Pagina 2 van 2

Geplaatst: 17-05-2017 11:09
door Ten Brug
Een punt (of komma) achter de titel lijkt me een interpunctiefout, een ? of een ! echter niet per se, want dat kan met de inhoud van de tekst en dus ook met de betekenis van de titel te maken hebben. De kandidaat kan immers betogen dat multitasken niet verstandig is en daarmee de titel betogend bedoelen. Het ! onderstreept dat, dus dat lijkt me dan goed, mits je dat betogende dan wel in de formulering van de titel terugleest. (bv. 'Multitasken? Nee!') De kandidaat kan ook het probleem aan de orde stellen, maar (min of meer) beschouwend schrijven en het standpunt aan de lezer overlaten. In dat geval is een ? acceptabel, dus ook dat lijkt me dan goed. Vb. 'Multitasken?' zou ik dan correct vinden.

Een komma in plaats van een punt

Geplaatst: 17-05-2017 15:32
door RB
Soms schrijft een leerling een komma tussen twee zinnen (en het is duidelijk dat het twee zinnen zijn waar een punt tussen moet). Ik zie dat als een interpunctiefout. Na de komma volgt natuurlijk geen hoofdletter. Moet ik het ontbreken van de hoofdletter dan ook nog als spelfout rekenen?

Vr 28

Geplaatst: 17-05-2017 17:16
door LIn77
Ik reken dat als 1 formuleringsfout.

Geplaatst: 17-05-2017 21:35
door kja
In het voordeel van de leerling: 1 interpunctiefout!
Niet ook nog een spelfout rekenen, want die kleine letter is logisch na de komma.
Hier is geen sprake van foute formulering toch?

Vraag 28

Geplaatst: 17-05-2017 22:24
door RB
Over de argumenten voor het multitasken: een leerling schrijft dat het goed is om te multitasken, omdat je dan met je telefoon dingen die je niet begrijpt, op kunt zoeken.

Daarvan kun je zeggen dat iemand met een taak bezig is en daar een telefoon bij gebruikt. Het gebruik van de telefoon hoort bij het uitvoeren van de taak en is dus geen taak op zich. In dat geval is er dus geen sprake van multitasken en is het argument geen argument.

Of denk ik nu te ingewikkeld?

Vr. 28 formuleringsfouten

Geplaatst: 17-05-2017 22:40
door LIn77
Ook hier heeft iedereen-weet ik uit jarenlange ervaring- zo zijn eigen opvatting over. Ik gebruik educatie-en school: Formuleringsfouten: de standaardfoutenlijst. Daar staat deze fout bij ' zinnen aan elkaar plakken'.

Vr. 28

Geplaatst: 17-05-2017 22:47
door LIn77
Mijn antwoord was natuurlijk voor de opmerking over formuleringsfouten.