Pagina 1 van 1

12.7: je blijdschap i.p.v. leedvermaak

Geplaatst: 15-05-2017 21:23
door LIn77
Sommige leerlingen hebben als antwoord op de vraag erboven r. 140-143
(' Als (...) Dijk.' ) gegeven. Dat heb ik fout gerekend. Moet er per se
' leedvermaak' staan? Leedvermaak staat al in die vraag erboven en wordt bovendien omschreven als plezier/ blijdschap om het leed van een ander.
Anderen schrijven erbij: 'Het hangt ervan af wat het motief is.' Dan heb ik wel de neiging om daar een punt voor te geven, hoewel ze ook het woord
' leedvermaak ' niet noemen. Ik heb nu ruzie met mezelf. Wat hebben jullie met deze antwoorden gedaan?

Geplaatst: 15-05-2017 21:48
door Ten Brug
Kom ik ook heel veel tegen. Als ze dat opschrijven als 12.6, dan reken ik het fout. Ze noemen dan nl. het motief al, terwijl ze daarna nog eens zeggen: dat hangt van het motief af. Dat klopt dan niet. 12.6 is dan fout.

Je zou het bij 12.7 kunnen beoordelen, als er dan nog wel een koppeling met leedvermaak is.

Ligt 'm hier ook veel aan onduidelijke verwijzingen met 'het' en 'dat', die dan het verband onjuist maken.