Pagina 3 van 3

Geplaatst: 23-05-2017 12:07
door Herma
Ik heb deze vraag ook voorgelegd aan Simone van Saarloos zelf. Haar reactie ontving ik vanmorgen. Geparafraseerd: ze vindt de vraag door de begrippen 'kennelijk' en 'verondersteld' nodeloos verwarrend en denkt dat er bedoeld wordt dat "het kernpunt van beide auteurs" benoemd moet worden. Haar antwoord zou zijn (zonder de tekst opnieuw geraadpleegd te hebben):
VC: niet mannen, maar vrouwen zijn bevoorrecht.
VS: historisch gesproken zijn vrouwen achtergesteld en dat werkt nu nog door.