Vraag 34

Dit forum is gesloten.
jhamvdo@xs4all.nl
Berichten: 48
Lid geworden op: 13-05-2016 14:01

Vraag 34

Bericht door jhamvdo@xs4all.nl » 13-05-2016 21:03

Hier gaat het over een fatale kringloop, die auteur Ko Colijn signaleert.
Zijn hele tekst gaat over oorlog en criminaliteit en hoe nauw die verweven zijn. Colijn is een autoriteit die te pas en te onpas in de media optreedt als het gaat over internationale strubbelingen en oorlogsdreiging.
Wanneer hij in alinea 6 over die fatale kringloop schrijft, licht hij dat toe met de woorden: "Een halve eeuw geleden was de helft van de burgeroorlogen die wereldwijd uitbraken 'nieuw', nu zijn negen van de tien oorlogen aflevering zoveel uit een haast niet te stoppen reeks." Daarna volgt een toelichting die uitlegt dat deze kringloop gepaard gaat met terugval in economische ontwikkeling.
Volgens het antwoordmodel zou de fatale kringloop louter een economische zijn: het gaat in de betrokken staten economisch slechter en de fatale kringloop zou dan zijn dat vervolgens minder geïnvesteerd wordt, waardoor ze het vervolgens economisch weer slechter krijgen etc.
Het komt mij uiterst onwaarschijnlijk voor dat Colijn, die verder ook niet over economie gaat, en nota bene hier een tekst schrijft over de impact van oorlog en criminaliteit op staten, met zijn 'fatale kringloop' een economische kringloop zou bedoelen. Die fatale kringloop is volgens mij een kringloop van oorlog en criminaliteit. Zwakke staten met veel misdaad lopen het risico steeds opnieuw in (burger)oorlog terug te vallen waarbij hun economie stagneert, mensenrechten worden geschonden etc.

Volgens mij klopt het antwoord uit het correctiemodel dus niet.

lvanockenburg
Berichten: 9
Lid geworden op: 13-05-2016 15:05

Bericht door lvanockenburg » 13-05-2016 21:30

Wederom eens met jhamvdo, gewoon gebaseerd op de inhoud van alinea 6.

Wat bij het eerste bolletje staat in het correctiemodel klopt wel (helaas een selectie van voorbeelden, terwijl leerlingen dit samenvatten in algemene zin, bijvoorbeeld "Staten die in oorlog zijn, gaan erg achteruit in hun ontwikkeling"), maar het gevolg bij het tweede bolletje kan ík net uit deze tekst halen.

Ik hoop dat dit bij de examenbespreking ter sprake komt en ben van plan om in de tussentijd in ieder geval de algemene formulering van de voorbeelden bij het eerste bolletje goed te rekenen.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 34

Bericht door Yke Schotanus » 14-05-2016 10:11

Ik ben het hier helemaal mee eens.
Ik dacht dat ik hier ook over had geschreven in min of meer gelijke bewoordingen, maar daar heb ik dan wellicht een verkeerd vraagnummer boven gezet.
Hoe dan ook: hoewel de kringloop IN TWEEDE INSTANTIE wordt weergegeven als een economische kringloop (zowel vooraan als achteraan gaat het over investeringen); wordt de fatale kringloop in eerste instantie nergezet als een opeenvolging van burgeroorlogen, draait het stuk om geweld en is de conclusie dat je voor veiligheid moet zorgen. De economische spiraal is een verklaring voor de geweldsspiraal. Ergo: het antwoord bij bolletje twee is niet fout, maar goede alternatieven zijn:
- en dat leidt tot meer geweld/nieuwe burgeroorlogen/meer criminaliteit/minder veiligheid/blijvende instabiliteit.

Jeanneke Brosky
Berichten: 7
Lid geworden op: 14-05-2016 16:01

vraag 34

Bericht door Jeanneke Brosky » 14-05-2016 19:43

Ik kom veel leerlingen tegen die constateren dat de landen in 'dezelfde situatie' blijven. Daarmee geven ze aan dat ze in burgeroorlog blijven, wat in mijn ogen de fatale kringloop van de tekst schetst.

Verder: ik vraag me af of het derde mogelijke antwoord bij bolletje 1: worden economisch slechter, scoren slechter qua mensenrechten beide elementen moet bevatten. Volgens mij is alleen ecoonmisch slechter worden voldoende, toch?

mpmboumans
Berichten: 22
Lid geworden op: 14-05-2016 11:24

Bericht door mpmboumans » 14-05-2016 20:57

Opmerkelijk, dat de samenstellers van het antwoordmodel de beschrijving van de kringloop proberen af te leiden uit alinea 6.
In het oorspronkelijke artikel, dat snel op internet te vinden is, is de zin Eenmaal in de greep van fragiliteit (...) in een fatale kringloop (r.97- 99) niet het begin van alinea 6, maar het einde van alinea 5.
Het heeft er alle schijn van dat de geciteerde zin betrekking heeft op de inhoud van alinea 5 en niet op alinea 6.

