Algemene indruk van het examen?

Gebruik bij voorkeur INTERNET EXPLORER of EDGE. In andere browsers loopt het niet altijd lekker. Bekijk of er al een bericht geplaatst is over de examenvraag waarover je iets wilt opmerken of vragen. Als jouw bijdrage aansluit bij het eerdere bericht, plaats het dan als antwoord op dat bericht. Is het echt een ander deelonderwerp, maak dan een nieuw bericht en vermeld het vraagnummer en de kern van je bericht in het onderwerp.
Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Algemene indruk van het examen?

Bericht door Christine Brackmann » 21-05-2018 15:18

Noteer hier je opmerkingen over bijvoorbeeld:
- kwaliteit, lengte, variatie van de teksten en bronnen
- kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de vragen
- helderheid van het correctievoorschrift

Anna Bernrode
Berichten: 1
Lid geworden op: 21-05-2018 22:56

argumentatieleer

Bericht door Anna Bernrode » 21-05-2018 23:02

Het valt me op dat in tegenstelling tot voorgaande jaren er geen argumentatieleer gevraagd wordt.

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 23-05-2018 03:07

Ik vind/vond dit een redelijk examen. Leuke teksten, maar toch geen geweldig examen. Waarom niet geweldig?

Sta mij eerst even een zijsprong toe. Nou ja, even. Ik heb er wel deze hele alinea voor nodig. Sorry, als sommige van de vorige zinnen onvolledig zijn en daarom volgens de examenmakers fout en onbegrijpelijk zijn... Zij gaan er namelijk nog steeds van uit dat een normale, volledige, begrijpelijke zin altijd een onderwerp en een persoonsvorm bevat. Wat een flauwekul! Wat een ongefundeerde frikkerige schoolmeesterwijsheid! Sinds dit jaar worden antwoorden in bijzinvorm gedoogd en niet fout gerekend. Dat is een stap in de goede richting. Maar ik vind dat nog steeds een te beperkte stap. Het moet toegestaan worden dat leerlingen normaal, ongeveer in spreektaal, op een vraag kunnen antwoorden, zonder krampachtig delen van de vraag te moeten herhalen, als een basisschoolleerling. (Basisschooldocent: "Wanneer werd Karel de Grote geboren? Antwoord in een volledige zin." Leerling: "In het jaar 800." Basisschooldocent: "Dat is een fout antwoord, want het is geen volledige zin. Je had moeten zeggen dat Karel de Grote in het jaar 800 werd geboren!" Dat slaat helemaal toch echt helemaal nergens op! Het antwoord van die leerling is helemaal goed en volkomen correct Nederlands. Waar komt dat rare idee toch vandaan dat een volledige zin een onderwerp en persoonsvorm moet hebben? Waarom?)

Maar goed, sorry voor deze lange zijsprong. Terug naar het onderwerp. Waarom vind ik dit examen nu wel een redelijk, maar geen geweldig examen?

Ten eerste vond ik het tegenvallen dat er - inderdaad, Anna Bernrode - zo weinig vragen waren die met argumentatie te maken hadden. Bij het havo-examen waren er nu net opvallend veel van dat soort vragen. Dat is een opvallend verschil, een discrepantie, waar ik wel een verklaring van het CITO of het CVTE over wil vernemen.

Ook - om, min of meer voor de grap, eens een signaalwoord te gebruiken waar je als lezer iets aan hebt - miste ik bij enkele teksten min of meer cruciale voetnoten. Bij tekst 2 had toch echt wel in een voetnoot mogen/moeten worden uitgelegd wat 'private (opbrengsten)' zijn. Dat 'private' is een vakterm, waarvan de precieze betekenis niet (direct) in een handwoordenboek is terug te vinden. Ja, daar ging een vraag over. Maar de precieze betekenis van dat cruciale woord is niet of nauwelijks of exact genoeg uit de tekst af te leiden. (Leerlingen met kennis van economie hebben hier een voorsprong op andere leerlingen.) Ook was in tekst 3 een voetnoot op zijn plaats geweest bij Pygmalion en Aphrodite.

