Vraag 5

Dit forum is gesloten.

Rutger
Berichten: 24
Lid geworden op: 22-06-2016 19:28

Bericht door Rutger » 14-05-2017 13:28

@Tineke, zonder meer. Dat woordje, daar had ik nog overheen gelezen.

daniellepronk
Berichten: 8
Lid geworden op: 15-05-2016 16:14

Bericht door daniellepronk » 14-05-2017 18:08

Ik kom veel antwoorden tegen waarin de Trouw en de Volkskrant als voorbeelden worden genoemd, maar het NRC Handelsblad is weggelaten.
Zal ik evengoed het tweede punt (voor argumentatie) geven?

Koosje Kuijpers
Berichten: 41
Lid geworden op: 14-05-2016 13:40

Bericht door Koosje Kuijpers » 14-05-2017 21:19

daniellepronk schreef:Ik kom veel antwoorden tegen waarin de Trouw en de Volkskrant als voorbeelden worden genoemd, maar het NRC Handelsblad is weggelaten.
Zal ik evengoed het tweede punt (voor argumentatie) geven?
Ik heb een leerling die ook het NRC weglaat, ik ben geneigd dat punt toch te geven, het is het derde voorbeeld, dus het punt dat de schrijver wil maken is a duidelijk.

Rutger
Berichten: 24
Lid geworden op: 22-06-2016 19:28

Bericht door Rutger » 14-05-2017 22:32

In het verlengde van bovenstaande:
- Wat als een leerling de nieuwsstroom uit de drie kranten veralgemeniseert: `Er wordt te veel aandacht besteed aan nieuws over dieren, want in bijna alle kranten zie je nieuws over dieren.`
Gezien het (uitdrukkelijk gevraagde) samenvattend karakter van dit antwoord (voorbeelden uit drie kranten worden veralgemeniseerd), zou ik dit goed willen rekenen.
Ik ben benieuwd hoe jullie hier in staan.

Matthijs603
Berichten: 219
Lid geworden op: 10-05-2017 23:07

Bericht door Matthijs603 » 14-05-2017 22:47

Dat lijkt me zeker goed.

sol
Berichten: 3
Lid geworden op: 15-05-2017 12:54

Bericht door sol » 15-05-2017 13:13

Ik vind het standpunt van de schrijver duidelijk in alinea 2. Door de gedeeltes 'met evenveel geestdrift...en vooral met evenveel ernst' is de ironische ondertoon gegeven. De leerlingen moeten het standpunt samenvatten, dus dan kunnen die toevoegingen weggelaten worden.
Vervolgens levert de schrijfster bewijs voor haar stelling door Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad op te voeren. Naast De Telegraaf en het AD gaan zelfs deze kranten dierensentiment ten toon spreiden.

bim
Berichten: 13
Lid geworden op: 14-05-2016 17:34

Re: Vraag 5

Bericht door bim » 15-05-2017 20:23

Rutger schreef:Deze vraagstelling vind ik ronduit ongelukkig: 'Vat standpunt en argumentatie samen.'

Het begint er mee dat in alinea 2 niet zozeer een standpunt als wel een constatering wordt geformuleerd: 'tegenwoordig bedrijven alle dagbladen dierenjournalistiek.' Dat de schrijver dit geen gunstige ontwikkeling vindt, kun je natuurlijk uit de rest van de tekst afleiden. Maar: dit standpunt blijft impliciet.
Het correctiemodel geeft dit even impliciet toe, door de woorden '(een te serieuze vorm)' van dierenjournalistiek, dus de enige waarderende woorden uit het model, tussen haakjes te zetten.

Vervolgens moet je zoeken naar argumentatie. Alinea 3 t/m 6 bevatten voorbeelden van de hiervoor geconstateerde ontwikkeling. Nu weten leerlingen dat je een standpunt kunt onderbouwen met voorbeelden, maar aangezien wordt gevraagd een samenvatting te geven, worden andermaal juist de geoefende lezertjes onzeker gemaakt: hoe vaak is door ons benadrukt dat in een samenvatting de voorbeelden minder belangrijk zijn en weggelaten kunnen worden.