De commentaren van diverse collega's op dit forum m.b.t. deze vraag wijzen m.i. ook in die richting.

Daar komt nog bij dat deze variant van het antwoordmodel een onzinnige is: Staten die in burgeroorlog zijn(,)trekken minder investeerders en trekken daardoor nog minder investeerders. Ik ben geneigd deze kringloop een cirkelredenering te noemen...

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 34

Bericht door Yke Schotanus » 15-05-2016 22:52

mpmboumans geeft met zijn cirkelredenering precies aan waarom het antwoord model bij bolletje één twee dingen lijkt te willen horen.

- staten waar buurgoorlog is (geweest) trekken minder investeerders (of gaan economisch achteruit) WAARDOOR ze sociaal achteruit gaan (geen millenniumdoelen/of slechte mensenrechtenscore)
- WAARDOOR ze nog weer minder investeerders trekken

Ik denk dus, helaas, dat je voor bolletje 1, binnen dit antwoordmodel, twee beweringen nodig hebt.

Echter, wanneer je ervan uitgaat dat er een geweldsspiraal beschreven moet worden dan volstaat het iets over de economie te zeggen:

- staten waar burgeroorlog is geweest gaan economisch achteruit
- dat roept nieuw geweld op

Dit antwoord, krijgt volgens het huidige antwoordmodel 0 punten, terwijl het volgens mij helemaal goed is. Ik hoop dat daar iets aan gedaan kan worden.

*
Even uitgaande van het huidige antwoordmodel. Een paar mogelijke parafrases voor bolletje 2:
- Daardoor zijn die landen voor ons/voor het westen niet meer aantrekkelijk. (investeringen ontbreekt, is dat erg?)
- Dat leidt tot nieuw falen. (het is vaag, maar staat wel in de tekst)

Marente
Berichten: 58
Lid geworden op: 13-05-2016 10:55

Bericht door Marente » 16-05-2016 09:38

Nadeel van het forum vind ik het ontbreken van een like-knop: daarmee zou de bijval van collega's zichtbaar kunnen worden gemaakt zonder dat ze steeds in herhaling hoeven te vallen: ik ben het wederom eens met voorgaande sprekers. :wink:

Marjo
Berichten: 48
Lid geworden op: 15-05-2016 11:16

Re: vraag 34

Bericht door Marjo » 16-05-2016 11:18

Yke Schotanus schreef:
- staten waar burgeroorlog is geweest gaan economisch achteruit
- dat roept nieuw geweld op
Dit antwoord kom ik ook vaak tegen. Helaas wordt in de tekst deze link niet gelegd.

Marjo
Berichten: 48
Lid geworden op: 15-05-2016 11:16

Bericht door Marjo » 16-05-2016 11:23

Wat vinden jullie van het volgende antwoord bij het tweede bolletje?
... en economisch steeds dieper in de knoei komen waardoor dit fatale gevolgen heeft.

MartijnKoek
Berichten: 93
Lid geworden op: 14-05-2016 20:29

Bericht door MartijnKoek » 16-05-2016 13:44

Ik ben het eens met jhamvdo, maar het gekke is dat mijn leerlingen helemaal geen moeite lijken te hebben met de in het cv bedoelde kringloop. Waarschijnlijk omdat die eenvoudiger is dan de waarschijnlijk bedoelde...

Ik pak het zo aan:

Element 1: staten in burgeroorlog verslechteren (econmisch/politiek/qua mensenrechten)
Element 2: daardoor verslechteren ze verder / verbeteren ze zich niet / kennen ze geen ontwikkeling

Ik neem bolletje 2 dus wat ruimer: leerlingen moeten wat mij betreft aangeven dat een al slechte situatie door die slechtheid verder verslechtert.

Iets anders: volgens mij is ''Staten die in burgeroorlog zijn trekken minder investeerders en trekken daardoor nog minder investeerders'' geen cirkelredenering. Dat er door burgeroorlog minder investeerders komen kan werkelijk oorzaak zijn voor een verdere afname van investeerders daarna. Waarom ga je niet in land X investeren? Volgens mij is de burgeroorlog daar gestopt. Nou, er zijn de laatste jaren erg weinig investeerders heen gegaan, dus...

Plaats reactie