Zinnen die beginnen met 'dat': grammaticale fout of niet?

Dit forum is gesloten.

Jaryde
Berichten: 40
Lid geworden op: 15-05-2016 22:44

Bericht door Jaryde » 17-05-2017 17:00

Ben Salemans schreef:
(Bovendien blijft het vreemd dat het Correctievoorschrift, bijvoorbeeld bij opdracht 37, waarin om een antwoord in een of meer volledige zinnen wordt gevraagd, zelf met een Omdat-zin als correct antwoord komt. Voor een antwoord bij 37 als "Omdat journalisten voeling met hun lezers willen houden", waarin niks tussen ronde haakjes () staat, mag volgens het Correctievoorschrift 1 punt worden toegekend. En dan zouden wij als docenten dat omdat-antwoord toch als onvolledige zin moeten beschouwen en er geen punten voor mogen toekennen?! Dat klopt gewoon toch niet?)
Om duidelijk te maken dat het gegeven antwoord in het Correctievoorschrift niet in volledige zinnen is geformuleerd staat er dan ook steeds boven:
"De kern van een goed antwoord is"

Natuurlijk is er in het Correctievoorschrift voor deze formulering gekozen om het nakijken te vergemakkelijken.

Dat neemt niet weg dat ik het verder eens ben met je bezwaren, maar ook vind dat we dat nu lopende dit examen niet kunnen aanpassen.

Ik ben overigens wel benieuwd hoeveel tijd jullie gemiddeld bezig zijn met de correctie van één examen.

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 18-05-2017 00:11

In het verslag van Levende Talen wordt het gesignaleerde probleem over de losstaande bijzin als probleem erkend; het verslag meldt dat er opnieuw naar gekeken zal worden en dat er volgend jaar mogelijk op een andere manier mee kan worden omgegaan. Ik ben in ieder geval blij dat er serieus naar dit probleem zal worden gekeken. Daar hebben we dit examenjaar 2017 niks meer aan. Maar volgend jaar ongetwijfeld wel.

Het LT-verslag meldt verder dat in het document 'Vakspecifieke info Nederlands' (op examenblad.nl onder havo en vwo 2017) de regels voor taal en spelling worden uitgelegd. Eigenlijk ben ik het daar niet mee eens, omdat er slechts één document geldig is bij het beoordelen van de examens en dat is het Correctievoorschrift. Als daarin iets had gestaan over losstaande bijzinnen als antwoord, was dat vele malen duidelijker en dwingender geweest. Maar ik heb begrip voor het standpunt dat in het LT-verslag staat: "De vergadering deelt de mening dat we niet tijdens de wedstrijd de regels moeten veranderen."

Ik zal door de zure appel heenbijten. Ik beschouwde de opmerking in de 'Vakspecieke info Nederlands' over wat een volledige zin is als een vakinhoudelijke uitglijer (en dat vind ik nog steeds). Maar ik zal de examens van mijn leerlingen nog een keer op die 'onvolledige zinnen' doornemen en - in godsnaam dan maar - telkens 1 punt aftrekken als een correct of gedeeltelijk correct antwoord in de vorm van een losstaande (om)dat-zin wordt gegeven terwijl een volledige zin werd gevraagd. Zucht. Enkele leerlingen komen hierdoor wel in de problemen...

Ik vind overigens nog steeds dat het fout is te stellen dat een zin pas volledig is als die een hoofdzinwoordvolgorde heeft (inclusief een onderwerp en een persoonsvorm?). Ik ben dus zeker niet 'om'. Maar ik zie wel in dat het lastig is als examinatoren (eerste en tweede correctoren) op verschillende manieren het begrip 'volledige zin' gebruiken bij de beoordeling van antwoorden. Daarom hanteer ik, onder protest, toch maar dat eigenaardige criterium van de hoofdzinwoordvolgorde en dat een volledig antwoord niet alleen mag bestaan uit een (om)dat-(bij)zin.

mcouzijn
Berichten: 19
Lid geworden op: 13-05-2016 12:44

Bericht door mcouzijn » 19-05-2017 18:33

Ben Salemans schreef:Ik vind overigens nog steeds dat het fout is te stellen dat een zin pas volledig is als die een hoofdzinwoordvolgorde heeft (inclusief een onderwerp en een persoonsvorm).
Er is geen taalwetenschappelijke grond om alleen zinnen met een hoofdzinvolgorde 'volledige zinnen' te noemen. Wie zo'n stipulatieve definitie geeft van een 'volledige zin' (dus alleen die met hoofdzinvolgorde) doet de taalwetenschap geweld aan.

Eerder in deze discussie werd het idee opgeworpen dat zogenaamd 'onvolledige' zinnen die met een voegwoord beginnen, 'alleen in mondeling taalgebruik voorkomen'. Pure quatsch! (Vergeeft u mij deze laatste 'onvolledige zin', bid ik u.)

Zelfs als, laten we zeggen, de minister-president van Nederland een zakelijke brief stuurt aan gans het Nederlandse volk, dan nog kan die bol staan van de zelfstandig gepresenteerde bijzinnen. Of van de ellipsen. Omdat dat namelijk volledig geaccepteerd taalgebruik is. Ook in formele correspondentie van hooggeplaatsten.

En wie dat niet gelooft, die moet maar even op deze link klikken, en zich verbazen over de met geel geMarkeerde zinnen:
http://bit.ly/2q4epMR

Moeten we werkelijk onze leerlingen euvel duiden wat zelfs voor de meest vooraanstaande der Nederlanders geaccepteerd taalgebruik is? Is het ons in de bol geslagen?

Dit is het aller- allerlaatste jaar dat ik mij als een lemming zal gedragen. Ik geef onze beroepsgroep precies één jaar om dit probleem naar behoren te regelen. Vanaf volgend jaar trek ik geen punten meer af voor inhoudelijk goede antwoorden in bijzinsvorm. Dat u dat weet. Punt.

Plaats reactie