Pagina 1 van 1

II woorden tellen

Geplaatst: 20-06-2017 10:11
door mpmboumans
De beantwoording van vraag 4 mag niet meer dan zestig woorden tellen.
Ik heb een leerling, die meer dan 60 woorden heeft, waardoor haar onderbouwing bij argument drie (hoewel goed) niet meer mee mag tellen;
tenminste, als ik ga tellen vanaf argument 1.
Maar nergens in het antwoordmodel staat, dat ik per se vanaf argument 1 moet gaan tellen. Wanneer ik bij argument 3 ga tellen, vervolgens de onderbouwing, dan argument 1, dan argument 2 met onderbouwing (die fout is), kan ik de onderbouwing van argument 3 wél goedrekenen, en dan heeft mij leerling niet 2, maar 3 punten gehaald. Nergens staat, dat de 3 argumenten in de juiste volgorde conform de tekst moeten staan.

Naar mij idee is dit toegestaan.

Geplaatst: 20-06-2017 12:45
door metteke
Ik begrijp je, geloof ik, nog niet helemaal. Als je telt vanaf het eerste woord van het volledige antwoord tot aan het laatste woord, krijgt ze dan maar 2p door te veel woorden? Want halverwege beginnen met tellen en daarna vooraan verder gaan, lijkt me wat te ver gezocht.

Geplaatst: 20-06-2017 13:14
door mpmboumans
Stel, dat mijn leerling haar antwoord begint met:
Argument 3 plus onderbouwing, vervolgens argument 2 en tenslotte argument 1 met beoordeling. Als ik dan was gaan tellen vanaf het begin, dan zou ik Argument 3 plus onderbouwing goed moeten keuren. Nu staat argument 3 toevallig(!) als laatste genoemd.

Ik moet het aantal woorden tellen. Er staat nergens dat ik bij het eerste antwoordblokje moet beginnen (wel tellen vanaf het begin van een zin binnen de blokjes, uiteraard).

Daar komt nog bij dat, hoewel de argumenten genummerd zijn, niet expliciet wordt aangegeven dat de volgorde van de argumenten conform de volgorde van de tekst moet zijn. En in het antwoordmodel wordt ook niet per se vereist dat de tekstconforme opeenvolging van de nevenschikkende argumenten essentieel is voor de toekenning van het aanal punten.

Geplaatst: 20-06-2017 13:18
door metteke
Tja... Het is natuurlijk niet heel logisch om niet bij het eerste blokje te beginnen met tellen......
Maar het is sowieso gek om bij zo'n vraag met een argumentatieschema een maximum aantal woorden te geven & de eis van volledige zinnen te stellen, vind je niet? :roll:

Geplaatst: 20-06-2017 21:59
door mpmboumans
Gewoontegetrouw telt iedereen vanaf het eerste blokje. Maar is dat een verplichting?
Stel, er liggen stapeltjes gesorteerde euromuntstukken van groot (links) naar klein (rechts) (2 euro, 1 euro.... eurocent) en men vraagt mij het aantal munten te noemen, dan ben ik geïnteresseerd in het totaal, niet in de volgorde van de stapeltjes.

Geplaatst: 21-06-2017 11:32
door Christine Brackmann
Het lijkt me heel creatief... Maar wie weet kun je je tweede corrector overtuigen!

Geplaatst: 21-06-2017 16:49
door mpmboumans
En als jij nu eens mijn tweede corrector was?

Geplaatst: 21-06-2017 22:59
door Herma
Ik heb deze alternatieve telling van de woorden bij het vwo-examen van het eerste tijdvak bij een leerling toegepast bij vraag 21. Daar lag het wel meer voor de hand, omdat het ging om twee argumenten waarvan er een weerlegd en onderbouwd moest worden. Dat deden leerlingen heel verschillend: eerst de twee argumenten en dan pas de uitwerking bij het ene argument, of het ene argument met meteen de onderbouwing en vervolgens pas het tweede argument.
De tweede corrector heeft hierover trouwens niets opgemerkt.