Vraag 11

Dit forum is gesloten.

Titaantje
Berichten: 82
Lid geworden op: 22-06-2016 22:28

Vraag 11

Bericht door Titaantje » 10-05-2017 20:55

Hier staat: 'Van Creveld zou blijkens alinea 2 (tekst 2, neem ik aan) met deze zinsnede gebruik hebben gemaakt van een argument dat ook al bij De Beauvoir te vinden zou zijn.'

Ik zie nergens de zinsnede 'de kracht van de man verzwakt de man' staan bij Van Creveld. Van Creveld heeft dus ook niet met deze zinsnede ergens gebruik van gemaakt. Ben ik nou gek, of deugt deze vraag niet? Van Saarloos formuleert het namelijk ook niet zoals de vraagstelling suggereert.

Ik laat het beantwoorden van deze onmogelijke vraag graag aan iemand anders over. Het enige wat ik zie, is dat De Beauvoir het heeft over zowel een kracht van de man als een (tegengestelde) kracht van de vrouw. Van Creveld roept een beeld op dat de bevoorrechte positie (en niet de kracht) van vrouwen benadrukt.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 10-05-2017 23:01

Het citaat staat in tekst 2 r. 16-17. Opmerkelijk vond ik dat je voor deze vraag maar 1 punt krijgt, terwijl je wel 40 woorden mag gebruiken. Ik had hier dat Van Creveld het over de fysieke kracht van de man heeft, terwijl De Beauvoir het over de unieke kracht van de vrouw, het baren, heeft.

Matthijs603
Berichten: 219
Lid geworden op: 10-05-2017 23:07

Bericht door Matthijs603 » 10-05-2017 23:33

Inderdaad een onwijs lastig te interpreteren vraag.

Bij een havo-examen zou ik zoeken in de tekst en uitkomen op 'Deze redenering is een veel te verregaande reactie op Van Crevelds pleidooi, want behalve enkele feitelijke onjuistheden en een ietwat bijzondere lezing van Medea, staat er niets nieuws in zijn stuk.'

Als kritisch denker zou ik denken dat een man ook nodig is om tot dat geven van het leven te komen. Maar als kritisch lezer? Ik ben ook erg benieuwd naar welk antwoord hier werd gezocht. Wellicht het argument dat Van Creveld met de kracht niet per se de mogelijkheid tot doden bedoelt (en dat zijn standpunt dus wordt vertekend)?

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 11

Bericht door Yke Schotanus » 11-05-2017 00:23

Wat betreft de formulering van de vraag ben ik het met Titaantje eens. Er staat:
Van C zou blijkens alinea 2 met deze zinsnede gebruik hebben gemaakt...
Ik kan dat alleen lezen als: Blijkens alinea 2 zou Van C door deze zinsnede te bezigen, gebruik hebben gemaakt van ...
Ik moet hem lezen als: Uit deze zinsnede uit alinea 2 blijkt dat Van C...
Dit kan niet: 'blijkens met' is een onmogelijke combinatie.

Maar nu het antwoord. Volgens mij moet je aantonen dat hier sprake is van een onjuiste vergelijking.
DEze kritische lezer vond daar tijdens het lezen al iets van: Bij de Beauvoir wordt de kracht een zwakte doordat de andere sekse er jaloers op is en de vrouw tegen gaat werken (indirect), terwijl bij Van C de kracht een zwakte is doordat de man zelf vanuit zijn kracht zijn lijden vergroot (direct).

Maar: het CvtE wil meestal niet horen wat kritische lezers allemaal zouden kunnen roepen, maar gewoon wat schaapachtige lezers aan kritiek kunnen lezen in de tekst. En inderdaad, mevrouw Van Saarloos haalt haar eigen redenering al een onderuit:
Zij schrijft: Als de kracht van de man werkelijk zijn zwakte is, dan zou dat betekenen dat vernietiging en niet leven schenken vandaag de dag als indrukwekkendste kracht wordt gezien.Zij zegt zelf al dat dit een cynische conclusie is, maar het gaat bij Van C helemaal niet (alleen) om vernietigen.

