vraag 32

Dit forum is gesloten.
Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 32

Bericht door Yke Schotanus » 13-05-2016 19:36

Ik vind dit een lastige vraag. ER worden twee criteria besproken om te bepalen of iets een oorlog is of niet.
Ik kon zelf niet meer vinden dan:
is de motivatie politiek (dan oorlog) of economisch (dan financieel).
Of je er groen of blauw heen stuurt is in de eerste alinea geen criterium om te bepalen of iets een oorlog is of niet, maar is een gevolg van de keuze. Men doet alsof er een oorlog is, betekent in mijn ogen: men heeft bepaald dat er een oorlog is, maar op verkeerde gronden. Welke gronden dat zijn komt echter nergens aan de orde.
Wat zijn de criteria op grond waarvan Maarten van Rossum en het ministerie van defensie bepalen of het oorlog is of niet?
In het geval Maarten van Rossum, kan ik me voorstellen dat het hem om de kleinschaligheid van de actie gaat. Om de vraag of er een indiviu of een klein groepje individuen achter staat, of een land.
Daarom heb ik dat als tweede optie aangegeven. Ik betwijfel echter of daar punten voor gegeven kunnen worden.

Omdat het antoord bij het tweede bolletje mijns inziens fout is, en er eigenlijk geen echt goed alternatief is, vraag ik mij af het niet de beste optie is om bolletje 1 te splitsen.

Criterium 1: is het politiek gemotiveerd?
Criterium 2: is het geweld economisch gemotiveerd?

Eigenlijk zijn het ook echt twee criteria, want we hebben feitelijk te maken met een vals dilemma er is ook persoonlijk gemotiveerd geweld, artistiek gemotiveerd geweld, religieus gemotiveerd geweld, etcetera.

jhamvdo@xs4all.nl
Berichten: 48
Lid geworden op: 13-05-2016 14:01

Bericht door jhamvdo@xs4all.nl » 13-05-2016 21:26

Ik denk dat je bedoelt: als het motief politiek is, noemen we het oorlog en als het economisch is criminaliteit.
Ook ik vind het flauw om een tweede serie criteria op te voeren, namelijk als je er een leger op afstuurt is het oorlog en als je de politie inzet is het criminaliteit. Colijn geeft namelijk ondubbelzinnig aan dat die inzet nogal door elkaar loopt. Dat komt nog bovenop de bezwaren die jij hierboven terecht noemt.

Rest de vraag hoe je 'twee criteria' moet interpreteren. Kennelijk het criterium 'motief' en het criterium 'bestrijding'. Ik weet niet of deze vraag communicatief wel deugt en ik zou hem, als ik zelf deze alinea zou bevragen, anders gesteld hebben. Beetje oneerlijk naar de leerlingen als je het mij vraagt.

Jeanneke Brosky
Berichten: 7
Lid geworden op: 14-05-2016 16:01

vraag 32

Bericht door Jeanneke Brosky » 14-05-2016 19:29

Ook ik had alleen de twee verschillende motieven (politiek of economisch) als twee criteria. Veel leerlingen antwoorden dat ook. Ik vind de vraag niet helder. Wie je stuurt (politie/leger) definieert namelijk niet of iets oorlog of criminaliteit is, maar is een gevolg als eenmaal is vastgesteld of het oorlog/criminaliteit is.

C.schelke
Berichten: 30
Lid geworden op: 14-05-2016 17:15

Bericht door C.schelke » 15-05-2016 15:19

Wat een flauw antwoord op deze vraag. Ook ik had politiek gemotiveerd geweld en economisch gemotiveerd geweld genoteerd, iets wat ik ook als antwoord bij mijn leerlingen tegenkom: ik geef nu 1 punt voor deze - in mijn ogen correcte - antwoorden, maar hoop wel dat hier nog een correctie op komt.

M.A.
Berichten: 60
Lid geworden op: 15-05-2016 21:07

Bericht door M.A. » 15-05-2016 22:05

C.schelke schreef:Wat een flauw antwoord op deze vraag. Ook ik had politiek gemotiveerd geweld en economisch gemotiveerd geweld genoteerd, iets wat ik ook als antwoord bij mijn leerlingen tegenkom: ik geef nu 1 punt voor deze - in mijn ogen correcte - antwoorden, maar hoop wel dat hier nog een correctie op komt.
62% van mijn leerlingen heeft dit antwoord gegeven… Ik reken hetzelfde en hoop heel hard met je mee.

