Vraag 11

Dit forum is gesloten.

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Bericht door Joos » 14-05-2017 10:42

XXXX

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Bericht door Joos » 14-05-2017 11:01

Joos schreef:Kern van een goed antwoord:

Van Creveld stelt helemaal niet dat de kracht van de man is dat hij 'alleen maar' kan doden, zoals Van Saarloos zijn standpunt verwoordt in regel 22-23.
Volgens mij is de gelijkstelling door Van Saarloos niet terecht omdat de redenering van de professor vertekend is weergegeven. Daardoor wordt de vergelijking vals.

Eerst zeggen dat het er donderdag in Lyon om ging wie het mooiste kon zingen en dan twee halve finales songcontest met elkaar gaan vergelijken.

(Voor degenen die het nieuws de afgelopen tijd niet helemaal gevolgd hebben, bijvoorbeeld omdat ze examens aan het nakijken waren: donderdag speelde Ajax in Lyon de halve finale van de UEFA-cup en was in Kiev de halve finale van het Eurovisiesongfestival).

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Re: vraag 11

Bericht door Joos » 14-05-2017 11:23

Yke Schotanus schreef:Wat betreft de formulering van de vraag ben ik het met Titaantje eens. Er staat:
Van C zou blijkens alinea 2 met deze zinsnede gebruik hebben gemaakt...
Ik kan dat alleen lezen als: Blijkens alinea 2 zou Van C door deze zinsnede te bezigen, gebruik hebben gemaakt van ...
Ik moet hem lezen als: Uit deze zinsnede uit alinea 2 blijkt dat Van C...
Dit kan niet: 'blijkens met' is een onmogelijke combinatie.
Als de vraag niet goed is geformuleerd, kan er eigenlijk ook geen goed antwoord zijn. Van Crefeld heeft deze zinsnede nooit gebezigd. Leerlingen die wanhopig op zoek gingen naar de zinsnede bij Van Crefeld, konden de vraag net als Titaantje niet beantwoorden.

Deze vraag moet geschrapt worden. Goede lezers konden hem niet beantwoorden. Anderen hebben maar wat opgeschreven en misschien toevallig iets wat op het 'goede' antwoord lijkt. De uitslag van dit examen wordt appels met peren vergelijken.

C.schelke
Berichten: 30
Lid geworden op: 14-05-2016 17:15

Bericht door C.schelke » 14-05-2017 14:58

Wat een stomme vraag en een nog stommer antwoord (volgens het cv): als ik de antwoorden van mijn leerlingen bekijk, lijkt het alsof ik alles goed kan rekenen, zolang er maar gewag gemaakt wordt van de valse/onjuiste vergelijking.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 11

Bericht door Yke Schotanus » 14-05-2017 15:35

Even samenvatten:
Er zit een misleidende/verwarrende taalfout in de vraag, en het antwoordmodel laat te veel ruimte voor foute antwoorden.
Antwoorden in de geest van: je kunt baren niet met moorden vergelijken, of de kracht van de man is een heel andere kracht dan die van de vrouw zijn onjuist. Het voorbeeld van de twee marktkramen (de een met mooie appels en de ander met rotte peren) laat dat duidelijk zien.
Het gaat er hier niet om of de krachten vergelijkbaar zijn, het gaat erom of de manier waarop die krachten zich als zwakte manifesteren vergelijkbaar is. Het is een gemiste kans dat het cv dat niet duidelijk aangeeft.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 14-05-2017 18:33

Zouden jullie nog leerlingantwoorden willen plaatsen die enigszins in de buurt komen van het antwoordmodel? Dit helpt ons bij de voorbereiding van de docentbespreking.

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Bericht door Joos » 14-05-2017 19:16

De vraag is onmogelijk en het bijbehorende antwoordmodel deugt niet. Ik heb bij ongeveer de helft van de leerlingen wel punten gegeven omdat het om een vergelijking gaat, maar heb er grote moeite mee om deze antwoorden hier te geven. Want eigenlijk kan geen enkel antwoord goed zijn. Deze vraag moet niet meegeteld worden, vind ik.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 14-05-2017 20:16

Joos schreef:De vraag is onmogelijk en het bijbehorende antwoordmodel deugt niet. Ik heb bij ongeveer de helft van de leerlingen wel punten gegeven omdat het om een vergelijking gaat, maar heb er grote moeite mee om deze antwoorden hier te geven. Want eigenlijk kan geen enkel antwoord goed zijn. Deze vraag moet niet meegeteld worden, vind ik.
Ik snap je redenering. Op de bespreking kunnen wij echter niet beslissen dat een vraag geschrapt moet worden. Dat kan alleen het CvTE. Had je al een brief geschreven?

