Pagina 3 van 3

Geplaatst: 20-05-2017 13:49
door N.Mensink
Veel leerlingen hebben i.p.v. 'ondergang' 'executieveilingen'. Is dat verdedigbaar al staat het niet in het cv of in het LT-verslag?

Geplaatst: 20-05-2017 21:31
door HansD
N.Mensink schreef:Veel leerlingen hebben i.p.v. 'ondergang' 'executieveilingen'. Is dat verdedigbaar al staat het niet in het cv of in het LT-verslag?
Dat antwoord kwam ik ook wel tegen. Mijns inziens geeft dit aan dat een gezin dermate in de problemen is gekomen dat er geen houden meer aan is. Ik vind dit wel voldoende.

Re: vraag 30

Geplaatst: 20-05-2017 22:29
door MartijnKoek
Yke Schotanus schreef:De discussie concentreert zich op problemen die ook ik tegenkwam.

1 Ik zie geen reden waarom het gebrek aan controle en overzicht bij Justitie niet thuishoort bij de bezwaren tegen de harde aanpak. - De organisatie bij Jusititie is niet inherent aan de harde aanpak, maar verergert wel het effect ervan.
Dus 1 punt voor dit aspect.

2 De laatste twee bezwaren uit het cv worden vaak vertegenwoordigd door een voorbeeld. Neem het voorbeeld van de hoogoplopende bekeuringen bij jonge jongens dat als is aangehaald.
Of een antwoord als: De harde aanpak leidt tot executieverkopen.
Ik geef vooralsnog 0 punten.
Je redenering bij 1) begrijp ik denk ik niet. Bedoel je iets als "We weten allemaal hoe slecht justitie georganiseerd is, dus dan moeten we vooral geen harde aanpak invoeren."? Volgens mij blijkt uit de tekst die organisatie niet een bezwaar te zijn van de harde aanpak, maar een verklaring voor de problemen ervan.

Geplaatst: 21-05-2017 00:34
door AnnetteNED
Moeten bij het derde bolletje de wetten / regels genoemd worden of is het voldoende als ze zeggen dat bijna alles verboden is?

vraag 30: executieverkopingen

Geplaatst: 21-05-2017 14:03
door KristadeGeus
Ik reken het niet goed als leerlingen 'de harde aanpak leidt tot executieverkopingen bij sociaal zwakke gezinnen' gebruiken. Het is te specifiek. Net als het beschrijven van de opeenstapeling van boetes bij jongeren. Verderop wordt de ondergang benoemd, dus die veralgemenisering moeten ze naar mijn idee kunnen maken.

Re: vraag 30: executieverkopingen

Geplaatst: 21-05-2017 21:54
door HansD
KristadeGeus schreef:Ik reken het niet goed als leerlingen 'de harde aanpak leidt tot executieverkopingen bij sociaal zwakke gezinnen' gebruiken. Het is te specifiek. Net als het beschrijven van de opeenstapeling van boetes bij jongeren. Verderop wordt de ondergang benoemd, dus die veralgemenisering moeten ze naar mijn idee kunnen maken.
Ik vrees dat je gelijk hebt. Ik ga toch nog maar eens weer door de stapel heen...

vraag 30

Geplaatst: 22-05-2017 09:39
door Yke Schotanus
Het LT verslag is wat de jongeren betreft niet helemaal duidelijk.
Er staan twee voorbeeldzinnen met jongeren/kinderen. De ene wordt afgekeurd omdat 'verzamelen' ontbreekt. De andere omdat het antwoord te specifiek is. Dat laatste kan echter ook te maken hebben met het feit dat dit antwoord gaat over jongeren die thuis niets zeggen. Dit suggereert dat een antwoord als: 'bij jongeren kunnen de boetes hoog oplopen', niet te specifiek is. Dat zou wel in lijn zijn met de tekst, want alle voorbeelden over het hoog oplopen van boetes hebben te maken met jongeren.

Ik heb verder geen idee wat ik met de executieverkopen aan moet. Te specifiek? Ik twijfel. Er is geen andere manier hoe de ondergang vorm kan krijgen.

Geplaatst: 22-05-2017 12:56
door wendy van d.
Marcia schreef:Wat te doen als een leerling het volgende antwoord als het eerste bezwaar aangeeft:

Er is sprake van disproportionaliteit: overtredingen worden verschillend beoordeeld.

Het als één bezwaar (van de vijf) zien?
Volgens mij is er hier sprake van een interpunctiefout, daar is natuurlijk een ; bedoeld. Ik zou dan dit lezen als twee bewaren en die allebei een punt toekennen.