Marente
Berichten: 58
Lid geworden op: 13-05-2016 10:55

Bericht door Marente » 16-05-2016 09:20

Ik had ook alleen de criteria uit het eerste bolletje, om de redenen die Yke noemt. Het antwoord in het cv is niet correct.

MartijnKoek
Berichten: 93
Lid geworden op: 14-05-2016 20:29

Bericht door MartijnKoek » 16-05-2016 11:35

Ik had deze vraag op dezelfde manier als jullie maar half goed, maar ik vraag me nu toch af of ik gewoon toch niet goed gelezen heb.

Het gaat om criteria zoals ze uit de tekst naar voren komen. Niet of dat goede criteria zijn.

De auteur verbindt de inzet van politie/leger immers wel met de duiding van het conflict. Dat kun je lezen als: je moet het eigenlijk geen oorlogsmissie noemen als je er politie naar toe stuurt.

Een ongelukkig criterium, maar wel door de auteur bedoeld als criterium, zie ook de laatste zin van deze alinea, waarmee hij zich indekt, maar tegelijkertijd zegt dat het wel vaak zo zit.

Ook hier ware een ander type vraag mooier geweest: de auteur geeft deze twee criteria. Leg uit op welke manier deze van aard verschillen. (Of iets in die richting).

JCvanDuijvenvoorde
Berichten: 14
Lid geworden op: 15-05-2016 13:57

Bericht door JCvanDuijvenvoorde » 16-05-2016 13:05

Het antwoord in het model geeft aan waarop de criteria gebaseerd zijn. Maar daar werd niet naar gevraagd. Er werden 2 criteria gevraagd, die geef je met economisch of politiek gemotiveerd.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 32

Bericht door Yke Schotanus » 16-05-2016 13:35

In reactie op M. Koek (was het Martijn, ik ben het even kwijt), het volgende:

Ik ben het niet met je eens dat de vraag of je ergens een blauw of groen naartoe stuurt uit de tekst naar voren komt als een criterium om te beoordelen of iets oorlog is of criminaliteit. SINDS WANNEER BEPAALT HET MEDICIJN DE DIAGNOSE VAN DE ZIEKTE?
Je bepaalt eerst of iets oorlog is of niet, pas dan beslis je of je blauw of groen stuurt. Daarom kan de auteur ook oordelen of iets een juiste beslissing is geweest of niet. Als blauw of groen het criterium is, dan kun je niet zeggen: ze sturen blauw maar eigenlijk is het oorlog. Dan moet je zeggen: ze sturen blauw dus het gaat om criminaliteit, ook al zou je op basis van de motivatie zeggen dat het oorlog is.
Maarten van Rossum hanteert echt duidelijk een ander criterium. Die zal niet beweren dat 11 september economisch gemotiveerd is, maar vindt op basis van een ander criterium toch dat het verkeerd is om van oorlog te spreken en een leger in te zetten. Als ik het mij goed herinner, maar dit is kennis van buiten, vond hij oorlog iets tussen landen. Dit is iets tussen een land en een stel individuen. Dat is een ander criterium. Groen of blauw is het medicijn, niet de diagnose van de ziekte.

Los daarvan: het is hoe dan ook aanvechtbaar om in de vraag of iets economisch of politiek gemotiveerd is één criterium te zien. Dat levert dan hoe dan ook een vals dilemma op. Het is niet of, of. Daarom is het logisch om er twee criteria in te zien.

MartijnKoek
Berichten: 93
Lid geworden op: 14-05-2016 20:29

Bericht door MartijnKoek » 16-05-2016 14:04

Ik ben om. Het probleem zit 'm denk ik vooral in de vraag. Het woord 'criteria' is fout gekozen, en zal leerlingen op een verkeerd spoor gezet hebben. En diegenen die een volledig juist antwoord hebben, hebben eigenlijk niet begrepen wat criteria zijn..

Betere vraag, denk ik:
De auteur maakt op twee manieren onderscheid tussen oorlogsgeweld en crimineel geweld. Welke twee manieren zijn dat?

Ik verdedigde het antwoordmodel omdat ik wel vind dat Colijn (niet Van Rossum) in alinea 1 speelt met de gedachte dat de inzet van een bepaald soort troepen kenmerkend is voor een bepaald type geweld. Dat zulks inderdaad iets is als het medicijn de kwaal laten verklaren, doet voor de analyse van deze alinea niet meteen ter zake. Er zou wel daarna een mooie vraag over gesteld kunnen worden.

Concreet: bespreken bij LT!

Plaats reactie