vraag 20

Dit forum is gesloten.
Marente
Berichten: 58
Lid geworden op: 13-05-2016 10:55

vraag 20

Bericht door Marente » 13-05-2016 11:13

Bij het derde bolletje staat de hele zin, zonder dat daarbij een gedeelte tussen haakjes staat. Volgens mij maakt het woord 'radicale' (evt. "radicale conclusies) dat je kan concluderen dat afstand wordt genomen van die conclusies, en dus van het gedachtegoed van Weinberger. Toch?

h.westerhuis-schmidt
Berichten: 6
Lid geworden op: 13-05-2016 09:03

Re: vraag 20

Bericht door h.westerhuis-schmidt » 13-05-2016 11:23

Marente schreef:Bij het derde bolletje staat de hele zin, zonder dat daarbij een gedeelte tussen haakjes staat. Volgens mij maakt het woord 'radicale' (evt. "radicale conclusies) dat je kan concluderen dat afstand wordt genomen van die conclusies, en dus van het gedachtegoed van Weinberger. Toch?
Waarom? Je zou het toch ook met radicale conclusies eens kunnen zijn? Het afstand nemen van die radicale conclusies zit hem volgens mij juist in het feit dat er staat: 'zonder het er nu meteen mee eens te zijn'.

Marente
Berichten: 58
Lid geworden op: 13-05-2016 10:55

Bericht door Marente » 13-05-2016 11:36

Voor mij heeft het woord radicale een negatieve connotatie. Het impliceert m.i. dat de conclusie hooguit gedeeltelijk kan worden onderbouwd.

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 20

Bericht door Yke Schotanus » 13-05-2016 13:57

Er worden ‘woorden’ of ‘woordgroepen’ gevraagd, dat kunnen hele zinsdelen zijn, zoals het antwoordmodel aangeeft (het is een zinsdeel, geen hele zin), maar ook kortere stukken. Ik stel dan ook voor om zowel ‘radicale conclusies’ als ‘zonder … eens te zijn’ te honoreren. Of in elk geval ‘zonder… eens te zijn’. Over ‘radicale conclusies’ kun je inderdaad duscussiëren of het in dit geval een evident pejoratieve aanduiding is.
Verder stel ik voor: ‘Weinberger c.s.’ ook goed te rekenen. Cum suis zet Weinberger net zo nadrukkelijk op afstand als ‘zij’ in de volgende regel.

mpmboumans
Berichten: 22
Lid geworden op: 14-05-2016 11:24

Bericht door mpmboumans » 14-05-2016 11:28

In de vraagstelling staat het cruciale woordje ondubbelzinnig. Uit de antwoorden van het antwoordmodel blijkt m.i. helemaal niet dat de auteur ondubbelzinnig afstand neemt. Hooguit zet hij vraagtekens bij het gedachtegoed van Wijnberger c.s.

Blijkt uit de zinsnede beweren zij werkelijk dat de auteur ondubbelzinnig afstand neemt?? Ik vind van niet.

zou. Ondubbelzinnig afstand nemen?? Nee, er wordt hooguit twijfel uitgesproken of die tijd inderdaad voorbij is.

Zonder het nu meteen met zijn radicale conclusies eens te zijn… Ondubbelzinnig afstand nemen? Nee, de auteur maakt een voorbehoud, wil niet over één nacht ijs gaan, voordat hij de radicale conclusies van Weinberger ondubbelzinnig afwijst. De woordgroep nu meteen is veelzeggend: de auteur verschaft zich hiermee ruimte, om na een kritische analyse alsnog de radicale conclusies van Weiberger af te wijzen, dan wel te accepteren.

Zonder nu meteen met de gegeven antwoorden uit het correctiemodel eens te zijn… Met deze zin wijs ik niet bij voorbaat het antwoordmodel ondubbelzinnig af, ik wil er eerst een kritisch naar kijken, voordat ik me laat overtuigen de antwoorden te accepteren dan wel af te wijzen….

