Pagina 1 van 4

vraag 18

Geplaatst: 14-05-2016 17:12
door Herma
De vraag en de tekst zijn onduidelijk over welke trend het hier gaat: over minder titels op de markt brengen of over de spaghettimethode (juist meer titels uitgeven). Het antwoordmodel lijkt uit te gaan van de eerste mogelijkheid (minder titels uitbrengen). Als je ervan uitgaat dat met de trend de spaghettimethode bedoeld wordt, dan is als alternatief antwoord m.i. ook goed dat literaire fictie geen populair genre is en daarom geen bestsellers oplevert.

Geplaatst: 14-05-2016 17:40
door Herma
Herstel: Ik was op zoek naar "deze trend" en maakte toen een domme fout door naar de spaghettimethode te verwijzen.
Ik bedoel als tweede mogelijke verwijzing van "deze trend" het beknibbelen op kosten. Dan is het antwoord dat literaire fictie niet populair is (dus niet verkoopt) beter, lijkt me. Het voorbeeldantwoord dat er minder (literaire) titels/boeken verschijnen, is niet meer dan het herhalen van de trend dat er minder titels op de markt gebracht worden. (cirkelredenering)

Geplaatst: 14-05-2016 18:55
door M. Dumont
Hier moet je je gewoon aan het correctiemodel houden, dunkt me.

Geplaatst: 14-05-2016 18:59
door Herma
Geef a.u.b. daarvoor een argument.

Geplaatst: 14-05-2016 19:37
door M. Dumont
Argument: Dat moet je altijd.

Het is wel mogelijk om binnen de grenzen van het antwoordmodel de mogelijkheden te verkennen, maar nieuwe antwoordmogelijkheden toevoegen vanuit het idee dat het cito een fout heeft gemaakt (bijv. een onduidelijke vraag), kan niet.

Zie ook vraag 20 van het vwo-examen, die apert niet klopt. Toch moet je je aan het correctiemodel houden en maar hopen dat het cito met een erratum komt.

Geplaatst: 14-05-2016 19:43
door M. Dumont
Zie ook vraag 28.

Geplaatst: 14-05-2016 20:01
door Herma
Maar daar is regel 3.3 van de Algemene regels toch voor?

Geplaatst: 14-05-2016 22:54
door M. Dumont
Die regel zou bij vraag 28 wel kunnen helpen, maar hier niet.

Ik snap eerlijk gezegd ook je vraag niet goed, want het lijkt me evident dat hier de trend in het algemeen wordt bedoeld.

Geplaatst: 14-05-2016 22:58
door Herma
Nu kan ik je niet volgen: welke algemene trend?

Geplaatst: 14-05-2016 23:34
door M. Dumont
Die centraal staat in het artikel.