Pagina 2 van 3

Geplaatst: 14-05-2017 10:42
door Joos
XXXX

Geplaatst: 14-05-2017 11:01
door Joos
Joos schreef:Kern van een goed antwoord:

Van Creveld stelt helemaal niet dat de kracht van de man is dat hij 'alleen maar' kan doden, zoals Van Saarloos zijn standpunt verwoordt in regel 22-23.
Volgens mij is de gelijkstelling door Van Saarloos niet terecht omdat de redenering van de professor vertekend is weergegeven. Daardoor wordt de vergelijking vals.

Eerst zeggen dat het er donderdag in Lyon om ging wie het mooiste kon zingen en dan twee halve finales songcontest met elkaar gaan vergelijken.

(Voor degenen die het nieuws de afgelopen tijd niet helemaal gevolgd hebben, bijvoorbeeld omdat ze examens aan het nakijken waren: donderdag speelde Ajax in Lyon de halve finale van de UEFA-cup en was in Kiev de halve finale van het Eurovisiesongfestival).

Re: vraag 11

Geplaatst: 14-05-2017 11:23
door Joos
Yke Schotanus schreef:Wat betreft de formulering van de vraag ben ik het met Titaantje eens. Er staat:
Van C zou blijkens alinea 2 met deze zinsnede gebruik hebben gemaakt...
Ik kan dat alleen lezen als: Blijkens alinea 2 zou Van C door deze zinsnede te bezigen, gebruik hebben gemaakt van ...
Ik moet hem lezen als: Uit deze zinsnede uit alinea 2 blijkt dat Van C...
Dit kan niet: 'blijkens met' is een onmogelijke combinatie.
Als de vraag niet goed is geformuleerd, kan er eigenlijk ook geen goed antwoord zijn. Van Crefeld heeft deze zinsnede nooit gebezigd. Leerlingen die wanhopig op zoek gingen naar de zinsnede bij Van Crefeld, konden de vraag net als Titaantje niet beantwoorden.

Deze vraag moet geschrapt worden. Goede lezers konden hem niet beantwoorden. Anderen hebben maar wat opgeschreven en misschien toevallig iets wat op het 'goede' antwoord lijkt. De uitslag van dit examen wordt appels met peren vergelijken.

Geplaatst: 14-05-2017 14:58
door C.schelke
Wat een stomme vraag en een nog stommer antwoord (volgens het cv): als ik de antwoorden van mijn leerlingen bekijk, lijkt het alsof ik alles goed kan rekenen, zolang er maar gewag gemaakt wordt van de valse/onjuiste vergelijking.

vraag 11

Geplaatst: 14-05-2017 15:35
door Yke Schotanus
Even samenvatten:
Er zit een misleidende/verwarrende taalfout in de vraag, en het antwoordmodel laat te veel ruimte voor foute antwoorden.
Antwoorden in de geest van: je kunt baren niet met moorden vergelijken, of de kracht van de man is een heel andere kracht dan die van de vrouw zijn onjuist. Het voorbeeld van de twee marktkramen (de een met mooie appels en de ander met rotte peren) laat dat duidelijk zien.
Het gaat er hier niet om of de krachten vergelijkbaar zijn, het gaat erom of de manier waarop die krachten zich als zwakte manifesteren vergelijkbaar is. Het is een gemiste kans dat het cv dat niet duidelijk aangeeft.

Geplaatst: 14-05-2017 18:33
door Christine Brackmann
Zouden jullie nog leerlingantwoorden willen plaatsen die enigszins in de buurt komen van het antwoordmodel? Dit helpt ons bij de voorbereiding van de docentbespreking.

Geplaatst: 14-05-2017 19:16
door Joos
De vraag is onmogelijk en het bijbehorende antwoordmodel deugt niet. Ik heb bij ongeveer de helft van de leerlingen wel punten gegeven omdat het om een vergelijking gaat, maar heb er grote moeite mee om deze antwoorden hier te geven. Want eigenlijk kan geen enkel antwoord goed zijn. Deze vraag moet niet meegeteld worden, vind ik.

Geplaatst: 14-05-2017 20:16
door Christine Brackmann
Joos schreef:De vraag is onmogelijk en het bijbehorende antwoordmodel deugt niet. Ik heb bij ongeveer de helft van de leerlingen wel punten gegeven omdat het om een vergelijking gaat, maar heb er grote moeite mee om deze antwoorden hier te geven. Want eigenlijk kan geen enkel antwoord goed zijn. Deze vraag moet niet meegeteld worden, vind ik.
Ik snap je redenering. Op de bespreking kunnen wij echter niet beslissen dat een vraag geschrapt moet worden. Dat kan alleen het CvTE. Had je al een brief geschreven?

