Vraag 11

Dit forum is gesloten.

M. Dumont
Berichten: 77
Lid geworden op: 14-05-2016 13:00

Bericht door M. Dumont » 14-05-2017 23:02

Erica Regtering schreef:de kracht van de man die is eigenlijk letterlijk bedoeld, zijn kracht dat is eigenlijk zijn spierkracht… terwijl de kracht van de vrouw, het baren, in die zin is kracht niet zo letterlijk bedoeld, maar meer als 'haar grote talent'
Precies 40 woorden :!:

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 11

Bericht door Yke Schotanus » 15-05-2017 00:13

M Dumont zegt enthousiast 'precies 40 woorden' bij een antwoord waarvan ik denk: Ja, en? Het antwoord beschrijft een verschil, maar geen verschil dat aantoont dat de onrechtmatigheid van de vergelijking aantoont. Zie het voorbeeld van de marktkramen.

Eerder vanavond typte ik dit:

In aansluiting op mijn eerdere posts en gedeeltelijk in reactie op de voorbeelden uit de post van Erica, nu ook wat concrete voorbeelden van mij.
De confrontatie met de antwoorden van de leerlingen was geen feest. Er is weinig dat ik een punt waard vind. Hieronder enkele categorieën.
1 Niet in het antwoordmodel, wel goed.
2 Te vaag volgens mij, wel goed volgens het antwoordmodel.
3 Fout volgens mij, misschien wel goed volgens het antwoordmodel.
4 Fout.
5 Goed.

1 Fout volgens het antwoordmodel, goed volgens mij.
a In het stuk van Van Creveld wordt de vernietigende kracht van de man helemaal niet genoemd, 'De kracht van de man verzwakt de man' heeft de schrijfster zelf bedacht, dus ze kan er ook niet mee vergelijken. (1)
[de zin is fout, maar in het licht van de foutieve vraagstelling klopt de redenering; het is niet terecht dat Van Saarloos Van Creveld nietmet haar eigen formuleringen om de oren slaat. Zie eerdere posts. ]
b Van Saarloos doet of De kracht van de man 'doden' is, maar dat heeft Van Creveld nooit beweerd. Hij heeft het gewoon over lichamelijke kracht. Dit haalt de grond onder de vergelijking vandaan. (1) [dit is echt goed]
b1 [maar dit is de foute variant:] De professor spreekt van fysieke kracht, De Beauvoir van een mentale capaciteit (de capaciteit om te doden). Deze twee opvattingen zijn niet vergelijkbaar. (0)
c De Beauvoir ziet niet de kracht van de man als zijn zwakke punt, maar zijn onvermogen om kinderen te krijgen. (1)

2 Te vaag, maar goed volgens het cv (0 of 1)
a Met het argument dat De Beauvoir alleen beweert dat mannen en vrouwen beter zijn in verschillende dingen. Niet dat mannen sterker zijn dan vrouwen, zoals Van Creveld beweert.
b Een kritische lezer zou zijn mening kunnen bewijzen door te stellen dat er twee compleet verschillende dingen worden genoemd en dat het onjuist is deze met elkaar te vergelijken. (als je dit goed rekent creëer je haast een cirkelredenering).

3 Fout, maar goed volgens het cv (0 pnt)
a Het gaat bij de kracht van de man niet om dezelfde kracht als die van de vrouw, namelijk, baren. Het is dus een onjuiste gelijkstelling. [het is inderdaad geen onjuiste gelijkstelling, maar op grond hiervan niet per se een onjuiste vergelijking]
b Bij de een gaat het om de kracht/zwakte van de vrouw, bij de ander om die van de man. DAt zijn verschillende zaken. [ik zou zeggen: nou en?]
c De kracht van de vrouw, het baren, verzwakt haar letterlijk (zowel geestelijk als lichamelijk), de kracht van de man verzwakt hem niet letterlijk.
d Vrouwen zullen mannen nooit kunnen onderdrukken door te baren, mannen vrouwen wel door hun kracht te gebruiken.
e De Beauvoir beweert dat vernietiging een grotere kracht is dan leven schenken en dat mannen vrouwen onderdrukken omdat ze dat niet kunnen, terwijl Martin beweert dat de kracht van de man de man verzwakt. Dat komt niet overeen met De Beauvoirs conclusies. [er is wel een inhoudelijke vergelijking, maar de pointe ontgaat mij]

4
a De Beauvoir gaat veel dieper dan Van Creveld. Zij maakt verschil tussen vernietiging en leven schenken. Zo diep gaat Van Creveld niet. [het gaat niet om diepgang]
4b De Beauvoir stelt dat de kracht van de vrouw de vrouw verzwakt, en Van Creveld stelt dat de kracht van de man de man verzwakt. Dat is niet hetzelfde. [dat is wel hetzelfde. Het is in elk geval vergelijkbaar.]
c antwoorden die bevatten: De Beauvoir vindt dat mannen zwakker zijn omdat zij alleen doden. [dit is pertinent onjuist, dat maakt Van Saarloos ervan, niet De Beauvoir]
d Omdat Van Creveld een man is en De Beauvoir een vrouw kunnen ze nooit hetzelfde bedoelen.
e De Beauvoir zegt niet dat fysieke kracht de man verzwakt, maar dat baren de man verzwakt.