Toch zou het me teleurstellen als dit het goede antwoord is. DEze uitleg komt pas later. Het wezen van de verkeerde vergelijking is dat de kracht van de man hem zwakker maakt als hij hem inzet, terwijl de kracht van de vrouw haar zwakker maakt of ze hem inzet of niet, gewoon omdat hij jaloezie opwekt. Het gaat dus om fundamenteel andere mechanismes.

Antwoorden die alleen de kracht definiëren vind ik niet goed. Het gaat erom dat je uitlegt waarom je de manier waarop de kracht het geslacht verzwakt niet met elkaar mag vergelijken.

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Bericht door Joos » 11-05-2017 22:08

Kern van een goed antwoord:

Van Creveld stelt helemaal niet dat de kracht van de man is dat hij 'alleen maar' kan doden, zoals Van Saarloos zijn standpunt verwoordt in regel 22-23.

MartijnKoek
Berichten: 93
Lid geworden op: 14-05-2016 20:29

Bericht door MartijnKoek » 12-05-2017 18:57

Helemaal eens met Yke, in elk geval wat betreft het antwoord. Volgens mij staat in de vraag ook dat het om een onjuiste vergelijking gaat (al had dat duidelijker geformuleerd kunnen worden). Je moet dus aangeven dat er iets in die vergelijking niet klopt.
Gelukkig denkt het CvtE dat dus wel ook, blijkens het cv.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 11

Bericht door Yke Schotanus » 12-05-2017 20:54

Dank voor de bijval. Dat cv moet ik echter nog eens goed bekijken bij deze vraag. Ik vind het veel te vaag.
Dat de kracht van de man een andere is dan de kracht van de vrouw is toch geen reden om die twee niet te mogen vergelijken. Vergelijkingen zijn alleen maar interessant als het om verschillende dingen gaat, het gaat er alleen om of ze 'hetzelfde' zijn op het punt waar de vergelijking om draait. Ik zie daar in het cv niets van terug.
Nu is het natuurlijk mooi dat het cv soepeler is dan ik, als het er maar niet toe leidt dat echt goede antwoorden fout gerekend gaan worden. Dat ga ik eens bestuderen.

MartijnKoek
Berichten: 93
Lid geworden op: 14-05-2016 20:29

Bericht door MartijnKoek » 12-05-2017 22:06

Maar als datgene wat je wilt vergelijken 'kracht wordt zwakte' is, dan is het wel zaak dat de invulling daarvan hetzelfde is, dat we het over hetzelfde proces hebben. Zeker omdat Van Saarloos beweert dat het in beide gevallen hetzelfde argument is. De vergelijking dient dus om een overeenkomst aan te tonen in twee type redeneringen.

Hierom vind ik een volgend type antwoord eigenlijk het best: 'Volgens De B. wordt de kracht van de vrouw (het baren) haar zwakte vanwege daaruit voortvloeiende (door jaloezie gedreven?) acties van de man terwijl de kracht van de man volgens Van C. zwakte wordt zonder dat de vrouw daar een actieve rol in speelt.'

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Bericht door Joos » 13-05-2017 16:30

Raar in het cv:
Wat is het verschil tussen zwakte van vrouwen en maatschappelijke zwakte van mannen? Wordt hier algehele zwakte vs maatschappelijke zwakte bedoeld? Of fysieke zwakte vs maatschappelijke?
Of moeten we hier soms een verschil waarnemen tussen ingaan op en centraal stellen???? (niet dus)
Grrrrr......

Maar afijn: dit is in het cv maar een voorbeeld. We zijn hier vrij in het goedkeuren van antwoorden die de verkeerde vergelijking invullen.

Joos
Berichten: 129
Lid geworden op: 17-05-2016 13:25

Bericht door Joos » 14-05-2017 10:26

Op de ene marktkraam liggen de gave appels keurig opgestapeld, op de andere liggen rottende peren rommelig door elkaar. Nu mag je volgens het cv niet zeggen dat het fruit er op de ene kraam mooier bij ligt dan op de andere kraam, want je mag geen appels met peren vergelijken.

Plaats reactie