Pagina 1 van 3

vraag 19

Geplaatst: 13-05-2016 16:40
door heleen
Bij bolletje een krijg ik antwoorden waar wetenschappers ontbreken en/ of feiten zijn vervangen door kennis.
Hoe noodzakelijk zijn die wetenschappers (Bacon een ieder die over voldoende feiten beschikte, kon tot ware kennis komen) en volstaat r 111, 112 'zowel de wereld als de kennis daarover in kaart brengen' als antwoord.

Bij bolletje twee tref ik trouwens ook weer r.111,112 aan, nu dan als doel geformuleerd.

vraag 19

Geplaatst: 14-05-2016 17:16
door Jeanneke Brosky
Ik kom ook veel antwoorden tegen waarin de omschrijving van de strategie en het doel beide uit r 111-112 worden gehaald en kennis ipv feiten wordt genoemd. Ook wordt in de omschrijving van de huidige strategie vaak al het doel (kennis van de wereld in kaart brengen) omschreven.

Een paar voorbeelden:

De poging om zoveel mogelijk kennis over de wereld te krijgen, met als doel de ware kennis te bezitten. (1 punt toekennen?)

De huidige strategie is om over alles om ons heen zo veel mogelijk kennis te verzamelen en om dit op papier te zetten, zodat we de veel te grote wereld kunnen begrijpen. (2 punten toekennen?)

De huidige strategie is om de wereld en onze kennis daarover in kaart te brengen met als doel om met voldoende feiten tot ware kennis te komen. (omgedraaid, toch 2 punten geven?)

De huidige strategie is het in kaart brengen van alle kennis over de wereld. (1 punt?)

Vraag 19

Geplaatst: 14-05-2016 17:40
door Heijloo
Een strategie is een doordacht plan/doordachte manier om iets te bereiken. Wat we willen bereiken, is kennis van de wereld, en de manier om die kennis te krijgen was lange tijd dat we wetenschappers de feiten lieten verzamelen (en vervolgens kennis van die feiten namen). Die manier zal gaan veranderen, de strategie om de wereld te kennen zal veranderen. Ik denk dus dat die wetenschappers er wel bij moeten, maar de meeste leerlingen hebben die niet genoemd!

Geplaatst: 14-05-2016 22:17
door MartijnKoek
Ik vind dat de wetenschappers niet genoemd hoeven te worden. Zij zijn de uitvoerders van de strategie. De strategie zelf is: zoveel mogelijk feiten verzamelen.

Geplaatst: 14-05-2016 22:58
door Christine Brackmann
'Wetenschappers' hoeven er niet per se bij. In alinea 5 en 6 wordt consequent over 'we' gesproken. Deze algemene aanduiding hebben leerlingen overgenomen en dat lijkt me prima.

Geplaatst: 15-05-2016 14:09
door Koosje Kuijpers
'De huidige strategie houdt in dat we proberen de wereld van kennis en de wereld zelf in kaart te brengen. Het doel van de huidige strategie is meer te weten te komen over ons weten.'

Ik neig ernaar om dit helemaal goed te rekenen: het in kaart brengen doe je namelijk door feiten te verzamelen, meer te weten te komen is kennis krijgen. Wat zouden jullie doen?

Geplaatst: 15-05-2016 14:47
door Marjo
Christine Brackmann schreef:'Wetenschappers' hoeven er niet per se bij. In alinea 5 en 6 wordt consequent over 'we' gesproken. Deze algemene aanduiding hebben leerlingen overgenomen en dat lijkt me prima.
Aan de andere kant: Hoe komen we aan de feiten? Die worden ons geleverd door de wetenschap. De strategie zou dus eigenlijk zijn: We vertrouwen op de feiten die de wetenschap ons levert.

Geplaatst: 15-05-2016 20:30
door Marjo
Veel van mijn leerlingen noemen wetenschap en internet of boeken en internet bij strategie.
Is dit een puntje waard?

Geplaatst: 16-05-2016 11:39
door Tinka K.
Is 'onderzoek doen' een juiste parafrasering van het feiten verzamelen door wetenschappers?

Vraag 19

Geplaatst: 16-05-2016 13:32
door Cold Ceessie
In de meeste antwoorden ontbreekt de gradatie "zoveel mogelijk".
Ik heb vooralsnog geen punten toegekend. Ik verwacht dat in het verslag van LT komt te staan dat "zoveel mogelijk" niet mag ontbreken.

Wat denken/vinden jullie?