Pagina 4 van 6

Geplaatst: 13-05-2017 14:15
door MartijnKoek
MilouFeskens schreef:Enkele leerlingen hebben bij mij i.p.v. aan te geven dat het bevoorrechten van vrouwen in de strafoplegging iets van alle tijden is, aangegeven dat dit in de Griekse mythologie zo is en in de realiteit ook. Kan ik dit wel goed rekenen? Leerlingen zien het niet als een stukje geschiedenis maar meer als een verhaal uit de mythologie. Wat vinden jullie?
Hier zou ik wel het punt geven, omdat de leerling wel het doel van de vergelijking aangeeft.

Geplaatst: 13-05-2017 15:42
door Marcia
Wat zouden jullie hiermee doen?

De vergelijking wordt gemaakt om te tonen dat vrouwen altijd al minder hard aangepakt worden.

Geplaatst: 13-05-2017 19:07
door C.schelke
Een leerling draait het antwoord op vraag 2 om: De vergelijking wordt gemaakt met als doel om duidelijk te maken dat mannen over het algemeen veel zwaarder gestraft worden dan vrouwen.
Goed?

Geplaatst: 13-05-2017 22:29
door vrw
MartijnKoek schreef:
Christine Brackmann schreef:Daar is zeker wat voor te zeggen, te meer omdat het in dezelfde alinea ook nog gaat over het niet-meevechten in oorlogen.
Maar het gaat hier toch niet om de hele alinea? De vraag gaat om het doel van de vergelijking tussen Medea en de vrouwen in Texas. Volgens mij is het element 'straf' of 'wegkomen met een misdaad' dus wel noodzakelijk in het antwoord.
Ik blijf nog even doorzeuren over het wel of niet noemen van 'straf'. Als leerlingen vermelden dat vrouwen in alle tijden worden bevoorrecht, zou je ook kunnen zeggen dat ze hiermee impliciet verwijzen naar het bevoorrechten bij strafoplegging, omdat ze antwoord geven op een vraag die gaat over alinea 4.

Geplaatst: 13-05-2017 22:36
door MartijnKoek
vrw schreef:
MartijnKoek schreef:
Christine Brackmann schreef:Daar is zeker wat voor te zeggen, te meer omdat het in dezelfde alinea ook nog gaat over het niet-meevechten in oorlogen.
Maar het gaat hier toch niet om de hele alinea? De vraag gaat om het doel van de vergelijking tussen Medea en de vrouwen in Texas. Volgens mij is het element 'straf' of 'wegkomen met een misdaad' dus wel noodzakelijk in het antwoord.
Ik blijf nog even doorzeuren over het wel of niet noemen van 'straf'. Als leerlingen vermelden dat vrouwen in alle tijden worden bevoorrecht, zou je ook kunnen zeggen dat ze hiermee impliciet verwijzen naar het bevoorrechten bij strafoplegging, omdat ze antwoord geven op een vraag die gaat over alinea 4.
Dat ben ik toch niet met je eens. Alinea 4 gaat niet alleen over strafoplegging én de vraag gaat niet over alinea 4 maar over de vergelijking Medea-Texas.

Geplaatst: 13-05-2017 23:05
door vrw
MartijnKoek schreef:
vrw schreef:
MartijnKoek schreef: Maar het gaat hier toch niet om de hele alinea? De vraag gaat om het doel van de vergelijking tussen Medea en de vrouwen in Texas. Volgens mij is het element 'straf' of 'wegkomen met een misdaad' dus wel noodzakelijk in het antwoord.
Ik blijf nog even doorzeuren over het wel of niet noemen van 'straf'. Als leerlingen vermelden dat vrouwen in alle tijden worden bevoorrecht, zou je ook kunnen zeggen dat ze hiermee impliciet verwijzen naar het bevoorrechten bij strafoplegging, omdat ze antwoord geven op een vraag die gaat over alinea 4.
Dat ben ik toch niet met je eens. Alinea 4 gaat niet alleen over strafoplegging én de vraag gaat niet over alinea 4 maar over de vergelijking Medea-Texas.
Wat betreft Medea-Texas heb je een punt, maar dat neemt niet weg dat leerlingen met het omschrijven van het doel van deze vergelijking impliciet verwijzen naar de strafoplegging als ze slechts 'bevoorrechten' noemen.

vraag 2

Geplaatst: 14-05-2017 14:13
door Yke Schotanus
Ik ben het ermee eens dat straf erbij moet.
Ik kom terug op mijn eerdere stelling dat altijd/overal er expliciet bij moet. Indien de zin geformuleerd is als een algemene regel is altijd/overal/in het algemeen min of meer geïmpliceerd.

Vergelijk:
Hij wil hiermee laten zien dat vrouwen wegkomen met misdaden. (goed, volgens mij)
Met:
In beide gevallen komen vrouwen weg met misdaden.(niet goed, volgens mij)

Variant:
Hij wil hiermee laten zien dat vrouwen (zoals Medea) wegkomen met misdaden (zoals moord).

De geldigheid is in elk geval ruimer gemaakt op een manier die past binnen het betoog. Beter zelfs: altijd en overal sluiten individuele uitzonderingen uit, dat doet de tekst niet.

vraag 2

Geplaatst: 14-05-2017 14:22
door Ruth de Bres
Een antwoord waarin expliciet wordt vermeld dat vrouwelijke moordenaars milder worden aangepakt dan mannelijke moordenaars lijkt mij goed.
Het correctievoorschrift spreekt in het algemeen over 'strafbare feiten', maar in de tekst wordt expliciet over moord gesproken.

Geplaatst: 14-05-2017 16:17
door Christine Brackmann
Marcia schreef:Wat zouden jullie hiermee doen?

De vergelijking wordt gemaakt om te tonen dat vrouwen altijd al minder hard aangepakt worden.
Deze zit op het randje: het strafbare feit ontbreekt, waardoor ik 'm toch te algemeen vind. Heel hard: geen punt ...

Geplaatst: 14-05-2017 16:23
door Christine Brackmann
C.schelke schreef:Een leerling draait het antwoord op vraag 2 om: De vergelijking wordt gemaakt met als doel om duidelijk te maken dat mannen over het algemeen veel zwaarder gestraft worden dan vrouwen.
Goed?
Volgens mij zijn beide elementen ('over het algemeen' ipv overal/in alle tijden en 'gestraft') aanwezig en is de juiste verhouding aangegeven. Ik zou het goed rekenen.