Ten derde vond ik, in aansluiting op het vorige punt, dat in dit examen niet echt leesvaardigheid werd getest als wel algemene intelligentie. Er werd in dit examen nauwelijks beroep gedaan op leesvaardigheidstechnieken (signaalwoorden, functiewoorden). Die technieken, en dat zijn heus niet alleen 'trucjes', staan centraal in veel examentrainingen. Afgelopen jaar heb ik met mijn vwo-leerlingen keihard geoefend op het analyseren van argumentaties, het vinden van standpunten en argumenten met al of niet verzwegen signaalwoorden. Zoals gezegd kwam daar niks van terug in het vwo-examen. Dat vind ik eigenaardig, opvallend, verbijsterend, opmerkelijk, betreurenswaardig (met een knipoog naar het correctievoorschrift).

Voorts waren bij dit centraal examen Nederlands van vwo 14 van de 35 vragen meerkeuzevragen (= 40 procent). Bij het ce Nederlands van havo was die verhouding: 9 meerkeuzevragen en 36 vragen(= 25 procent). Het voordeel van een examen met een hoger percentage meerkeuzevragen is dat het sneller na te kijken is. Dat beviel mij wel. Maar de havo-examenkandidaten moesten dus wel veel meer spontaan, in eigen taal, schrijven dan de vwo-examenkandidaten. Bij de centrale havo- en vwo-examens Nederlands geldt een maximale aftrek van 4 punten voor spel- en taalfouten. Leerlingen die meer open vragen moeten beantwoorden, dus de havo-leerlingen, zijn in het nadeel: er zullen niet veel havo-leerlingen zijn die minder dan 3 of 4 punten aftrek krijgen voor taal- en spelfouten. Op een of andere manier zal de aftrek vanwege taal- en spelfouten moeten worden gerelateerd aan de hoeveelheid vrije tekst (als antwoord op open vragen) die examenkandidaten moeten schrijven.

Tot zover mijn bedenkingen bij de examenvragen en de beoordeling ervan. Ik wil nu ingaan op de vertraagde beschikbaarheid van het vwo-correctievoorschrift. Die vertraging van enkele dagen - normaliter verschijnt het correctievoorschrift vlak nadat een examen is afgerond - werd veroorzaakt door het besluit om eerst een stuk of twintig collega(e)-docenten Nederlands zich tijdens de pinksterdagen te laten buigen over een voorlopig correctievoorschrift en daar verbeteringen in aan te brengen. Natuurlijk wil je als docent Nederlands meteen op de dag waarop het examen plaatsvindt aan de slag gaan met het correctievoorschrift. Maar het resultaat van de vertraging mag er zijn, vermoed ik, want het voorlopige correctievoorschrift was geheim: op dit vwo-correctievoorschrift valt weinig aan te merken. Er valt goed mee te werken. Hulde aan onze twintig collega's, die hun vrije tijd offerden aan de goede zaak: met het correctievoorschrift valt goed te werken! Misschien moet dit succesvolle experiment met het voorlopige correctievoorschrift van vwo volgend jaar ook bij het centrale havo-examen Nederlands worden ingevoerd. Zei ik misschien? Dat is te slap: dat moet gewoon gebeuren! Er zijn inmiddels twee omvangrijke aanvullingen op het havo-correctievoorschrift verschenen en de aantallen commentaren/vragen/opmerkingen op het havo-correctievoorschrift op het Examenforum Nederlands havo 2018 van Levende Talen zijn enorm.

