Pagina 1 van 1

Tweede tijdvak, vraag 9

Geplaatst: 19-06-2017 22:34
door michellevandijk
Er wordt gevraagd naar een drogreden, leerling gaat daarnaar zoeken, 'verkeerde vergelijking', maar zoiets wordt in antwoord helemaal niet genoemd. Ik begrijp het CV volgens mij niet.

Geplaatst: 19-06-2017 22:44
door Christine Brackmann
De vraag lijkt me hier inderdaad onduidelijk gesteld. Het was helderder geweest als er zoiets had gestaan als 'je hoeft niet de drogreden te benoemen, je moet alleen uitleggen waarom de redenering niet deugt', oid. Mijn kandidaat probeerde het antwoord ook in een van de bekende drogredenen te duwen (overhaaste generalisatie).

Geplaatst: 20-06-2017 16:04
door M.A.
Mijn kandidaten hebben alle drie een soort drogreden geprobeerd te beargumenteren inderdaad.

Geplaatst: 21-06-2017 13:13
door Anke van Herk
Het probleem met het cv is volgens mij dat er nergens in de tekst wordt gesuggereerd dat de milieubeweging zich niet bewust zou zijn van die eigenschap. Er staat zelfs: 'Ze kiezen er echter welbewust voor de resultaten terzijde te schuiven en antiwetenschappelijke standpunten in te nemen.'

De drogreden zou kunnen zijn dat het voor de discussie niet relevant is of de milieuorganisaties wel of niet uitkomen voor hun ideologische motieven, het gaat immers om de kracht van hun argumenten. Door te stellen dat milieuorganisaties schijnargumenten gebruiken ('zich verschuilen') ontduikt de auteur de bewijslast en valt zijn tegenstander persoonlijk aan.