Vraag 5

Dit forum is gesloten.

Rutger
Berichten: 24
Lid geworden op: 22-06-2016 19:28

Re: Brief CvtE

Bericht door Rutger » 15-05-2017 23:28

Henk ter Haar schreef:Ik heb zojuist onderstaande gemaild naar CvtE.

Dag,

In het examen Nederlands, kom ik bij vraag 5 in het antwoordmodel een constatering tegen in plaats van een standpunt, waarnaar wordt gevraagd. Deze constatering wordt vervolgens wel onderbouwd met behulp van voorbeelden, maar ik vind dit toch een vreemde kwestie.

Een van mijn leerlingen komt met het volgende antwoord op de vraag, dat mijns inziens beter is dan het voorgestelde antwoord in het correctiemodel, omdat hier wel sprake is van een in de tekst (impliciet) verwoord standpunt, gevolgd door een argument dat in de verschillende alinea's terugkomt.

'Het is geen goede ontwikkeling dat alle dagbladen dierenjournalistiek bedrijven, omdat de tobberige kant van de dierenjournalistiek hun voorkeur heeft. '

Uit alinea 2 valt op te maken dat de schrijver het geen goede ontwikkeling vindt dat er door alle dagbladen tegenwoordig dierenjournalistiek wordt bedreven.
In alinea 3 en volgende wordt meermaals gerefereerd aan het tobberige karakter van deze berichtgeving (regel 42,43 en regel 74,75,76) als argument voor het feit dat dit een slechte zaak zou zijn. (Dat wordt nog benadrukt doordat in regel 39 en 40 wordt vermeld dat Trouw nog wel eens positief is, terwijl de overige kranten 'tobben'.

Ik ben benieuwd naar uw visie op bovenstaande en hoop dat het mogelijk is het CV hier aan te passen.

Met hartelijke groet,

Henk ter Haar
Deze leerling begrijpt wat samenvatten is, dat is zeker. Ik vind dit antwoord, en ook dat van Jacobi, de punten waard.

Patty
Berichten: 2
Lid geworden op: 16-05-2017 20:54

Vraag 5

Bericht door Patty » 17-05-2017 15:28

Wat doe ik met onderstaand antwoord: 1 of 2 punten?

'Het standpunt is dat alle dagbladen tegenwoordig over dieren schrijven. Als argumentatie laat de schrijfster allerlei voorbeelden zien bij verschillende dagbladen.'

MwDuin
Berichten: 53
Lid geworden op: 22-06-2016 15:11

Bericht door MwDuin » 17-05-2017 22:25

Party, dat is 1 punt. Zie de opmerking in het LT-verslag over het verschil tussen goede en minder goede kranten onder bolletje 2.

Ik vraag me af hoe LT op het ene punt is gekomen voor het onderstaande antwoord: is dat het eerste of tweede bolletje?

6. "Tegenwoordig komen dieren veel meer voor in alle dagbladen, vooral over de problemen. Grote dagbladen zoals Trouw en de Volkskrant schrijven dagelijks over vooral de 'tobberige' kant. = 1 p

Vd Veen
Berichten: 37
Lid geworden op: 14-05-2016 13:28

Vraag 5

Bericht door Vd Veen » 20-05-2017 12:48

MwDuin,

Wij hebben vraag 5 uitvoerig in de sectie besproken.

Om een punt te krijgen voor het tweede bolletje moet uit het antwoord blijken dat de leerling opgemerkt heeft dat zelfs kranten als Trouw en NRC hierover schrijven. Er moet dus iets blijken van het vaststellen van een (tegenstellend) onderscheid in de kranten.

Uit voorbeeld 6 blijkt dat niet. Dit antwoord gaat te veel in op de "tobberige kant" van het nieuws dat gebracht wordt. (problemen)

M.I.T. Knook
Berichten: 10
Lid geworden op: 14-05-2016 11:22

Bericht door M.I.T. Knook » 20-05-2017 13:43

Ik ben met het advies van Levende Talen voor de tweede keer door mijn werk heen aan het gaan en ik raak steeds meer van mening dat de genoemde constatering in het correctiemodel en de aanvullingen in het LvT-advies zich meer richten op de constatering en niet op het standpunt en de bijbehorende argumentatie.

Met de constatering dat alle dagbladen tegenwoordig aan dierenjournalistiek doen, zelfs de kwaliteitskranten, onderbouw je niet het centrale standpunt van de tekst dat het huidige dierensentiment doorgeschoten is.

Het standpunt zit juist in de waarderende woorden: geestdriftig / vooral: met meer ernst.

Het standpunt is dus: Tegenwoordig bedrijven (alle) kranten/dagbladen met veel meer ernst dierenjournalistiek / Dieren krijgen in dagbladen te veel aandacht.
Met als argumentatie: De tobberige toon overheerst / de boodschap is: het gaat bergafwaarts.
Een leerling schrijft erachteraan: Zo wordt het huidige dierensentiment versterkt.

De schrijfster gaat het er niet zozeer om dat er in meer (kwaliteits)kranten geschreven wordt over dieren, maar over de ernst waarmee dat gebeurt: de toon in de meeste kranten is tobberig, negatief. En daarmee verklaart ze waarom het huidige dierensentiment haar zo slecht bevalt.

Wil iemand mij duidelijk maken waarom antwoorden van het bovenstaande type 0 of hooguit 1 puntje opleveren, terwijl ze volgens mij een beter antwoord geven op de vraag? Of zit ik nu in zo'n foute tunnel?

MwDuin
Berichten: 53
Lid geworden op: 22-06-2016 15:11

Re: Vraag 5

Bericht door MwDuin » 21-05-2017 14:37

Vd Veen schreef:MwDuin,

Wij hebben vraag 5 uitvoerig in de sectie besproken.

Om een punt te krijgen voor het tweede bolletje moet uit het antwoord blijken dat de leerling opgemerkt heeft dat zelfs kranten als Trouw en NRC hierover schrijven. Er moet dus iets blijken van het vaststellen van een (tegenstellend) onderscheid in de kranten.

Uit voorbeeld 6 blijkt dat niet. Dit antwoord gaat te veel in op de "tobberige kant" van het nieuws dat gebracht wordt. (problemen)
Bedankt voor je reactie. Het is bijna een antwoord op mijn vraag. Kan ik hieruit afleiden dat ik "Tegenwoordig komen dieren veel meer voor in alle dagbladen, vooral over de problemen" goed kan rekenen voor bolletje 1?

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Re: Vraag 5

Bericht door metteke » 21-05-2017 14:42

MwDuin schreef:Bedankt voor je reactie. Het is bijna een antwoord op mijn vraag. Kan ik hieruit afleiden dat ik "Tegenwoordig komen dieren veel meer voor in alle dagbladen, vooral over de problemen" goed kan rekenen voor bolletje 1?
Ja!

Plaats reactie