Wel lijkt het mij heel redelijk om daarbij te eisen dat examens met een voorlopig correctievoorschrift helemaal aan het begin van de examenweken plaatsvinden. Het correctievoorschrift bij die examens verschijnt immers niet op dezelfde examendag, maar met enkele dagen vertraging. Bij de examens Nederlands komt daar dan nog eens een extra vertraging van een paar dagen bij omdat veel docenten ook nog eens de bespreking bij Levende Talen van de (definitieve, niet meer voorlopige) correctievoorschriften afwachten. De centrale examens Nederlands moeten gewoon (weer) helemaal aan het begin van de examenweken plaatsvinden! Ook, trouwens, als er niet met voorlopige correctievoorschriften wordt gewerkt: zoals zo-even gezegd gaan veel docenten pas de examens Nederlands wanneer de verslagen van de besprekingen van de centrale examens Nederlands bij Levende Talen zijn verschenen.

Vergeef mij eventueel gemaakte spel- en taalfouten. En de herhalingen. Haastwerk...

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 23-05-2018 06:26

En midden in de nacht geschreven. Dank, Ben, voor je uitgebreide toelichting!

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

Bericht door Yke Schotanus » 23-05-2018 08:26

De lengte van het examen was goed. Bij ons 4van de 130 ll. na twee uur klaar. Ongeveer 20 meer na twee en een half. Geen klachten na drie.

De teksten vond ik leuk en veel vragen ook. Ik miste ook de argumentatievragen. Daarnaast viel het op dat er weinig vier- of vijfpunts samenvattingsvragen waren. Dat het examen hierdoor neigt naar een IQtest vind ik niet. Het viel mij juist op dat ik vaak dingen terug moest lezen. Veel vragen kwamen neer op: zoek de kernzin. Een enkele keer vond ik het antwoord zelfs te letterlijk in de tekst staan/te makkelijk te vinden.

Wat het correctiemodel betreft: ik ben niet zo tevreden als de collega hierboven. Ik heb volgens mij nog nooit bij zo veel vragen om een aanvulling of correctie op het cv gevraagd. Soms gaat het om aanvullingen, maar bij tekst 4 slaat het cv de plank een aantal keren echt mis.

D.G.
Berichten: 137
Lid geworden op: 14-05-2016 11:52

Bericht door D.G. » 23-05-2018 22:47

Wel lijkt het mij heel redelijk om daarbij te eisen dat examens met een voorlopig correctievoorschrift helemaal aan het begin van de examenweken plaatsvinden. Het correctievoorschrift bij die examens verschijnt immers niet op dezelfde examendag, maar met enkele dagen vertraging. Bij de examens Nederlands komt daar dan nog eens een extra vertraging van een paar dagen bij omdat veel docenten ook nog eens de bespreking bij Levende Talen van de (definitieve, niet meer voorlopige) correctievoorschriften afwachten. De centrale examens Nederlands moeten gewoon (weer) helemaal aan het begin van de examenweken plaatsvinden! Ook, trouwens, als er niet met voorlopige correctievoorschriften wordt gewerkt: (de dubbele punt betekent hier 'want' en luidt dus een argument in; sorry, ik ben helemaal of half doorgedraaid) veel docenten gaan de examens Nederlands pas nakijken wanneer de verslagen van de besprekingen van de centrale examens Nederlands bij Levende Talen zijn verschenen.

Vergeef mij eventueel gemaakte spel- en taalfouten. Haastwerk...[/quote]

Ik ben het helemaal met Ben eens, het examen moet naar voren. Collega's van vreemde talen (Frans, Engels) waren zelf ook verbaasd dat hun examen voor Nederlands zat. Daarnaast was er bij Frans ook een proefcorrectie, maar daar zat slechts 1 dag tussen.

AnnetteNED
Berichten: 197
Lid geworden op: 12-05-2016 21:46

Bericht door AnnetteNED » 23-05-2018 22:48

D.G. schreef:Wel lijkt het mij heel redelijk om daarbij te eisen dat examens met een voorlopig correctievoorschrift helemaal aan het begin van de examenweken plaatsvinden. Het correctievoorschrift bij die examens verschijnt immers niet op dezelfde examendag, maar met enkele dagen vertraging. Bij de examens Nederlands komt daar dan nog eens een extra vertraging van een paar dagen bij omdat veel docenten ook nog eens de bespreking bij Levende Talen van de (definitieve, niet meer voorlopige) correctievoorschriften afwachten. De centrale examens Nederlands moeten gewoon (weer) helemaal aan het begin van de examenweken plaatsvinden! Ook, trouwens, als er niet met voorlopige correctievoorschriften wordt gewerkt: (de dubbele punt betekent hier 'want' en luidt dus een argument in; sorry, ik ben helemaal of half doorgedraaid) veel docenten gaan de examens Nederlands pas nakijken wanneer de verslagen van de besprekingen van de centrale examens Nederlands bij Levende Talen zijn verschenen.

