Pagina 3 van 3

Vraag 11

Geplaatst: 14-05-2017 16:22
door Vd Veen
Er staat niet dat het standpunt uit alinea 11 moet komen.
Als de zin in regel 138 t/m 140 goed is, zou de zin in regel 15 t/m17 dan ook niet goedgekeurd moeten worden?

"Nog minder bevalt me dat 'wij van de media' daar zo klakkeloos in meegaan."

Re: Vraag 11

Geplaatst: 14-05-2017 19:15
door HannekeL
Vd Veen schreef:Er staat niet dat het standpunt uit alinea 11 moet komen.
Als de zin in regel 138 t/m 140 goed is, zou de zin in regel 15 t/m17 dan ook niet goedgekeurd moeten worden?

"Nog minder bevalt me dat 'wij van de media' daar zo klakkeloos in meegaan."
In die zin lees ik geen standpunt. Waar gaan de media dan in mee? Plus het genoemde argument is direct verbonden aan het standpunt dat ervoor wordt genoemd, lijkt mij. Het is een voorbeeld bij de ervoor gegeven mening. Geen hoofdargument dat gegeneraliseerd kan worden over de hele tekst, volgens mij.

Vraag 11

Geplaatst: 15-05-2017 13:35
door Vd Veen
Het standpunt zou dan volgens mij kunnen zijn, dat de schrijfster vindt dat de media klakkeloos meegaan in het sentiment dat dit land tentoonspreidt voor dieren.

Geplaatst: 15-05-2017 13:50
door Herma
HannekeL schreef:
Vd Veen schreef:
Er staat niet dat het standpunt uit alinea 11 moet komen.
Als de zin in regel 138 t/m 140 goed is, zou de zin in regel 15 t/m17 dan ook niet goedgekeurd moeten worden?

"Nog minder bevalt me dat 'wij van de media' daar zo klakkeloos in meegaan."


In die zin lees ik geen standpunt. Waar gaan de media dan in mee? Plus het genoemde argument is direct verbonden aan het standpunt dat ervoor wordt genoemd, lijkt mij. Het is een voorbeeld bij de ervoor gegeven mening. Geen hoofdargument dat gegeneraliseerd kan worden over de hele tekst, volgens mij.
Een soortgelijke vraag stelde ik hierboven, maar dan over een citaat uit alinea 2.
Ik vind het citaat van VdVeen nog overtuigender, omdat het hier m.i. wel gaat om een hoofdstandpunt, zeker als de zin die daaraan voorafgaat meegenomen wordt. Vergelijk vraag 4!

Geplaatst: 15-05-2017 21:50
door Ben Salemans
Een leerling schrijft: "In het dierenrijk, zou je zeggen, gebeurt zelden iets nieuwswaardigs." (regels 148-149). Ik vind dit een acceptabele variant van het antwoord dat het correctievoorschrift geeft: "Waarom zou een zichzelf respecterend nieuwsmedium überhaupt geïnteresseerd in ze zijn? Dat nu blijkt een volkomen achterhaalde gedachte." (regels 158-162) De leerling laat met zijn antwoord zien dat hij prima heeft begrepen dat de auteur vindt dat het nieuws over de bultrug eigenlijk geen (nieuws)waarde heeft.

Geplaatst: 16-05-2017 14:25
door AnnetteNED
Ben Salemans schreef:
Buurman schreef:Als 'dat' in de tweede zin van het citaat moet worden geëxpliciteerd en dus de zin daarvoor moet worden meegenomen, dan moet 'ze' uit DIE zin ook worden geëxpliciteerd. Dan moet de zin daarvoor ook worden meegenomen.
Dat ben ik met je eens, Buurman. Daarom vind ik "Dat nu blijkt een volkomen achterhaalde gedachte" een correct antwoord. Goed, zoals aangeduid door Buurman, wordt dat "Dat" in de eraan voorafgaande zin geëxpliciteerd: "Waarom zou een zichzelf respecterend nieuwsmedium überhaupt geïnteresseerd in ze zijn?" En daarom staat ook die zin in het correctievoorschrift. Maar wat betekent dat "ze" dan? Dat wordt in de zin ervoor uitgelegd, en die zou dus eigenlijk ook moeten worden meegenomen, stelt Buurman terecht. Tja, je kunt de verwijswoorden wel blijven uitleggen/expliciteren, maar waar houdt dat op? De kern van het correcte antwoord is de tweede zin: "Dat nu blijkt een volkomen achterhaalde gedachte."

Ik stel voor om alle antwoorden die deze (tweede) zin bevatten plus eventueel een of meer direct daaraan voorafgaande zinnen als correct antwoord goed te keuren. Met AnnetteNed en waarschijnlijk ook Buurman wil ik graag een oordeel van de LT-bespreking over dit voorstel.

Bij deze vraag is een aanvulling op het correctievoorschrift verschenen.