vraag 30

Dit forum is gesloten.
Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 30

Bericht door Yke Schotanus » 13-05-2016 14:24

Lastige vraag. De conclusie van een paradox? Wat is dat?
Het antwoordmodel geeft bij bolletje 3 niet de conclusie van de paradox maar van de redenering/alinea waar de paradox een onderdeel van is, ik vind dat bezijden de vraag. Je zou op zijn hoogst kunnen zeggen dat het antwoord de gevolgen van de gezondheidsparadox weergeeft.
Er staat dat je de paradox moet uitleggen, én [accent van mij] dat je in je antwoord zowel beide delen van de paradox als de conclusie [waarvan?] moet benoemen.
Ik lees dat zo. Leg de paradox uit en doe dat als volgt: laat zien dat er twee zaken beschreven worden die schijnbaar tegengesteld zijn en geef aan welke conclusie je daaruit moet trekken wat betreft de bedoeling van de auteur, oftwel wat de de oplossing is van die schijnbare tegenstelling.

Wat mij verbaast is dat dit antwoordmodel bij bolletje een en twee alleen uitleg geeft, zonder de paradox (de schijnbare tegenstelling) nog te laten zien.
Ik zou het zo doen:
De paradox is:
- Deel 1: Dat je mensen ziek maakt
- Deel 2: Door ze beter te maken / door gezondheidszorg
Of
- Deel 1: Dat gezondheidszorg
- Deel 2: Ziek maakt
De conclusie is (dat de auteur hiermee aangeeft) dat je mensen door ze langer te laten leven, uiteindelijk veel meer gezondheidszorg moet bieden. [het kostenaspect vind ik niet noodzakelijk]

lvanockenburg
Berichten: 9
Lid geworden op: 13-05-2016 15:05

Bericht door lvanockenburg » 13-05-2016 15:21

In mij ogen wordt bij het 3e bolletje inderdaad een gevolg genoemd en geen conclusie die je kunt verbinden aan de paradox.

Zelf had ik ongeveer het volgende antwoord in gedachten:

Meer gezondheidzorg leidt ertoe dat we steeds ouder worden en ouderdom leidt tot meer ziekte. Dit veroorzaakt dus de tegenstrijdige conclusie dat meer gezondheidszorg leidt tot meer ziekte.

Hanneke Gerits
Berichten: 13
Lid geworden op: 15-05-2016 09:32

vraag 30

Bericht door Hanneke Gerits » 15-05-2016 10:46

Meer gezondheidzorg leidt ertoe dat we steeds ouder worden en ouderdom leidt tot meer ziekte. Dit veroorzaakt dus de tegenstrijdige conclusie dat meer gezondheidszorg leidt tot meer ziekte.
Dit antwoord geven veel leerlingen, eigenlijk vind ik het goed, maar ik reken het fout (antwoordmodel). Wat doen jullie hiermee?

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 30

Bericht door Yke Schotanus » 15-05-2016 11:37

Beide gesuggereerde antwoorden vind ik goed. Zoals ik al aangaf is de vraagstelling niet duidelijk. De conclusie van de paradox, hebben de genoemde leerlingen gelezen als de conclusie in de paradox.
Ze hebben de twee kanten van de uitleg gegeven. En geven vervolgens de paradox zelf als ogenschijnlijk tegenstrijdige conclusie. Die tegenstrijdigheid is inderdaad de conclusie die in of met de paradox getrokken wordt.

Het antwoordmodel is in dit geval:
bolletje 1: een kant van de uitleg
bolletje 2: de andere kant van de uitleg
bolletje 3: gezondheidszorg maakt ziek (oftewel de paradox op scherp)

Begin je vanaf de andere kant dan krijg je:
bolletje 1: een kant van de paradox
bolletje 2: de andere kant van de paradox
bolletje 3: de complete uitleg.

