Antwoord van CVTE over vraag 34

Dit forum is gesloten.
jhamvdo@xs4all.nl
Berichten: 48
Lid geworden op: 13-05-2016 14:01

Antwoord van CVTE over vraag 34

Bericht door jhamvdo@xs4all.nl » 20-05-2016 14:17

Dit schreef ik aan de examenlijn:

Geachte mevrouw/heer,

Graag verneem ik uw visie op het volgende:

In deze vraag gaat het over een fatale kringloop, die auteur Ko Colijn signaleert.
Zijn hele tekst gaat over oorlog en criminaliteit en hoe nauw die verweven zijn. Colijn is een autoriteit die te pas en te onpas in de media optreedt als het gaat over internationale strubbelingen en oorlogsdreiging.
Wanneer hij in alinea 6 over die fatale kringloop schrijft, licht hij dat toe met de woorden: "Een halve eeuw geleden was de helft van de burgeroorlogen die wereldwijd uitbraken 'nieuw', nu zijn negen van de tien oorlogen aflevering zoveel uit een haast niet te stoppen reeks." (mijn cursivering) Daarna volgt een toelichting die uitlegt dat deze kringloop gepaard gaat met terugval in economische ontwikkeling.
Volgens het antwoordmodel zou de fatale kringloop louter een economische zijn: het gaat in de betrokken staten economisch slechter en de fatale kringloop zou dan zijn dat vervolgens minder geïnvesteerd wordt, waardoor ze het vervolgens economisch weer slechter krijgen etc.
Het komt mij uiterst onwaarschijnlijk voor dat Colijn, die verder ook niet over economie gaat, en nota bene hier een tekst schrijft over de impact van oorlog en criminaliteit op staten, met zijn 'fatale kringloop' een economische kringloop zou bedoelen. Die fatale kringloop is volgens mij een kringloop van oorlog en criminaliteit. Zwakke staten met veel misdaad lopen het risico steeds opnieuw in (burger)oorlog terug te vallen waarbij hun economie stagneert, mensenrechten worden geschonden etc.

Volgens mij klopt het antwoord uit het correctiemodel dus niet. Wat mij betreft zou een erratum dus op zijn plaats zijn.

Hoogachtend,


En dit antwoord kreeg ik:

Geachte heer...,

Hartelijk dank voor uw mail met opmerkingen over het examen Nederlands vwo vraag 34. Wij hebben deze voorgelegd aan de vakdeskundigen en ontvingen de volgende reactie:

We zijn het eens met de twee opmerkingen die u maakt over de spiraalwerking tussen oorlog en economische neergang. De eerder door u genoemde lezing van het correctievoorschrift "Staten die in burgeroorlog zijn, trekken minder investeerders / en trekken daardoor nog minder investeerders." is een niet voorziene lezing van de tekst. Voor het beoordelen van individuele leerlingantwoorden wijzen wij u graag op algemene correctieregel 3.3 van het correctievoorschrift.

Als u nog inhoudelijke vragen heeft over deze melding, dan kunt u reageren op deze e-mail. Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het klantcontactformulier op onze website.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.


Met vriendelijke groet,
Anja MallegromHoewel ik nergens iets opmerk over een spiraalwerking en de rest van het antwoord ook niet begrijp, ga ik ervan uit dat mijn lezing volgens artikel 3.3 te verdedigen is.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 20-05-2016 17:26

Dit is een cruciaal punt. Daar zou eigenlijk nog een aanvulling op moeten volgen.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 20-05-2016 17:26

Dit is een cruciaal punt. Daar zou eigenlijk nog een aanvulling op moeten volgen.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

antwoord van cvte over vraag 34

Bericht door Yke Schotanus » 20-05-2016 17:57

Na de vergadering heb ik het hier nog over gehad met een vertegenwoordiger van het CvTE. Hij gaf mij gelijk dat de economische spiraal de geweldsspiraal verklaart. En dat je dus best zou kunnen eindigen met: en dat leidt tot nieuw geweld. Dat element leek het CvTE echter overbodig, dat zat in de vraag. Bovendien zou dan nog steeds nodig blijven de tussenstap: economische teruggang leidt tot nog minder investeringen uit het westen gemaakt moeten worden.
Dat kon ik wel volgen, al vind ik wel dat het dan beter was geweest als het slot van de kringloop (en dat leidt tot nieuw geweld) al gegeven was.
Met dit gesprek in het achterhoofd begrijp ik het schrijven aan Jacques: ja, mijnheer, u hebt gelijk, geweld leidt tot geweld, maar het gaat nog steeds om de elementen uit het antwoordmodel.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 20-05-2016 18:10

Een belangrijk verschil is dan toch dat we het nu goed kunnen rekenen als de leerling het volgende stelt:
1. Staten die in burgeroorlog zijn (geweest) trekken minder investeerders/gaan economisch achteruit etc
2. en dat leidt tot nieuwe burgeroorlogen/nieuw geweld.

