Pagina 1 van 3

vraag 25

Geplaatst: 12-05-2016 21:47
door AnnetteNED
Ik begrijp niet goed waarom 'ontwijken we de spiegel' niet goed zou zijn.

vraag 25

Geplaatst: 12-05-2016 22:35
door Mirjam
Dat begrijp ik ook niet. Bij het eerste streepje staan m.i. twee juiste antwoorden. Ik vind 'ontwijken we de spiegel' eigenlijk even goed als 'smelt dat moreel besef echter als sneeuw voor de zon'.

Geplaatst: 12-05-2016 22:47
door Christine Brackmann
Dat citaat lijkt toch inderdaad uit te drukken dat we niet kritisch naar onszelf willen kijken.

vraag 25

Geplaatst: 13-05-2016 14:10
door Yke Schotanus
[even advocaat van de duivel spelen:] de formulering ontwijken we de spiegel geeft wel aan dat we de kloof niet willen zien, maar niet dat die er is

Twee andere zaken:
Is ‘ons morele gelijk’ genoeg, of moet 'badend in' erbij?
Is ‘azen op’ een goed alternatief antwoord? – 'azen op' is duidelijk pejoratief, maar geeft maar een kant van de zaak weer

Geplaatst: 13-05-2016 14:19
door KlaasHeemskerk
In het ontwijken zit niet de 'bepaalde gevoelswaarde' zoals bedoeld in de inleiding op de vraag. In 'badend in ons morele gelijk' zit dat wel.

Geplaatst: 13-05-2016 14:20
door KlaasHeemskerk
Ik had zelf ook 'azen op' maar ik denk dat dat niet goed is omdat het niet echt het gebrek aan zelfkritiek uitdrukt.

Geplaatst: 14-05-2016 11:28
door M.I.T. Knook
Even wat anders. Wat als leerlingen zich hebben beoerkt tot een kernwoorden? In de vraag staat: In de tekst wordt gebruikgemaakt van WOORDEN met een bepaalde gevoelswaarde / citeer afzonderlijke woorden of woordgroepen... Veel lln antwoorden:
- Badend
- gapende
- smelt / als sneeuw voor de zon

Ik ben geneigd dit goed te rekenen.

Geplaatst: 14-05-2016 23:04
door Christine Brackmann
M.I.T. Knook schreef:Even wat anders. Wat als leerlingen zich hebben beoerkt tot een kernwoorden? In de vraag staat: In de tekst wordt gebruikgemaakt van WOORDEN met een bepaalde gevoelswaarde / citeer afzonderlijke woorden of woordgroepen... Veel lln antwoorden:
- Badend
- gapende
- smelt / als sneeuw voor de zon

Ik ben geneigd dit goed te rekenen.
Ik neig daar niet toe, omdat 'een algemeen gebrek aan zelfkritiek' niet uit deze woorden blijkt.

Geplaatst: 15-05-2016 09:36
door Hanneke Gerits
Eens met Christine, ik reken deze woorden ook niet goed, maar ik vind de vraag niet goed gesteld. In het antwoordmodel staan alleen woordgroepen, terwijl in de vraag woorden of woordgroepen gevraagd worden. Ik denk dat leerlingen daarom ook alleen woorden noemen, zeker gezien de strengheid in de vorige examens) als je een zin citeerde i.p.v. een woordgroep was het antwoord fout)

vraag 25

Geplaatst: 15-05-2016 12:46
door Yke Schotanus
Een woordgroep is maximaal een zinsdeel lang. (al is men daar wel eens soepeler mee geweest). Dus dat je geen zinnen mag overschrijven vind ik geen reden om voor woorden te kiezen. Wel vind ik het raar om woorden of woordgroepen te vragen en dan uitsluitend woordgroepen goed te rekenen. Aan de andere kant: zo'n woord moet wel voldoende zeggen. Mijn conclusies:
- Badend (niet goed)
- smelt (goed, het is niet duidelijk waar het smelten betrekking op heeft, maar dat is bij 'gapende kloof' ook niet het geval)
- smelt als sneeuw voor de zon (goed)
- als sneeuw voor de zon (goed)
- azen (ik voel er veel voor)
- ons morele gelijk (twijfel)

Wat betreft de gevoelswaarde van 'ontwijken we de spiegel'. Ik zie niet hoe je deze beeldspraak, waar duidelijk een negatief oordeel in zit, neutraal kunt noemen. Het gaat er niet om dat men om een neutrale plaat reflecterend glas heen loopt, het gaat erom dat men zijn fouten niet wil zien.
Ik zou 'ontwijken we de spiegel' dus willen goedrekenen.