Pagina 1 van 1

Tijdvak 2 vraag 1

Geplaatst: 23-06-2016 15:32
door Joos
Zie eerste zin alinea 3: "Die gezichten, daar gaat het om. Zij geven het nieuws een persoonlijk aanzien." Verder in deze alinea: "En de politicus die aanschuift, wordt van de weeromstuit een persoon als u of ik."

Ik begrijp dat mijn leerlingen allemaal alinea 3 als antwoord hebben.