Zo stellig is de afwijzing van de auteur jegens het gedachtegoed van Weinberger c.s. niet, zoals in de vraagstelling wordt gesuggereerd.

lvanockenburg
Berichten: 9
Lid geworden op: 13-05-2016 15:05

Bericht door lvanockenburg » 14-05-2016 13:43

Ik denk dat we het met elkaar eens kunnen zijn dat er in de tekst niet ondubbelzinnig afstand wordt genomen van het gedachtegoed van Weinberger.

Maar als we het toch met deze vraag moeten doen, dan vraag ik me wel af waarom 'beweren zij' wordt gezien als afstand nemen en niet de formuleringen: 'Weinberger c.s.' als 'stelt Weinberger' (in r. 93-94).

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

vraag 20

Bericht door Yke Schotanus » 14-05-2016 18:05

Inderdaad, zoal ik al eerder stelde:
Weinberger c.s. zou ik ook goed rekenen.
evenals:
Zonder ... eens te zijn.

maar nu:
'saaie vraag'
Ik vind dit niet echt goed, maar ik vraag me af of je van een leerling kan verwachten dat hij ziet dat de auteur niet zozeer vindt dat Weinberger de verkeerde vragen stelt, maar meer dat die vraag an sich niet zo spannend is. Toch een punt?

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 14-05-2016 22:21

Van der Heijden neemt absoluut niet ondubbelzinnig afstand van Weinberger. Hij komt met allerlei voorbeelden die Weinbergers gelijk bevestigen (alinea 4). De hoofdgedachte staat volgens de examenmakers in alinea 1 (zie vraag 17) en moet dan toch zijn 'dat het bestaande kennisconcept door het internet volstrekt achterhaald is'.
De zinsnede 'Die tijd zou voorbij zijn' wordt nota bene een paar regels verder door Van der Heijden bevestigd met 'Die tijd is voorbij' (r. 58 ), waarna hij uitgebreid de tijd neemt om te laten zien hoe zacht feiten tegenwoordig zijn. Ik kan niet anders dan concluderen dat Van der Heijden het - met enige slag om de arm, zoals Mathijs Boumans hierboven mooi uitlegde - met Weinberger eens is.

M. Dumont
Berichten: 77
Lid geworden op: 14-05-2016 13:00

Bericht door M. Dumont » 15-05-2016 11:38

Ik heb zitten denken: hoe kan nou zo'n stomme vraag in een examen terechtkomen. De enige verklaring die ik kan bedenken is de volgende:

'Ondubbelzinnig afstand nemen' wordt overdrachtelijk gebruikt om aan te duiden dat je je sterk ergens van distantieert, duidelijk, in ondubbelzinnige termen.

'Afstand nemen' heeft ook nog de betekenis dat je even uit een situatie stapt om deze te overzien. In het geval van deze tekst dat Van der Heijden soms meegaat in Weinbergers opvattingen en soms 'afstand neemt' om ze te beoordelen. Gelet op het correctiemodel hebben de examenmakers iets dergelijks in gedachten bij deze vraag.

Door het woord 'ondubbelzinnig' dringt de eerste vorm van 'afstand nemen' zich op, terwijl de tweede vorm van 'afstand nemen' eigenlijk ondubbelzinniger is.

Het heeft er dus alle schijn van dat de ontwerper van deze vraag hopeloos in zijn eigen formulering verstrikt is geraakt.

Het grootste mysterie is dan hoe het kan dat dat voor de rest niemand is opgevallen bij het cito.

Zucht.

Marente
Berichten: 58
Lid geworden op: 13-05-2016 10:55

Bericht door Marente » 15-05-2016 13:23

Ook ik ben het eens met Mathijs en Christine. Er wordt gevraagd naar iets wat er niet is. Een onmogelijke opgave, volgens mij. Slechte vraag.

Plaats reactie