Taalbonus in plaats van taalaftrek?

Dit forum is gesloten.
Plaats reactie
Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Taalbonus in plaats van taalaftrek?

Bericht door Herma » 14-06-2016 17:00

Waarom geen taalbonus- in plaats van een taalaftrekregeling?

Ik legde het voor aan het CvTE:
Geachte vaststellingscommissie,
Dank voor uw reactie. Fijn dat u bij het vaststellen van de N-term niet uitsluitend naar de statistiek kijkt, maar ook rekening houdt met de kwaliteit van de vragen en antwoorden. (Prima dat u ook naar vraag 26 kijkt; het ging mij om vraag/antwoord 36.)
Het stemt mij hoopvol dat u aandacht heeft voor het feit dat er relatief weinig hoge cijfers vallen bij het examen Nederlands. Voor zover ik mij herinner, heeft in de dertig jaar dat ik examens afneem slechts een van mijn leerlingen ooit een cijfer hoger dan 9 gehaald (vwo-2013: 9,5). U zoekt naar mogelijkheden om dit vaker te laten gebeuren, maar waarschuwt dat dit niet op stel en sprong kan. Voor dit jaar begrijp ik dat, maar voor volgend jaar moet toch iets mogelijk zijn? U heeft immers ook van het ene op het andere jaar taalaftrek in kunnen voeren. Dan moet het ook mogelijk zijn om voor volgend jaar in plaats van taalaftrekpunten taalbonuspunten te rekenen. Ik stel me dat als volgt voor:

0-1 fout: +4
2-3 fout: +3
4-5 fout: +2
6-7 fout: +1
8 of meer fout: +0
Variant: de maximale bonus is niet +4, maar +3.

Ik ben ervan overtuigd dat taalbonuspunten leerlingen werkelijk stimuleren hun taal zorgvuldiger te gebruiken. Op universiteiten is een bonusregeling al gangbare praktijk (het gemiddelde cijfer dat studenten voor hun huiswerkopdrachten halen, telt als bonus mee bij het tentamencijfer). Een taalbonusregeling compenseert bovendien enigszins de onvolkomenheden in het examen Nederlands die veelal voortkomen uit interpretatieverschillen en daarom wellicht onvermijdelijk zijn? Tot slot zullen niet alleen leerlingen hier blij mee zijn omdat de mogelijkheid op een echt hoog cijfer aanwezig is, ook politici die nu geen gezichtverlies hoeven te lijden en de samenleving omdat taalgebruik toch meetelt, docenten Nederlands omdater niets wezenlijks verandert aan de correctie, en Cito want dat hoeft de laatste kolom van Wolf alleen maar van - naar + te zetten.

Voor de korte termijn lijkt mij dit een simpele oplossing. Is dat ook zo, of zie ik iets essentieels over het hoofd? Ik ben in ieder geval benieuwd wat u ervan vindt en kijk uit naar uw reactie.

Vriendelijke groet,
Herma van den Brand
en ontving de volgende ambtelijke reactie:
Geachte mevrouw Van den Brand,

Dank voor uw mail. De aftrekregel correct taalgebruik is een politiek besluit geweest en heeft daardoor voor de invoering ervan niet de procedure doorlopen die het CvTE doorgaans voor dergelijke veranderingen doorloopt (namelijk een zorgvuldige uitvoering en vroegtijdige informatievoorziening). Het CvTE houdt echter graag aan een zorgvuldige procedure vast als dit niet de politieke besluitvoering in de weg staat. De examens 2017 eerste tijdvak zijn nagenoeg klaar en middels de syllabi 2017 zijn docenten geïnformeerd over het examenjaar 2017. In september komt daar de Septembermededeling bij voor de puntjes op de i. Het feit dat in de Septembermededeling van 2016 meer dan alleen puntjes op de i werden gezet, is met het oog op zorgvuldigheid naar de mening van het CvTE niet nastrevenswaardig. De huidige aftrekregel voor correct taalgebruik wordt voorafgaande aan de normeringsvergadering geëvalueerd. In hoeverre deze evaluatie zal leiden tot een verandering in 2017 hangt af van de implicaties die de wijzigingen voor een zorgvuldige uitvoering met zich meebrengen.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.


Met vriendelijke groet,
Merk op dat de feiten verdraaid zijn: Het politieke besluit was dat correct taalgebruik onderdeel moet zijn van het examen Nederlands. Het CvTE besloot vervolgens dat het een taalaftrekregeling werd.

Nu het CvTE niet inhoudelijk gereageerd heeft, kijk ik uit naar jullie reacties.

Plaats reactie