Pagina 1 van 1

Vraag 34

Geplaatst: 11-05-2017 15:31
door Titaantje
Volgens alinea's 1 en 2 wil Den Haag criminaliteit en overlast voortdurend strenger aanpakken. Bijvoorbeeld in de zin: 'Bewindslieden willen een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie.'
Volgens alinea 3 heeft dit overheidsbeleid 'allerlei onvoorziene gevolgen'.

Het antwoord op deze vraag kan gebaseerd worden op die zin uit alinea 3 of een treffende samenvatting van de alinea's 4 tot en met 7.

Geplaatst: 12-05-2017 16:27
door Joos
Of:
Er kan aan getwijfeld worden of ze dat in Den Haag wel beseffen omdat de bladen waarin dit staat nooit persberichten sturen.

Geplaatst: 14-05-2017 22:41
door Herma
Joos schreef:
Of:
Er kan aan getwijfeld worden of ze dat in Den Haag wel beseffen omdat de bladen waarin dit staat nooit persberichten sturen.
Dit en wat Titaantje zag: onvoorziene gevolgen (r. 26-27) is goed voor een alternatief antwoord, waarvoor regel 3.3 van het cv ingezet zou moeten worden.

Geplaatst: 15-05-2017 09:05
door M.A.
Herma schreef:Joos schreef:
Of:
Er kan aan getwijfeld worden of ze dat in Den Haag wel beseffen omdat de bladen waarin dit staat nooit persberichten sturen.
Dit en wat Titaantje zag: onvoorziene gevolgen (r. 26-27) is goed voor een alternatief antwoord, waarvoor regel 3.3 van het cv ingezet zou moeten worden.
Eens, antwoorden m.b.t. de onvoorziene gevolgen kunnen wat mij betreft ook goed gerekend worden.

vraag 34

Geplaatst: 16-05-2017 00:32
door Yke Schotanus
Ik voel wel wat voor het antwoord met de persberichten.

Dat over de onvoorziene gevolgen begrijp ik niet. Waarom zouden die onvoorziene gevolgen ervoor zorgen dat men e.e.a. in Den Haag niet in de gaten heeft? Onvoorzien is niet per se ongezien.

Flink wat leerlingen hangen hier overigens vooral de reaguurder uit. 'Omdat ze in Den Haag alleen maar zakkenvullers zijn.' Dat soort dingen. Of: 'Omdat ze in Den Haag niet weten wat armoe is.' Laten we het er maar op houden dat ze in der haast op goed geluk nog iets opgeschreven hebben zonder de tekst te raadplegen.

Re: vraag 34

Geplaatst: 16-05-2017 00:48
door Herma
Yke Schotanus schreef:Ik voel wel wat voor het antwoord met de persberichten.

Dat over de onvoorziene gevolgen begrijp ik niet. Waarom zouden die onvoorziene gevolgen ervoor zorgen dat men e.e.a. in Den Haag niet in de gaten heeft? Onvoorzien is niet per se ongezien.
Huh? Ik begrijp niet dat je die onvoorziene gevolgen niet begrijpt. In regel 25-27 staat: Nu heeft dit overheidsbeleid natuurlijk allerlei onvoorziene gevolgen. Volgens mij bedoelt de auteur daarmee dat de bewindslieden (Den Haag) die dit beleid bedenken niet in de gaten hebben hoe dat beleid in de praktijk uitpakt.

Geplaatst: 17-05-2017 12:32
door Janneke
Volgens mij is dit antwoord ook juist.

'Omdat men in Den Haag niet merkt dat al hun extra regels en hogere straffen ervoor zorgen dat de zwakkeren in de maatschappij nog harder worden getroffen'.

Eens?

Geplaatst: 19-05-2017 13:21
door Joos
Janneke schreef:Volgens mij is dit antwoord ook juist.

'Omdat men in Den Haag niet merkt dat al hun extra regels en hogere straffen ervoor zorgen dat de zwakkeren in de maatschappij nog harder worden getroffen'.

Eens?
Helemaal. Een uitstekend antwoord.

Re: vraag 34

Geplaatst: 19-05-2017 13:27
door Joos
Herma schreef:
Yke Schotanus schreef:Ik voel wel wat voor het antwoord met de persberichten.

Dat over de onvoorziene gevolgen begrijp ik niet. Waarom zouden die onvoorziene gevolgen ervoor zorgen dat men e.e.a. in Den Haag niet in de gaten heeft? Onvoorzien is niet per se ongezien.
Huh? Ik begrijp niet dat je die onvoorziene gevolgen niet begrijpt. In regel 25-27 staat: Nu heeft dit overheidsbeleid natuurlijk allerlei onvoorziene gevolgen. Volgens mij bedoelt de auteur daarmee dat de bewindslieden (Den Haag) die dit beleid bedenken niet in de gaten hebben hoe dat beleid in de praktijk uitpakt.
De makers van het beleid (in Den Haag) hebben dat inderdaad niet in de gaten. Ze negeren dit soort vakbladen ook, want 'die sturen nooit persberichten' (r. 31 - 32). Dit zijn de bladen waarin wordt 'geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van de repressie' (r. 35 - 35).

Re: vraag 34

Geplaatst: 19-05-2017 15:42
door Titaantje
Yke Schotanus schreef:Dat over de onvoorziene gevolgen begrijp ik niet. Waarom zouden die onvoorziene gevolgen ervoor zorgen dat men e.e.a. in Den Haag niet in de gaten heeft? Onvoorzien is niet per se ongezien.
Regeren is vooruitzien. Onvoorziene gevolgen zijn zaken die men niet vooruitgezien heeft. Dat 'ongezien' is een ander begrip in deze context. Yke kwam ongezien weg met zijn examenfraude en de inbreker wist ongezien weg te komen, van die dingen.