Het komt erop neer dat er in mijn ogen 4 elementen zijn en dat je die alle vier moet hebben voor een totaal aantal punten.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 30

Bericht door Yke Schotanus » 15-05-2016 17:19

Het lijkt wel of ik bijna de enige ben die moeite heeft met deze vraag. Toch heb ik het er alleen nog maar moeilijker mee gekregen nu ik de antwoorden van mijn leerlingen (een van de twee klassen) heb bekeken.

Laten we even uitgaan van het antwoordmodel. Twee bolletjes uitleg van de paradox en een conclusie naar aanleiding van het door de paradox omschreven fenomeen.
Als dit de systematiek is, dan is het raar dat het feit dat het te duur wordt de enige optie is. Andere conclusies naar aanleiding van het door de paradox omschreven fenomeen:
- De conclusie is/dit leidt ertoe dat we niet iedereen kunnen helpen.
- De conclusie is dat de dood niet te vermijden is en geaccepteerd moet
worden. (kijk dat is iemand die de tekst snapt!)
- Dat leidt tot een minder gezond leven. (mager, maar niet fout, toch?)
[maar er zijn in principe nog veel meer opties]

Overigens vind ik wel dat bolletje drie als conclusie geformuleerd moet worden. Sommigen maken gewoon een losse opmerking over de kosten, dat vind ik niet goed:
Houder de mensen worden door zorg, hoe groter de kans op ziekte. De toenemende kosten komen voort uit het achterblijven van betere geneesmiddelen (2 punten)

Een paar echte antwoorden.
- De uitspraak dat meer gezondheidszorg tot meer ziekte leidt, lijkt een tegenstelling, maar het klopt omdat we zieke mensen zo lang mogelijk in leven proberen te houden. (ik zou 2 of 3 punten geven)
- De gezondheidsparaox houdt in dat als er meer gezondheidszorg komt, dat mensen dan langer leven, waardoor er meer mensen leven, maar er niet genoeg geld is voor gezondheidszorg voor iedereen. Dit leidt dus tot meer ziekte. (ik zou hier 3 punten voor geven)
- Door betere gezondheidszorg leven mensen langer. Dit zorgt wel voor een grote toename van de gezondheidskosten. Er heerst hierdoor schaarste van jong leven vergeleken met het aantal ouderen. (ik zou hier 2 punten voor geven, maar let wel: als je het kostenaspect al bij bolletje twee invult, moet je voor je conclusie nog verder bij de paradox zelf vandaan. Deze conclusie is echter wel erg ver van de tekst verwijderd.)
- Meer gezondheidszorg leidt tot meer ziekte. Dit zorgt voor meer gezondheidskosten, maar we hebben niet zo veel geld.Dit zorgt voor een intrede van de dood op hoge leeftijd. (hoewel de paradox genoemd wordt, doet deze leerling niets om aan te tonen dat er een schijnbare tegenstelling is, of om deze op te lossen)

Dat laatste brengt mij ertoe mijn eigen alternatieve correctiemodel aan te passen.
bolletje 1 het lijkt tegenstrijdig dat gezondheidszorg
bolletje 2 leidt tot ziekte
bolletje 3 maar dat is het niet want... uitleg.

liever had ik:
bolletje 1: gezondheids leidt tot ziekte want
bolletje 2: eerste helft uitleg
bolletje 3: tweede helft uitleg.
maar dan krijgen de twee kanten van de paradox 1 punt, en krijgt de conclusie er 2. Anderzijds loopt de beoordeling zo wel parallel aan die in het andere alternatief.

-

M.A.
Berichten: 60
Lid geworden op: 15-05-2016 21:07

Re: vraag 30

Bericht door M.A. » 15-05-2016 21:09

Hanneke Gerits schreef:
Meer gezondheidzorg leidt ertoe dat we steeds ouder worden en ouderdom leidt tot meer ziekte. Dit veroorzaakt dus de tegenstrijdige conclusie dat meer gezondheidszorg leidt tot meer ziekte.
Dit antwoord geven veel leerlingen, eigenlijk vind ik het goed, maar ik reken het fout (antwoordmodel). Wat doen jullie hiermee?
Ik ben het met je eens en handel (helaas) hetzelfde.

