Pagina 1 van 1

vr.33 spelling

Geplaatst: 22-05-2016 12:44
door Arian2
Wat doen jullie met het ontbreken van hoofdletters aan het begin van de in te vullen gegevens? Ik kom diverse varianten tegen.
Schema zo overgenomen: geen hoofdletters rechts ---> 4 fouten?
Functiewoorden overgenomen met dubbele punt: geen hoofdletters rechts--> goed?
Functiewoorden overgenomen met dubbele punt: hoofdletters rechts ---> 4 fouten?
Functiewoorden overgenomen, streepje erachter: geen hoofdletters rechts---> goed?

Geplaatst: 22-05-2016 12:52
door dekuun
Is me ook opgevallen. Ik vrees dat we hier veel problemen mee gaan krijgen. Zelf zie ik dat in deze fase van het examen de leerlingen door tijdnood erg gaan raffelen en niet meer de tijd hebben gehad om op dit soort 'pietluttigheden' te letten. Ik doe daarom voorlopig maar even of mijn neus bloedt bij deze vraag.
Ik weet echter uit ervaring dat er collega's zullen zijn die hier bij een tweede correctie over gaan vallen!

Geplaatst: 22-05-2016 15:09
door Liselotteschuuring
Ik vind het onjuist en oneerlijk om hier niet op spelling en hoofdletters te letten. Sommige leerlingen hebben dat wel gedaan, en daardoor de laatste vragen niet kunnen maken. Het is raar om dan bij anderen, die geen tijd hebben genomen om op de spelling en hoofdletters te letten, opeens niet meer op de spelling en hoofdletters te letten.
Daarnaast is nu eenmaal de afspraak dat wel te doen, dus moet je dat gewoon doen. Ook al voelt het wellicht onterecht (door de lengte van het examen), realiseer je dan dat alle leerlingen van alle scholen zo veel mogelijk gelijk moeten worden beoordeeld.

vr. 33 spelling

Geplaatst: 22-05-2016 15:25
door Yke Schotanus
In de vergadering is hierover het volgende gezegd:
als er geen hele zinnen gevraagd worden en de leerling antwoordt ook niet in hele zinnen, zijn er geen hoofdletters nodig; wanneer de leerling echter wel in hele zinnen antwoordt, dan horen daar ook hoofdletters bij.

Geplaatst: 22-05-2016 15:33
door Liselotteschuuring
Precies Yke! Dus moet iedereen zich daaraan houden.