Pagina 1 van 1

Tijdvak 2, 44/45

Geplaatst: 21-06-2016 20:30
door M.A.
Door het ontbreken van een witregel onder vraag 44 kan verwarring ontstaan. Het vraagnummer van vraag 45 staat ook pas op de volgende bladzijde en dus niet bij de inleiding op de vraag.

Geplaatst: 21-06-2016 22:23
door Christine Brackmann
Inderdaad slordig. Mij vielen nog een paar zaken op:

Antwoord 43 B klopt grammaticaal niet, volgens mij. 'Ervan overtuigen' heeft zowel een lijdend voorwerp als een voorzetselvoorwerp nodig. Het lijdend voorwerp ontbreekt. Nu lees je: Het doel van de tekst is - ervan te overtuigen dat er ... bestaan.

39 D is ook vreemd geformuleerd, alsof je stagiaires ook terecht kunt uitbuiten...

Geplaatst: 21-06-2016 22:35
door M.A.
Christine Brackmann schreef:Inderdaad slordig. Mij vielen nog een paar zaken op:

Antwoord 43 B klopt grammaticaal niet, volgens mij. 'Ervan overtuigen' heeft zowel een meewerkend voorwerp als een voorzetselvoorwerp nodig. Het meewerkend voorwerp ontbreekt. Nu lees je: Het doel van de tekst is - ervan te overtuigen dat er ... bestaan.

39 D is ook vreemd geformuleerd, alsof je stagiaires ook terecht kunt uitbuiten...
Eens

Geplaatst: 22-06-2016 15:45
door M.A.
M.A. schreef:
Christine Brackmann schreef:Inderdaad slordig. Mij vielen nog een paar zaken op:

Antwoord 43 B klopt grammaticaal niet, volgens mij. 'Ervan overtuigen' heeft zowel een meewerkend voorwerp als een voorzetselvoorwerp nodig. Het meewerkend voorwerp ontbreekt. Nu lees je: Het doel van de tekst is - ervan te overtuigen dat er ... bestaan.

39 D is ook vreemd geformuleerd, alsof je stagiaires ook terecht kunt uitbuiten...
Eens
Antwoord van CvTE:


Hartelijk dank voor uw mail met feedback op het examen Nederlands vwo tijdvak 2. Dit is inderdaad slordig. Het was beter geweest als de hele vraag op de volgende pagina had gestaan. We gaan ervan uit dat dit voor kandidaten geen struikelblok is geweest aangezien in vraag 44 wordt gevraagd naar twee beweringen die de strekking van tekst 4 ondersteunen en in vraag 45 (op pg. 13) wordt aangehaakt bij de zin op (pg. 12) waar het gaat om de betaling van stagiaires. De zin zoals die in de inleiding op vraag 45 staat (op de vorige pagina) wordt namelijk in de vraagstelling van vraag 45 herhaald. Daarmee blijft het jammer dat de witregel niet is geplaatst.

Als u nog inhoudelijke vragen heeft over deze melding, dan kunt u reageren op deze e-mail. Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het klantcontactformulier op onze website.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.


Met vriendelijke groet,
Anja Mallegrom

..........................................
College voor Toetsen en Examens
Muntstraat 7 | 3512 ET | Utrecht
Postbus 315 | 3500 AH | Utrecht

Geplaatst: 24-06-2016 22:19
door mpmboumans
Frappant overigens, dat er Tekst 4 en in de vragen daarover consequent over stagiaires wordt gesproken. Lopen jongens dan geen stage (stagiar(s))???

Re: Tijdvak 2, 44/45

Geplaatst: 25-06-2016 09:36
door M.A.
M.A. schreef:Door het ontbreken van een witregel onder vraag 44 kan verwarring ontstaan. Het vraagnummer van vraag 45 staat ook pas op de volgende bladzijde en dus niet bij de inleiding op de vraag.
Aanvulling antwoord CvTE:

In aanvulling op mijn vorige antwoord meld ik u nog het volgende: voorafgaand aan de normering van dit examen zullen wij expliciet nagaan of uit de gegevens blijkt dat deze vraag niet in lijn met andere vragen door kandidaten is beantwoord.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.


Met vriendelijke groet,
Anja Mallegrom