Vergeef mij eventueel gemaakte spel- en taalfouten. Haastwerk...
Ik ben het helemaal met Ben eens, het examen moet naar voren. Collega's van vreemde talen (Frans, Engels) waren zelf ook verbaasd dat hun examen voor Nederlands zat. Daarnaast was er bij Frans ook een proefcorrectie, maar daar zat slechts 1 dag tussen.[/quote]

Helemaal mee eens

Aleid
Berichten: 22
Lid geworden op: 17-05-2016 18:31

Bericht door Aleid » 24-05-2018 08:57

Wat ik vind:

Leuke teksten, goed niveau. Goed te doen binnen de gestelde tijd.
Vragen: Begrijpelijk maar soms lastig door de beperking die werd gesteld aan de omvang.
Ik ben niet zo tevreden over een aantal vragen uit tekst 4:
Een aantal vragen uit tekst 4 kon anders geïnterpreteerd worden. Hierdoor zijn er m.i. meer goede antwoorden dan het correctiemodel voorschrijft.

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Bericht door metteke » 24-05-2018 09:33

Ik onderschrijf de bevinden die Aleid verwoordt. Ik vond dit een prima examen, ook al waren de verschillen in de hoeveelheid tekst en de hoeveelheid meerkeuzevragen ten opzichte van het havo-examen wat opmerkelijk. Overigens betekent dat absoluut niet dat ik vind dat er minder meerkeuzevragen zouden moeten zijn. Een aantal daarvan waren echt goede vragen, sommige waren vooral gemeen door de twijfel die ontstond door antwoordmogelijkheden die sterk op elkaar leken.


Verder ook zeker eens met Ben; hulde aan de collega's die het CV aanscherpten, doe dat ook bji het havo-CV én haal dat examen Nederlands alsjeblieft weer naar voren!!!

Erica Regtering
Berichten: 9
Lid geworden op: 14-05-2017 16:11

Bericht door Erica Regtering » 24-05-2018 11:53

Ik was wel blij met dit examen: de lengte was in orde, de verhouding meerkeuze- en open vragen ook. Daarnaast toetste dit examen in de meeste gevallen ook echt leesvaardigheid, je kwam niet weg met het enkel toepassen van wat trucjes. De teksten waren prima qua niveau en ik vond het goed dat leerling ook teksten met elkaar moesten vergelijken. Dat stimuleert kritisch lezen.

Goed dat er een proefcorrectie is bij dit examen, leerlingen geven nu eenmaal zelden exact het antwoord dat in het CV staat. En zelfs na zo'n proefcorrectie blijft er genoeg stof tot discussie over blijkt wel op dit forum en bij de LT-bijeenkomst van gisteren. Maar dat geeft niet, vind ik.

Tip voor wat betreft het opsturen van het werk voor de tweede correctie (vreemd genoeg kan ik namelijk niet reageren op dit topic op het forum): wij hebben onze schoolleiding al enkele weken geleden gevraagd de school te bellen die ons werk ontvangt om alvast aan te kondigen dat ons werk later (uiterlijk vrijdag 1 juni) verstuurd wordt. Uiteindelijk is het ook in het voordeel van de tweede corrector dat wij ons werk zorgvuldig kunnen doen.
En voor volgende jaren: alle vakken waarbij sprake is van een proefcorrectie moeten natuurlijk aan het begin van de examenperiode geëxamineerd worden!

Plaats reactie