Het wegblijven van internationale investeerders kun je dus prima weglaten om een goede beschrijving te geven van de fatale kringloop van de fragiele staten.

dekuun
Berichten: 26
Lid geworden op: 15-05-2016 15:49

Bericht door dekuun » 22-05-2016 11:54

Christine, waarop baseer je dat dit laatste antwoord 'en dat leidt tot nieuwe burgeroorlogen' bij bolletje 2 correct is en dat we dit nu goed kunnen rekenen? In het verslag LT staat dat we ons 'gewoon' aan het correctievoorschrift dienen te houden, waarin wordt uitgegaan van de economische kringloop.
Ik wil het graag goed rekenen, want bijna al mijn leerlingen hebben het gegeven, maar wil ook dat we via het verslag een eenduidige manier van nakijken hebben.

jhamvdo@xs4all.nl
Berichten: 48
Lid geworden op: 13-05-2016 14:01

Bericht door jhamvdo@xs4all.nl » 22-05-2016 13:03

Dat baseerde Christine op mijn openingspost bij dit item. De examenlijn had mij geantwoord dat mijn interpretatie (en ook die van talloze collega's) klopte. Zie voor de weergave van mijn mail aan de CVTE bij het door mij geïnitieerde item dat geheel aan vraag 34 gewijd is.

We vonden het antwoord dat ik kreeg (en dat ik hier dus t.b.v. de collega's even had gepost) niet helemaal fris - in die zin dat er bij de CVTE wellicht twee mails door elkaar gehaald waren of iets van dien aard. We wachten dus even tot na het weekend, wanneer de vakdeskundigen van de CVTO weer op hun post zijn. Wij mogen dan hele weekenden doorwerken, maar dat is buiten het onderwijs ..ehm.. iets minder gebruikelijk. :mrgreen:

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 22-05-2016 22:27

dekuun schreef:Christine, waarop baseer je dat dit laatste antwoord 'en dat leidt tot nieuwe burgeroorlogen' bij bolletje 2 correct is en dat we dit nu goed kunnen rekenen? In het verslag LT staat dat we ons 'gewoon' aan het correctievoorschrift dienen te houden, waarin wordt uitgegaan van de economische kringloop.
Ik wil het graag goed rekenen, want bijna al mijn leerlingen hebben het gegeven, maar wil ook dat we via het verslag een eenduidige manier van nakijken hebben.
Dit 'zouden' we goed moeten rekenen op basis van het antwoord van het CvTE, maar wat Jacques (jhamvdo) zegt: we wachten het weekend af.

Ben er ondertussen erg moe van...

A. Scholten
Berichten: 5
Lid geworden op: 13-05-2016 11:49

Bericht door A. Scholten » 23-05-2016 09:41

Als er 10 dagen gewacht moet worden op de zoveelste aanvulling op het cv is dat toch wel de limit.. ik heb drie vwo-klassen en een 5h-klas na te kijken, dus tijd voor een actief protest heb ik niet (voelt slap, is de realiteit), maar het is er m.i. wel de hoogste tijd voor. Kan iemand aangeven in hoeverre er reeds krachtig stelling genomen is richting examenmakers? En of daarop is gereageerd?

jhamvdo@xs4all.nl
Berichten: 48
Lid geworden op: 13-05-2016 14:01

Bericht door jhamvdo@xs4all.nl » 23-05-2016 12:07

Ik verwacht eigenlijk geen officieel erratum over vraag 34. Het gaat er voornamelijk om dat je leerlingen die in de kringloop met name een kringloop van geweld en oorlog zien met daarnaast economische malaise, in plaats van die louter economische neergaande spiraal uit het antwoordmodel, punten kunt geven. Ik kreeg het advies artikel 3.3 toe te passen, dus 'vakinhoudelijke overwegingen'. Ik wacht nog tot en met vanmiddag en plaats hier dan mijn oorspronkelijke post opnieuw.

Update: toepassen artikel 3.3 - geen wijzigingen in de reactie van de examenlijn.

Plaats reactie