Pagina 1 van 1

vraag 2 antwoord 3

Geplaatst: 13-05-2017 10:23
door Rebecca
reden 3 beide punten genoemd alleen bij het 1st is zij landelijke gebieden vergeten
Goed/fout?

Geplaatst: 13-05-2017 11:58
door OKrings
Ik zou de punten toekennen.

Vr.2 punt 3

Geplaatst: 13-05-2017 17:35
door LIn77
Het eerstgegeven antwoord telt volgens mij. Ik zou het fout rekenen.

vraag 2

Geplaatst: 13-05-2017 17:53
door annet
In de tekst staat ; in landelijke gebieden en sommige buitenwijken'. Dit is een nevenschikking. Dus alleen 'sommige buitenwijken' mag vlgs. mij ook worden goedgerekend.

Geplaatst: 13-05-2017 20:00
door Ten Brug
Fout rekenen. 'en in sommige buitenwijken' staat tussen (..), hetgeen betekent: dit mag erbij, maar het hoeft niet. Dat mag je echter niet omdraaien, in de zin van: dit mag ook in plaats van 'de landelijke gebieden'. Dan had het correctiemodel er wel een / tussen gezet.

Geplaatst: 17-05-2017 08:24
door Rebecca
Ten Burg
Maar het tweede antwoord heeft zij er wel bij
In het correctiemodel staat ook In de meeste binnensteden neemt het fiets gebruik (explosief) toe.

Dan toch fout?

Geplaatst: 17-05-2017 10:59
door Ten Brug
Eens met Lin77: eerstgegeven antwoord telt, en dat is fout.