Pagina 1 van 2

Vreemde formulering aanvulling cv vraag 33

Geplaatst: 20-05-2016 16:57
door Marente
Bij de aanvulling op het cv staat bij vraag 33 dat 2 punten moeten worden toegekend aan één van de drie genoemde zinnen als die bij 'voorbehoud' of 'argument bij voorbehoud' zijn opgeschreven. Ik heb een leerling die dat heeft gedaan, maar bij de andere van de twee ook een juist antwoord heeft. Als ik doe wat de aanvulling schrijft, kom ik dus op een punt extra (5 voor de hele opdracht). Ik neem aan dat dat niet de bedoeling is, maar vind het wel erg knullig geformuleerd.
Ben ik gek aan het worden en zie ik door de bomen het bos niet meer??

Vreemde formulering aanvulling cv vraag 33

Geplaatst: 20-05-2016 18:02
door Yke Schotanus
Misschien staat het er inderdaad onhandig, maar wat bedoeld wordt is volgens mij dat je voorwaarde en voor argument bij voorwaarde beide een punt kunt krijgen (in totaal dus 2) als daar een van de drie genoemde zinnen wordt aangehaald of geparafraseerd. De volgorde maakt niet uit.

Geplaatst: 20-05-2016 20:21
door Barbara Snel
Ik lees het anders. Er staat (met een kleine parafrase om de voorbeeldzinnen ertussenuit te halen):

"Wanneer een kandidaat bij hetzij 'Voorbehoud' hetzij 'Argument bij voorbehoud' één de drie antwoorden heeft gegeven dienen daaraan 2 scorepunten te worden toegekend, ongeacht wat er bij het andere van deze twee gevraagde antwoordelementen als antwoord is gegeven."

Dus: als één van die zinnen in één van die vakjes staat, dan krijgt de leerling meteen 2 punten (ongeacht wat er in het andere vakje staat).

Geplaatst: 21-05-2016 09:46
door Daan
Ik heb het ook zo geïnterpreteerd als Barbara.

Geplaatst: 21-05-2016 13:42
door Marente
Ik heb nu steeds voor die laatste twee items in totaal 2 punten gegeven als bij één van beide een van die zinnen stond. Dan blijft het maximum 4 punten. Ik neem aan dat het zo klopt...

Geplaatst: 22-05-2016 12:09
door MartijnKoek
Barbara heeft het juist. Volgens mij is er geen andere lezing mogelijk.

Geplaatst: 22-05-2016 15:17
door Liselotteschuuring
Misschien heeft Christine het verlossende antwoord?

Vreemde formulering aanvulling cv vraag 33

Geplaatst: 22-05-2016 15:21
door Yke Schotanus
Ik sluit mij bij nader inzien bij de vorige sprekers aan. Het correctievoorschrift is ondubbelzinnig (!) en dat is ook te begrijpen.
Blijkbaar is het CvTE het met mij eens dat de voorwaarde uit het antwoordmodel meer een aankonding van een voorwaarde is, dan de voorwaarde zelf. De voorwaarde zelf is dan wat het CvTE eerder als argument bij de voorwaarde noemde. Daarmee vervalt een bolletje, kun je twee punten scoren met een zin, en maakt het niet uit waar die staat.

Het enige dat ontbreekt aan de aanvulling is een opmerking dat je geen drie of vier punten kunt geven aan 3 en 4.

Geplaatst: 22-05-2016 15:44
door Liselotteschuuring
Ik snap het nog niet helemaal, Yke. Voorbeeld -->
Voorbehoud: Het loont nooit in een oorlogsland worden
Arg bij voorbehoud: Een land moet nooit een oorlogsland worden
Hoeveel punten?

Voorbeeld --> voorbehoud; het loont om nooit oorlogsland te worden = 2 pnt.

Voorbehoud: Het loont wel om nooit oorlogsland te worden, teneinde criminaliteit te vermijden = 1 pnt??

Geplaatst: 22-05-2016 18:32
door MartijnKoek
Als je bij bolletje 3 OF 4 2 punten kunt geven (volgens de aanvulling op het cv) dan maakt het verder niet meer uit wat er bij het andere bolletje staat. De twee punten zijn dan gewoon binnen, en meer worden het er natuurlijk niet.