Het examen is vijf vragen op weg en juist de geoefende/kritische lezertjes zullen de stresshormonen door hun kop voelen vloeien. Jammer!

Ik ben benieuwd of deze kritiek wordt gedeeld. Zo ja, vraag ik me af wat evt. de gevolgen zouden (moeten) zijn voor beoordeling bij de vraag.

Helemaal mee eens! Het gaat volgens mij ook om een constatering!

:cry: :cry:

Henk ter Haar
Berichten: 2
Lid geworden op: 15-05-2017 21:22

Bericht door Henk ter Haar » 15-05-2017 21:29

Rutger schreef:In het verlengde van bovenstaande:
- Wat als een leerling de nieuwsstroom uit de drie kranten veralgemeniseert: `Er wordt te veel aandacht besteed aan nieuws over dieren, want in bijna alle kranten zie je nieuws over dieren.`
Gezien het (uitdrukkelijk gevraagde) samenvattend karakter van dit antwoord (voorbeelden uit drie kranten worden veralgemeniseerd), zou ik dit goed willen rekenen.
Ik ben benieuwd hoe jullie hier in staan.
Dat lijkt me inderdaad een prima samenvatting van de argumentatie, die immers slechts een opsomming van kranten bevat.

Jacobi de Wildt
Berichten: 17
Lid geworden op: 14-05-2016 10:25

Bericht door Jacobi de Wildt » 15-05-2017 21:55

Ik kom veel antwoorden tegen van een ander type:
de dagbladen bedrijven dierenjournalistiek met evenveel ernst en geestdrift(standpunt), want er is veel dierennieuws en de nadruk ligt op de tobberige kant daarvan (argumentatie).

Ik zou dat graag goed rekenen. M.i. is deze argumentatie passend bij het standpunt en mooi samenvattend t.a.v. de voorbeelden. Wat vinden jullie?

Henk ter Haar
Berichten: 2
Lid geworden op: 15-05-2017 21:22

Brief CvtE

Bericht door Henk ter Haar » 15-05-2017 22:16

Ik heb zojuist onderstaande gemaild naar CvtE.

Dag,

In het examen Nederlands, kom ik bij vraag 5 in het antwoordmodel een constatering tegen in plaats van een standpunt, waarnaar wordt gevraagd. Deze constatering wordt vervolgens wel onderbouwd met behulp van voorbeelden, maar ik vind dit toch een vreemde kwestie.

Een van mijn leerlingen komt met het volgende antwoord op de vraag, dat mijns inziens beter is dan het voorgestelde antwoord in het correctiemodel, omdat hier wel sprake is van een in de tekst (impliciet) verwoord standpunt, gevolgd door een argument dat in de verschillende alinea's terugkomt.

'Het is geen goede ontwikkeling dat alle dagbladen dierenjournalistiek bedrijven, omdat de tobberige kant van de dierenjournalistiek hun voorkeur heeft. '

Uit alinea 2 valt op te maken dat de schrijver het geen goede ontwikkeling vindt dat er door alle dagbladen tegenwoordig dierenjournalistiek wordt bedreven.
In alinea 3 en volgende wordt meermaals gerefereerd aan het tobberige karakter van deze berichtgeving (regel 42,43 en regel 74,75,76) als argument voor het feit dat dit een slechte zaak zou zijn. (Dat wordt nog benadrukt doordat in regel 39 en 40 wordt vermeld dat Trouw nog wel eens positief is, terwijl de overige kranten 'tobben'.

Ik ben benieuwd naar uw visie op bovenstaande en hoop dat het mogelijk is het CV hier aan te passen.

Met hartelijke groet,

Henk ter Haar

Plaats reactie