Pagina 1 van 1

II: vraag 7

Geplaatst: 19-06-2017 19:50
door Christine Brackmann
Is de laatste zin van alinea 8 niet ook een bezwaar tegen het gebruik van Engels in het hoger onderwijs?
"Verplicht je Nederlandse docenten te spreken in een aangeleerde vorm van het Engels, dan ontneem je ze het vermogen tot scherp denken en bevlogen doceren." (r. 133-137)

Geplaatst: 19-06-2017 20:05
door Matthijs603
Volgens mij is dat nog een uitwerking van het tweede bezwaar (in plaats van een nieuwe).

Geplaatst: 19-06-2017 20:20
door Christine Brackmann
Of een conclusie, die dus als 'standpunt' kan dienen:
Standpunt: kwaliteit vd geesteswetenschappen heeft te lijden onder het Engels.
Arg: taal is namelijk onderzoeksobject en -instrument, je moet over een voortreffelijke taalbeheersing beschikken etc... kritisch te kunnen duiden.
Conclusie: Verplicht je Nederlandse docenten te spreken in een aangeleerde vorm van het Engels, dan ontneem je ze (dus - zou hier passen) het vermogen tot scherp denken en bevlogen doceren.

Geplaatst: 19-06-2017 22:02
door Herma
Ik ben het met Christine eens en zie die laatste zin als goed alternatief voor het tweede citaat.

Geplaatst: 20-06-2017 10:16
door Christine Brackmann
Ik vind de laatste zin van de redenering (133-137) echt logisch voortvloeien uit het argument, dus ik zie die zin als een conclusie. Ik hoop op nog een paar reacties!

Geplaatst: 20-06-2017 10:35
door Matthijs603
Ja, er zit wel wat in (mits naast bezwaar 1, niet naast bezwaar 2). Ik zie dat twee van mijn vier leerlingen voor die laatste zin hebben gekozen.

Geplaatst: 20-06-2017 15:38
door KristadeGeus
Ik ben het eens met je, Christine.

Geplaatst: 20-06-2017 16:39
door Arjan Domhof
Ik ben het ook eens met Christine.

Geplaatst: 21-06-2017 10:42
door Matthijs603
Nu er hier consensus lijkt te zijn: rekenen jullie dit (soort van 'gesloten') antwoord dan ook goed, ook als er geen aanvulling op het cv komt?

Geplaatst: 21-06-2017 11:28
door Christine Brackmann
Ja, op basis van artikel 3.3 heb je als docent die vrijheid.