Koosje Kuijpers
Berichten: 41
Lid geworden op: 14-05-2016 13:40

Re: vraag 30

Bericht door Koosje Kuijpers » 15-05-2016 21:19

M.A. schreef:
Hanneke Gerits schreef:
Meer gezondheidzorg leidt ertoe dat we steeds ouder worden en ouderdom leidt tot meer ziekte. Dit veroorzaakt dus de tegenstrijdige conclusie dat meer gezondheidszorg leidt tot meer ziekte.
Dit antwoord geven veel leerlingen, eigenlijk vind ik het goed, maar ik reken het fout (antwoordmodel). Wat doen jullie hiermee?
Ik ben het met je eens en handel (helaas) hetzelfde.
Maar toch wel 2 punten waard? Alleen de conclusie is volgens het antwoordmodel fout. Tenminste, zo heb ik het nagekeken.

Marente
Berichten: 58
Lid geworden op: 13-05-2016 10:55

Bericht door Marente » 16-05-2016 09:01

Ik vind het voorbeeld van Hanneke Gerits gezien het correctiemodel ook twee punten waard, maar omdat het onduidelijk is wat precies wordt bedoeld met de conclusie, vind ik eigenlijk dat het drie punten zouden moeten zijn. Ik heb zelf de vraag ook zo begrepen en een vergelijkbaar antwoord geformuleerd.

Marjo
Berichten: 48
Lid geworden op: 15-05-2016 11:16

Bericht door Marjo » 16-05-2016 09:57

Ik ben het ermee eens dat 'conclusie' niet het juiste woord is. Het is inderdaad een gevolg.

Desalniettemin zie ik dus wel de kosten terug in de antwoorden van de leerlingen. Mijn vraag is wanneer een antwoord overeenkomt met dit derde bolletje
Schaarste: goed gerekend.
waardoor de gezondheidskosten omhoog gaan: twijfel, want het zegt niets over dat excessieve.
Dus hebben we veel gezondheidskosten: twijfel.
Hierdoor blijven de middelen om het oude leven in stand te houden achter: goed gerekend, want het drukt de schaarste uit.
Mensen worden ouder en de middelen blijven achter: twijfel over dat laatste stuk. De relatie tussen middelen en doel ervan is niet duidelijk.
Er zijn niet genoeg middelen om het leven van deze oude mensen in stand te houden: goed gerekend.
... en dat leidt weer tot hoge gezondheidskosten: goed gerekend. De relatie met de paradox zit erin.

De volgende heb ik fout gerekend, omdat het antwoord niet ingaat op gemeenschapsgelden: Er zijn mensen die dit op een gegeven moment niet kunnen betalen.

Ik heb een paar leerlingen die op zoek gingen naar een echte conclusie: De conclusie is dat de focus zal moeten verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit van leven.
Een andere: de kwaliteit van leven moet belangrijker worden.

Hans Das
Berichten: 29
Lid geworden op: 12-05-2016 18:12

Bericht door Hans Das » 18-05-2016 13:29

Ik vind dit een lastige vraag, misschien wel juist door het correctievoorschrift. Ik zie in het antwoord eigenlijk geen schijnbare tegenstelling.
Ik zou verwachten dat het in het antwoord iets zou moeten staan als:
"Het lijkt alsof meer gezondheidszorg tot meer ziekte leidt, maar uiteindelijk is dat niet zo..." Ik vraag me dus af waar de paradox is gebleven.

Ik vind het volgende antwoord dus eigenlijk goed, maar op basis van het correctievoorschrift ken ik slechts één punt toe:
"Het lijkt alsof we steeds gezonder worden, omdat we steeds langer leven. Door dat langere leven krijgen we echter meer te maken met ziekte. We worden dus helemaal niet gezonder."
Yke Schotansus schreef:Het lijkt wel of ik bijna de enige ben die moeite heeft met deze vraag.
Dat is dus niet zo, Yke. Ik kan niet zo snel nakijken als jij...

Plaats reactie