5
* [het mooiste antwoord] Van Creveld heeft het over verzwakking van de man door zijn kracht, terwijl De Beauvoir het heeft over benadeling van de vrouw door haar unieke kracht. Verzwakking en benadeling is niet hetzelfde. [dit is in de lijn van de antwoorden die ik zelf eerder geformuleerd heb]
a a De kracht van de vrouwen is exclusief, de kracht van de mannen niet, als je hem uitlegt zoals Van Saarloos doet, voortbordurend op De Beauvoir; vrouwen kunnen ook doden. [goed, een goed inhoudelijk punt dat de vergelijking werkelijk aantast.]
b Mannen willen de sterkste zijn, daardoor hebben ze het zwaarder, maar het zit in hun karakter. Dat vrouwen kunnen baren is gewoon zo. Karakter kun je veranderen, biologie niet.
c Van Creveld gaat niet in op de benadeling door het niet kunnen baren, maar op de benadeling

natascha hoogendijk
Berichten: 21
Lid geworden op: 08-05-2017 17:31

Re: vraag 11

Bericht door natascha hoogendijk » 15-05-2017 16:16

Yke Schotanus schreef:Even samenvatten:
Er zit een misleidende/verwarrende taalfout in de vraag, en het antwoordmodel laat te veel ruimte voor foute antwoorden.
Antwoorden in de geest van: je kunt baren niet met moorden vergelijken, of de kracht van de man is een heel andere kracht dan die van de vrouw zijn onjuist. Het voorbeeld van de twee marktkramen (de een met mooie appels en de ander met rotte peren) laat dat duidelijk zien.
Het gaat er hier niet om of de krachten vergelijkbaar zijn, het gaat erom of de manier waarop die krachten zich als zwakte manifesteren vergelijkbaar is. Het is een gemiste kans dat het cv dat niet duidelijk aangeeft.Wat vinden jullie hiervan:
"Er is geen gelijkstelling, ze schrijven vanuit een ander standpunt. De B is een feministe en vindt dus dat de vrouw niet bevoorrecht is. De prof vindt dat de vrouw bevoorrecht is en vindt het feminisme irritant". Ik vind het een mooi en simpel antwoord op een vreemde vraag. Jullie?

natascha hoogendijk
Berichten: 21
Lid geworden op: 08-05-2017 17:31

Re: vraag 11

Bericht door natascha hoogendijk » 15-05-2017 16:17

Yke Schotanus schreef:Even samenvatten:
Er zit een misleidende/verwarrende taalfout in de vraag, en het antwoordmodel laat te veel ruimte voor foute antwoorden.
Antwoorden in de geest van: je kunt baren niet met moorden vergelijken, of de kracht van de man is een heel andere kracht dan die van de vrouw zijn onjuist. Het voorbeeld van de twee marktkramen (de een met mooie appels en de ander met rotte peren) laat dat duidelijk zien.
Het gaat er hier niet om of de krachten vergelijkbaar zijn, het gaat erom of de manier waarop die krachten zich als zwakte manifesteren vergelijkbaar is. Het is een gemiste kans dat het cv dat niet duidelijk aangeeft.Wat vinden jullie hiervan:
"Er is geen gelijkstelling, ze schrijven vanuit een ander standpunt. De B is een feministe en vindt dus dat de vrouw niet bevoorrecht is. De prof vindt dat de vrouw bevoorrecht is en vindt het feminisme irritant". Ik vind het een mooi en simpel antwoord op een vreemde vraag. Jullie?

Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Bericht door Herma » 15-05-2017 22:06

Ach ach, al die leerlingen die hier mooie redeneringen proberen, daarin opgaan, taalfouten maken en helaas dat ene punt op inhoud toch niet scoren, maar wel taalaftrek.
Voor volgend jaar weet ik hoe mijn leerlingen te instrueren: onmogelijke vraag met weinig punten, maar groot maximum aantal woorden? Niet aan beginnen!

njt
Berichten: 10
Lid geworden op: 17-05-2017 22:18

Bericht door njt » 17-05-2017 22:24

Herma schreef:Ach ach, al die leerlingen die hier mooie redeneringen proberen, daarin opgaan, taalfouten maken en helaas dat ene punt op inhoud toch niet scoren, maar wel taalaftrek.
Voor volgend jaar weet ik hoe mijn leerlingen te instrueren: onmogelijke vraag met weinig punten, maar groot maximum aantal woorden? Niet aan beginnen!
Dat lijkt me een goede tip.

Plaats reactie