Geplaatst: 14-05-2017 20:18
door Erica Regtering
Kun je hier iets mee, Christine? (even geknipt en geplakt uit ons 'sectieforum')


-Er wordt een verkeerde vergelijking gemaakt, want De Beauvoir zegt dat de kracht van de man ertoe zou leiden dat vernietiging als indrukwekkendste kracht wordt gezien, terwijl van Creveld alleen maar zegt dat deze kracht leidt tot zwakte. Beide auteurs redeneren naar een andere conclusie toe. (0 of 1?)
- De Beauvoir stelde dat de unieke kracht van de vrouw, het baren, haar benadeelde. Van Creveld stelt dat de kracht van de man, het doden, hem benadeelde. Van Creveld heeft het over de man, terwijl De Beauvoir over de vrouw spreekt. (1p?)
- Een argument dat gebruikt kan worden is dat Van Creveld een andere kracht van de man bedoelt dan De Beauvoir (0 p., te vaag?)
- Volgens De Beauvoir is de kracht van de man vernietiging. Er is niet genoemd wat Van Creveld onder 'de kracht van de man' verstaat. Het is dan ook niet juist beide krachten met elkaar te vergelijken. (0 of 1?)
- (De gelijkstelling is niet terecht, want) De Beauvoir beweert dat vrouwen worden benadeeld door baren, de grootste kracht van de vrouw. Van Creveld beweert juist dat mannen door hun kracht worden benadeeld. De argumenten zijn dus niet hetzelfde, ze gaan over verschillende groepen (1p?)
- De kracht van de vrouw benadeelt de vrouw lichamelijk. De kracht van de man wordt door regels ingeperkt. De tegenwerking bij de een is menselijk, bij de ander natuurlijk en daarom niet hetzelfde (1p?)
- (De gelijkstelling is niet terecht, want) de kracht van de vrouw is baren, terwijl de kracht van de man bestaat uit spierkracht en haantjesgedrag. Deze twee krachten zijn dus verschillend en kunnen niet vergeleken worden.
- De Beauvoir stelt dat de onderdrukking van vrouwen een direct gevolg is van het feit dat vrouwen kunnen baren. Van Creveld legt nooit een causaal verband. Hij stelt enkel dat mannenonderdrukking verdraagbaar is omdat zij sterker zijn (0p)

En tot slot de analyse van deze vraag van een van onze collega's: Ik vind 11 een rare vraag. De prof zegt dat de kracht van de man hem verzwakt. Dat wil zeggen: omdat die man sterk is, moet hij vechten, harder werken, lijden, krijgt hij minder empathie, moet hij vrouwen verzorgen, opvangen, kortom, die kracht van hem, die benadeelt hem. Hij heeft last van die sterke kant, want hij gaat eerder dood. Dat begrijp ik. Het lijkt te gaan om een paradox. Dan staat er in de tekst: 'helemaal nieuw is dit argument niet.' Dat betekent dat het maar voor een deel nieuw is en voor een deel oud. Simone de B. zei immers blijkbaar al dat de kracht van de vrouw haar benadeelt. Dat is, formeel gezien, eigenlijk dezelfde paradox. Want ten gevolge van haar vrouwelijke kracht (hier: het baren), zou die vrouw worden onderdrukt, worden benadeeld.
En dan staat er in de vraag dat die twee gelijkgesteld worden. Dat is niet zo. Het antwoordmodel spreekt bovendien van 'een vergelijking'.
Als ik die vraag zou moeten beantwoorden, dan zou ik denk ik ongeveer zeggen: de kracht van de man die is eigenlijk letterlijk bedoeld, zijn kracht dat is eigenlijk zijn spierkracht… terwijl de kracht van de vrouw, het baren, in die zin is kracht niet zo letterlijk bedoeld, maar meer als 'haar grote talent' . Het is een spel met de betekenissen van het woord. Maar het model keurt dat af. Wat een gotspe om dit te moeten uitleggen!!!

Geplaatst: 14-05-2017 20:26
door Christine Brackmann
Daar kan ik zeker wat mee, Erica. Dank! Mooie analyse van je collega.