Pagina 2 van 3

Geplaatst: 14-05-2017 21:09
door Herma
Ja, dit herken ik, maar ik beoordeel die combinatie van bezwaar 4 en 5 dan ook als twee afzonderlijke en juiste bezwaren. Zie mijn opmerking hierboven.

Geplaatst: 14-05-2017 21:12
door Herma
D.G. schreef
Wat te doen met de volgende die het vierde punt fout had (overzicht bij Justitie), maar als vijfde punt heeft:

'Incassoprocedures moeten worden afgebroken, omdat hele gezinnen door de steeds maar toenemende boetes anders ten onder gaan.'

Eigenlijk zitten hier punt 4 en 5 in het het laatste deel van het antwoord.
Ik herken hier alleen bezwaar 5 in. Dat incassoprocedures moeten worden afgebroken is juist geen bezwaar.

Geplaatst: 14-05-2017 23:32
door M. Dumont
Bij streepje twee woorden m.i. twee bezwaren genoemd:
1) er wordt niet altijd daadwerkelijk vervolgd
2) daarbij lijkt ook sprake van willekeur

Wie deze twee apart neemt, heeft een bezwaar te veel en mist dus een punt.

Geplaatst: 15-05-2017 09:27
door MvdV
Veel leerlingen missen bij mij het vierde streepje. In plaats daarvan geven ze antwoorden als:

boetes bij jongeren lopen snel hoog op

Is dat te specifiek gericht op jongeren?

Geplaatst: 15-05-2017 12:22
door Ariane
M.A. schreef:Wat ik zeer opvallend vind, is dat ik m.i. geen enkele leerling 4 punten heb kunnen toekennen. In de meeste gevallen kwam dit door het ontbreken van punt vier of vijf, omdat velen dit al dan niet gecombineerd hebben of als één punt hebben gezien. Daarnaast viel op dat het ontbrekende overzicht van justitie veelvuldig langskwam, maar op basis van het correctievoorschrift heb ik hier geen punten voor toegekend.
Overigens zag ik ook vaak aan de fouten in spelling en grammaticaliteit dat de tijdsdruk bij deze vraag bij velen een (uiteraard negatieve) rol heeft gespeeld.

Herkennen jullie bovenstaande?
Herkenbaar en erg sneu.

Geplaatst: 15-05-2017 12:24
door Ariane
MvdV schreef:Veel leerlingen missen bij mij het vierde streepje. In plaats daarvan geven ze antwoorden als:

boetes bij jongeren lopen snel hoog op

Is dat te specifiek gericht op jongeren?
Ik heb 0 punten gegeven voor een antwoord als 'kinderen verzamelen te makkelijk veel bekeuringen' o.i.d. Inderdaad omdat het t.o.v. het antwoordmodel erg specifiek is.
Ik hoop dat deze vraag besproken wordt morgen.

Geplaatst: 15-05-2017 15:12
door Herma
MvdV schreef:Veel leerlingen missen bij mij het vierde streepje. In plaats daarvan geven ze antwoorden als:

boetes bij jongeren lopen snel hoog op

Is dat te specifiek gericht op jongeren?
Nee, niet te specifiek. Goed rekenen stel ik voor.

vraag 30

Geplaatst: 15-05-2017 16:08
door natascha hoogendijk
Ariane schreef:
M.A. schreef:Wat ik zeer opvallend vind, is dat ik m.i. geen enkele leerling 4 punten heb kunnen toekennen. In de meeste gevallen kwam dit door het ontbreken van punt vier of vijf, omdat velen dit al dan niet gecombineerd hebben of als één punt hebben gezien. Daarnaast viel op dat het ontbrekende overzicht van justitie veelvuldig langskwam, maar op basis van het correctievoorschrift heb ik hier geen punten voor toegekend.
Overigens zag ik ook vaak aan de fouten in spelling en grammaticaliteit dat de tijdsdruk bij deze vraag bij velen een (uiteraard negatieve) rol heeft gespeeld.

Herkennen jullie bovenstaande?
Herkenbaar en erg sneu.

Ja, zeer sneu! En dit is niet het enige onderdeel dat onder die noemer valt!

Nu mijn vraag. Wat moet ik doen met 'straffen die zo hoog oplopen dat het leidt tot executieverkopingen"? Leidt een executieverkoop tot de ondergang van hele gezinnen? Volgens mij is het wat te breed. Het kan ook de redding zijn van een gezin dat diep in de schulden zit. Wie oh wie heeft een antwoord?

Geplaatst: 15-05-2017 17:52
door Herma
Dat zou ik voorlopig goed rekenen.

Wat het combineren van 4 en 5 betreft: die tel ik als afzonderlijke bezwaren.

vraag 30

Geplaatst: 16-05-2017 00:16
door Yke Schotanus
De discussie concentreert zich op problemen die ook ik tegenkwam.

1 Ik zie geen reden waarom het gebrek aan controle en overzicht bij Justitie niet thuishoort bij de bezwaren tegen de harde aanpak. - De organisatie bij Jusititie is niet inherent aan de harde aanpak, maar verergert wel het effect ervan.
Dus 1 punt voor dit aspect.

2 De laatste twee bezwaren uit het cv worden vaak vertegenwoordigd door een voorbeeld. Neem het voorbeeld van de hoogoplopende bekeuringen bij jonge jongens dat als is aangehaald.
Of een antwoord als: De harde aanpak leidt tot executieverkopen.
Ik geef vooralsnog 0 punten.