Vraag 7

Dit forum is gesloten.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

Vraag 7

Bericht door Yke Schotanus » 10-05-2017 19:02

Deze vraag gaat voor problemen zorgen.
De opzet suggereert dat er eerst een standpunt komt, dan een argumentatie, dan een conclusie en dan een aanbeveling.
Maar zo is deze tekst niet opgebouwd. Pas bij 'kortom' formuleert de auteur een standpunt.
Nu kun je zeggen: in de eerste alinea's wordt impliciet een standpunt geformuleerd. Zie vraag 1. Dus dat moet je ook hier in vullen. - Dan stel je dus twee keer dezelfde vraag. Ik vind dat dat niet kan. Iemand die dat ziet en zijn antwoord bij vraag 1 overneemt, moet hier dan een punt voor krijgen ook als hij dat standpunt niet juist had geformuleerd. Of je moet hier geen punt voor geven.
Een ander probleem is dat hetgeen achter kortom staat, grotendeels gelijk is aan het beoogde antwoord op 1. Pas in de volgende alinea wordt, op basis van een nieuw argument (dat mogelijk ook bij 2 hoort - mannen zijn nu eenmaal sterker) dit standpunt gerelativeerd.
Begin je bij KORTOM dan is de conclusie het standpunt en moet je van daaruit verder kijken. EEn en ander leidt tot verschillende te verdedigen schema's.

Standpunt: Niet mannen maar vrouwen hebben een bevoorrechte positie in de maatschappij/wat feministen ook zeggen, mannen hebben het zwaarder dan vrouwen
Conclusie: Niet mannen maar vrouwen hebben een bevoorrechte positie in de maatschappij/wat feministen ook zeggen, mannen hebben het zwaarder dan vrouwen.
Aanbeveling: Laten we dat zo houden (mannen zijn nu eenmaal sterker)

Standpunt: Niet mannen maar vrouwen hebben een bevoorrechte positie in de maatschappij.
Conclusie: Het is niet erg/Het is goed dat vrouwen een bevoorrechte positie hebben.
Aanbeveling: Vrouwen zouden zich wel eens wat dankbaarder mogen tonen.

Titaantje
Berichten: 82
Lid geworden op: 22-06-2016 22:28

Bericht door Titaantje » 10-05-2017 20:05

Mee eens - dit wordt lastig.

Standpunt: Vrouwen hebben het helemaal niet slechter dan mannen.
Conclusie: Vrouwenonderdrukking is een mythe, een leugen.
Aanbeveling: Vrouwen, wees eens wat aardiger voor ons mannen.

Dat kwam als eerste bij mij op, is verschillend van wat Yke Schotanus bedacht en even verdedigbaar.

M.A.
Berichten: 60
Lid geworden op: 15-05-2016 21:07

Bericht door M.A. » 10-05-2017 20:24

Niet alleen inhoudelijk gaf deze vraag uitdagingen, een aantal van mijn leerlingen bleek zich ook af te vragen wat nu precies de opdracht was. Moest er gelezen van boven naar beneden in de tweede kolom één zin (of meer zinnen maar dan in totaal wel max. 35 woorden) komen te staan of moesten er drie korte zinnen komen met max. 35 woorden bij elkaar opgeteld. Ze werden ook in verwarring gebracht door 'meerdere argumenten', want dat is zelf geen zin...

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 10-05-2017 22:56

Ik verwacht hier ook discussie. Ik had hier genoteerd:
Standpunt: De beschuldiging dat vrouwen het zwaarder hebben dan mannen is niet terecht.
Conclusie: Vrouwenonderdrukking is een mythe.
Aanbeveling: De huidige bevoorrechting mag blijven bestaan en de vrouw mag daarvoor dankbaar zijn.

De uitspraak 'De huidige situatie waarin vrouwen bevoorrecht zijn tov mannen, moet daarom ook blijven zoals deze is' is een conclusie, maar niet op basis van de 'meerdere argumenten' uit de tekst. Het enige argument hierbij is 'Mannen ... zijn wel fysiek gesproken de sterkere sekse.'

Matthijs603
Berichten: 219
Lid geworden op: 10-05-2017 23:07

Bericht door Matthijs603 » 10-05-2017 23:22

Ik had vrijwel dezelfde antwoorden als Christine. Op zich vind ik het niet meer dan logisch dat de conclusie hetzelfde is als het standpunt (je hebt dan immers dat standpunt beargumenteerd en het zou vreemd zijn als je na je eigen argumentatie op een andere conclusie uitkomt). Maar wat Yke zegt is ook waar: het is dan vreemd dat er eigenlijk twee keer om ongeveer hetzelfde antwoord wordt gevraagd.

Het advies vat ik ook tweeledig op: de huidige situatie en de dankbaarheid. Ik zou het logisch (en proportioneel :wink: ) vinden als leerlingen die 1 van deze elementen noemen al een punt krijgen.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 7

Bericht door Yke Schotanus » 10-05-2017 23:33

In reactie op de post van Christine:
De uitspraak: 'Mannen worden benadeeld, maar dat is niet erg' in z'n totaliteit wordt wel ondersteund door meerdere argumenten.

Verder ben ik het met Christine en Titaantje eens dat dit ook kan:
standpunt: Mannen hebben het zwaar.
conclusie: Vrouwenonderdrukking is een mythe. (of iets in die geest)

Maar je kunt ook met Vrouwenonderdrukkig is een mythe beginnen. Het impliciete standpunt aan het begin is:
Het is niet waar dat vrouwen benadeeld worden.
(Dat mannen het zwaar hebben is dan een argument)
De conclusie is dan: Niet vrouwen maar mannen worden benadeeld. [Of: het zijn juist de mannen die het relatief zwaar hebben, en dat is goed.]

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 10

Bericht door Yke Schotanus » 11-05-2017 08:19

Het is inderdaad niet meer dan normaal dat de conclusie een bevestiging is van het standpunt. Ik leer mijn leerlingen ook dat ze hun eigen betogen daarop moeten controleren. Maar dat zou inderdaad betekenen dat de leerlingen niet twee maar drie keer hetzelfde antwoord moeten invullen. Bovendien is dat niet de structuur van dit betoog.
Dit betoog stelt een vraag (zijn die beschuldigingen terecht?) en de conclusie is een samenvatting van het antwoord.

Matthijs603
Berichten: 219
Lid geworden op: 10-05-2017 23:07

Bericht door Matthijs603 » 11-05-2017 08:37

Ik zie de opbouw van deze tekst zelf anders. De titel geeft het standpunt al aan en de vragen in alinea's 2 en 3 impliceren dat standpunt (ook al door het signaalwoord 'maar' aan het begin van alinea 2). Voor mij was het standpunt dus al voor de argumenten duidelijk en daarmee inhoudelijk zo goed als gelijk aan de conclusie.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 7

Bericht door Yke Schotanus » 11-05-2017 09:08

De titel staat 'boven' de tekst. In mijn ogen mag je niet doorredeneren op een titel als je een tekst begint. Je moet hem als ongelezen beschouwen als je aan je inleiding begint.
Dat verandert niets aan het schema.

Matthijs603
Berichten: 219
Lid geworden op: 10-05-2017 23:07

Bericht door Matthijs603 » 11-05-2017 10:24

Dan verschillen we van mening wat de functie van de titel betreft. :)

Plaats reactie