Erica Regtering
Berichten: 9
Lid geworden op: 14-05-2017 16:11

Bericht door Erica Regtering » 14-05-2017 20:18

Kun je hier iets mee, Christine? (even geknipt en geplakt uit ons 'sectieforum')


-Er wordt een verkeerde vergelijking gemaakt, want De Beauvoir zegt dat de kracht van de man ertoe zou leiden dat vernietiging als indrukwekkendste kracht wordt gezien, terwijl van Creveld alleen maar zegt dat deze kracht leidt tot zwakte. Beide auteurs redeneren naar een andere conclusie toe. (0 of 1?)
- De Beauvoir stelde dat de unieke kracht van de vrouw, het baren, haar benadeelde. Van Creveld stelt dat de kracht van de man, het doden, hem benadeelde. Van Creveld heeft het over de man, terwijl De Beauvoir over de vrouw spreekt. (1p?)
- Een argument dat gebruikt kan worden is dat Van Creveld een andere kracht van de man bedoelt dan De Beauvoir (0 p., te vaag?)
- Volgens De Beauvoir is de kracht van de man vernietiging. Er is niet genoemd wat Van Creveld onder 'de kracht van de man' verstaat. Het is dan ook niet juist beide krachten met elkaar te vergelijken. (0 of 1?)
- (De gelijkstelling is niet terecht, want) De Beauvoir beweert dat vrouwen worden benadeeld door baren, de grootste kracht van de vrouw. Van Creveld beweert juist dat mannen door hun kracht worden benadeeld. De argumenten zijn dus niet hetzelfde, ze gaan over verschillende groepen (1p?)
- De kracht van de vrouw benadeelt de vrouw lichamelijk. De kracht van de man wordt door regels ingeperkt. De tegenwerking bij de een is menselijk, bij de ander natuurlijk en daarom niet hetzelfde (1p?)
- (De gelijkstelling is niet terecht, want) de kracht van de vrouw is baren, terwijl de kracht van de man bestaat uit spierkracht en haantjesgedrag. Deze twee krachten zijn dus verschillend en kunnen niet vergeleken worden.
- De Beauvoir stelt dat de onderdrukking van vrouwen een direct gevolg is van het feit dat vrouwen kunnen baren. Van Creveld legt nooit een causaal verband. Hij stelt enkel dat mannenonderdrukking verdraagbaar is omdat zij sterker zijn (0p)

En tot slot de analyse van deze vraag van een van onze collega's: Ik vind 11 een rare vraag. De prof zegt dat de kracht van de man hem verzwakt. Dat wil zeggen: omdat die man sterk is, moet hij vechten, harder werken, lijden, krijgt hij minder empathie, moet hij vrouwen verzorgen, opvangen, kortom, die kracht van hem, die benadeelt hem. Hij heeft last van die sterke kant, want hij gaat eerder dood. Dat begrijp ik. Het lijkt te gaan om een paradox. Dan staat er in de tekst: 'helemaal nieuw is dit argument niet.' Dat betekent dat het maar voor een deel nieuw is en voor een deel oud. Simone de B. zei immers blijkbaar al dat de kracht van de vrouw haar benadeelt. Dat is, formeel gezien, eigenlijk dezelfde paradox. Want ten gevolge van haar vrouwelijke kracht (hier: het baren), zou die vrouw worden onderdrukt, worden benadeeld.
En dan staat er in de vraag dat die twee gelijkgesteld worden. Dat is niet zo. Het antwoordmodel spreekt bovendien van 'een vergelijking'.
Als ik die vraag zou moeten beantwoorden, dan zou ik denk ik ongeveer zeggen: de kracht van de man die is eigenlijk letterlijk bedoeld, zijn kracht dat is eigenlijk zijn spierkracht… terwijl de kracht van de vrouw, het baren, in die zin is kracht niet zo letterlijk bedoeld, maar meer als 'haar grote talent' . Het is een spel met de betekenissen van het woord. Maar het model keurt dat af. Wat een gotspe om dit te moeten uitleggen!!!

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 14-05-2017 20:26

Daar kan ik zeker wat mee, Erica. Dank! Mooie analyse van je collega.

Plaats reactie