Pagina 4 van 4

Geplaatst: 17-05-2016 18:25
door Joos
MartijnKoek schreef:Ruggengraatloos vind ik wat straf uitgedrukt. Het is wel degelijk in het belang van 'de' leerling (niet per se de 'eigen' leerling) dat docenten zich aan het antwoordmodel houden. Als de ene docent (in overleg met zijn 2e corrector) het cv soepeler hanteert dan de andere, dan zijn de leerlingen wier werk conform het cv is nagekeken op twee manieren slechter af: 1) hun werk is in tegenstelling tot andere kandidaten niet soepeler nagekeken 2) het soepelere nakijken zorgt er voor dat de moeilijkheid van sommige vragen minder duidelijk naar voren komt in de in te zenden scores, waardoor een ophoging minder waarschijnlijk wordt dan hij was geweest als iedereen het cv had gevolgd.

Wanneer wij docenten het pertinent oneens zijn met het cv - zoals in het geval van deze vraag - dan lijkt het mij om die reden het beste om dit rechtstreeks te laten weten aan het College, of inderdaad via Levende Talen.
Het lijkt mij dat de discussie op deze pagina's voldoende stof leveren voor docenten om punt 3.3 van de algemene regels voor het beoordelen in te zetten. Ik vind bij deze vraag 6 bijvoorbeeld genoeg aantoonbare vakinhoudelijke argumenten op het forum om het antwoord 'tegenwerping' bij de zesde zin ook goed te keuren. Daarbij kan ik de tweede beoordelaar mooi naar deze pagina's verwijzen, maar een beetje professionele docent kent het forum.

Geplaatst: 17-05-2016 18:42
door Joos
Ben Salemans schreef:Het is heel verwarrend dat bij opdracht 7 leerlingen kunnen kiezen uit o.a. de termen 'precisering' en 'uitwerking'. Dat zijn toch (haast) synoniemen?! Of ben ik nu gek aan het worden? Even een autoriteit erbij halen. Van Dale (Groot woordenboek van de Nederlandse taal (14e druk, 2005)) omschrijft preciseren als "precies of meer nauwkeurig omschrijven" en uitwerken o.a. als "5. (...) nauwkeuriger aangeven". Dus bedroog mijn gevoel mij niet: 'precisering' en 'uitwerking' mogen worden gezien als synoniemen.

Het is dan ook niet vreemd dat leerlingen leerlingen bij het invullen van het schema van opdracht 7 deze twee synonieme termen met elkaar verwisselen. Het Correctievoorschrift moet daarom als volgt worden aangepast/uitgebreid:
a. In het Correctievoorschrift moet bij zin 2 van opdracht 7 (waar 'oorzaak of precisering' als voorgeschreven antwoord wordt vermeld) 'uitwerking' als eveneens correct antwoord worden toegevoegd.
b. Ook moet in het Correctievoorschrift bij zin 5 van opdracht 7 (waar 'uitwerking' als voorgeschreven antwoord wordt gegeven) 'precisering' als eveneens correct antwoord worden toegevoegd.
Mee eens. De definities zouden vooraf helder moeten zijn. We kunnen niet achteraf de leerlingen afrekenen op betwistbare nuanceverschillen, zie ook Van Dale.

Je ziet ook aan de doorhalingen hoe de leerlingen hiermee aan het worstelen zijn geweest (en daardoor weer veel kostbare tijd hebben verloren).

Geplaatst: 19-05-2016 09:24
door Marente
Joos schreef:
Ben Salemans schreef:Het is heel verwarrend dat bij opdracht 7 leerlingen kunnen kiezen uit o.a. de termen 'precisering' en 'uitwerking'. Dat zijn toch (haast) synoniemen?! Of ben ik nu gek aan het worden? Even een autoriteit erbij halen. Van Dale (Groot woordenboek van de Nederlandse taal (14e druk, 2005)) omschrijft preciseren als "precies of meer nauwkeurig omschrijven" en uitwerken o.a. als "5. (...) nauwkeuriger aangeven". Dus bedroog mijn gevoel mij niet: 'precisering' en 'uitwerking' mogen worden gezien als synoniemen.

Het is dan ook niet vreemd dat leerlingen leerlingen bij het invullen van het schema van opdracht 7 deze twee synonieme termen met elkaar verwisselen. Het Correctievoorschrift moet daarom als volgt worden aangepast/uitgebreid:
a. In het Correctievoorschrift moet bij zin 2 van opdracht 7 (waar 'oorzaak of precisering' als voorgeschreven antwoord wordt vermeld) 'uitwerking' als eveneens correct antwoord worden toegevoegd.
b. Ook moet in het Correctievoorschrift bij zin 5 van opdracht 7 (waar 'uitwerking' als voorgeschreven antwoord wordt gegeven) 'precisering' als eveneens correct antwoord worden toegevoegd.
Mee eens. De definities zouden vooraf helder moeten zijn. We kunnen niet achteraf de leerlingen afrekenen op betwistbare nuanceverschillen, zie ook Van Dale.

Je ziet ook aan de doorhalingen hoe de leerlingen hiermee aan het worstelen zijn geweest (en daardoor weer veel kostbare tijd hebben verloren).
Ik was het hier al mee eens, maar nu ik in de Schijfwijzer van Renkema 'Uitwerking/precisering' als één tekstverband genoemd zie (p. 63), weet ik het zeker.

Geplaatst: 19-05-2016 09:28
door Hans Das
Als het goed is, krijgen we aan het eind van de middag een aanvulling op het correctievoorschrift. Daarin staat in ieder geval ook dat uitwerking en precisering synoniemen zijn.

Geplaatst: 19-05-2016 12:02
door M. Dumont
Dat is een begin...

Geplaatst: 19-05-2016 12:32
door Harrie Hollandicus
Hans Das schreef:Als het goed is, krijgen we aan het eind van de middag een aanvulling op het correctievoorschrift. Daarin staat in ieder geval ook dat uitwerking en precisering synoniemen zijn.
Dat is inderdaad goed nieuws!

PS Wel opvallend dat toelichting en verklaring vorig jaar niet als synoniemen werden beschouwd, terwijl Van Dale zegt:

toe·lich·ting (de; v; meervoud: toelichtingen)
1 verklaring, uitleg

Geplaatst: 19-05-2016 21:21
door AnnetteNED
Bij de aanvulling op het correctievoorschrift wordt niets gezegd over zin 6. Uitwerking is dus niet goed?

Geplaatst: 19-05-2016 21:45
door Ben Salemans
Mooi dat het Correctievoorschrift bij vraag 7 (zin 2 en zin 5) naar wens is uitgebreid. Dat is tenminste iets... Lang leve dit LT-forum en de LT-examenbesprekingen!