correctieregels correct taalgebruik kort en bondig

Dit forum is gesloten.
Plaats reactie
Willy
Berichten: 20
Lid geworden op: 16-05-2016 11:19

correctieregels correct taalgebruik kort en bondig

Bericht door Willy » 16-05-2016 11:30

Heb ik de correctieregels correct taalgebruik hieronder goed samengevat of heb ik het niet juist weergegeven?

1. Elke antwoord op een vraag die geen meerkeuze is, moet beoordeeld worden op correct taalgebruik.
2. Bij een vraag waarbij niet in een hele zin hoeft te worden geantwoord, moet alleen worden gelet op spelling.
3. Als er om een hele zin wordt gevraagd en een leerling antwoordt met een bijzin geldt dit als een taalfout.
4. Als er in telegramstijl is geantwoord, mogen er geen punten worden toegekend, maar hoeft ook niet meer gekeken te worden naar correct taalgebruik.
5. Bij inhoudelijk foute antwoorden moet er wel gekeken worden naar correct taalgebruik.

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 16-05-2016 22:08

Let bij correctie niet op foute leestekens!

Bedankt voor deze nuttige samenvatting, Willy. Ik zag er geen element over leestekens in staan – dat is zeker geen verwijt -, dus ben ik eens gaan opzoeken hoe we als correctoren daarmee moeten omgaan.

In het huidige correctievoorschrift van de centrale examens Nederlands van vwo (en havo) wordt opvallend omgesprongen met interpunctie (of: leestekens). Bij opdracht 18 wordt de leerling bijvoorbeeld opgedragen om te antwoorden in een of meer volledige zinnen. In het correctievoorschrift zien we vervolgens bij opdracht 18 drie volledige zinnen staan die alle drie beginnen met een hoofdletter; maar ze eindigen niet met een punt (of een ander leesteken)! Bij nader inzien bevat het correctiemodel bij alle ‘volledige zinnenopdrachten’ met twee of meer volledige zinnen geen punt aan het eind van de zinnen. Dan zou het toch heel raar zijn als wij als corrector ontbrekende punten aan het eind van zinnen van onze leerlingen wel fout zouden moeten rekenen?

Vroeger, in 2014 en eerder, moesten we in samenvattingen interpunctiefouten wel als onjuist taalgebruik beoordelen. In het correctievoorschrift van het ‘ouderwetse’ examen Nederlands voor vwo van 16 mei 2014 stond (zie: http://www.examenblad.nl/examendocument ... 14-1-c.pdf; de passages waar het mij om gaat, heb ik in vet lettertype weergegeven):
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.

Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten - 0
3 of meer fouten - 1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten - 1
3 of 4 fouten - 2
5 of 6 fouten - 3
7 of meer fouten - 4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
In het huidige correctievoorschrift van het examen Nederlands voor vwo van 12 mei 2016 staat (zie: http://www.examenblad.nl/examendocument ... 16-1-c.pdf; opnieuw is de belangrijke passage door mij vet weergegeven):
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.

Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten 0
1 fout of 2 fouten 1
3 of 4 fouten 2
5 of 6 fouten 3
7 of meer fouten 4
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Wie de correctievoorschriften uit 2014 en 2016 met elkaar vergelijkt, ziet dat in 2016 twee elementen ontbreken: fouten tegen de regels voor interpunctie en fouten tegen het gebruik van hoofdletters. Dat die ontbreken is bij nader inzien ook niet raar. Je kunt namelijk niet stellen dat iemands (eventueel mondelinge) formulering of taalgebruik niet klopt omdat daarin een hoofdletter of leesteken fout wordt gebruikt. Bovendien geldt dat leestekenfouten moeilijk te beoordelen zijn, omdat regels voor leestekens/interpunctie nu eenmaal niet in de Leidraad van het Groene Boekje staan. Wel regels voor hoofdletters. Omdat in het correctievoorschrift fouten tegen de regels voor interpunctie niet langer als vormen van onjuiste formuleringen en onjuist taalgebruik worden genoemd en omdat in het correctievoorschrift zelf de regels voor interpunctie (die overigens niet in het Groene Boekje staan) worden overtreden, ga ik ervan uit dat we bij de leerlingen niet op interpunctie-/leestekenfouten hoeven te letten. Of heb ik iets over het hoofd gezien?

Willy
Berichten: 20
Lid geworden op: 16-05-2016 11:19

Bericht door Willy » 17-05-2016 17:27

Dag Ben, het klopt dat we niet op het gebruik van interpunctie hoeven te letten. Hoofdlettergebruik moet wel worden meegenomen in de correctie. Beide onderdelen staan genoemd in de publicatie van examenblad van 22 april 2016.

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 17-05-2016 18:04

Bedankt, Willy. Daar had ik overheen gelezen (en het schrijven van mijn stuk heeft me een hoop tijd gekost). Leesvaardigheid is een kunst, zullen we maar zeggen... Maar 'ze' komen wel erg laat met die toelichting. Nee, niet erg laat, maar te laat. Ik heb die toelichting in elk geval niet meer kunnen bespreken met het grootste deel van mijn havo- en vwo-leerlingen.

Plaats reactie