Formuleerfouten in foute antwoorden meerekenen?

Dit forum is gesloten.
AlbD
Berichten: 25
Lid geworden op: 14-05-2016 12:51

Formuleerfouten in foute antwoorden meerekenen?

Bericht door AlbD » 14-05-2016 14:54

Wat moeten we doen wanneer een leerling een antwoord volledig fout heeft (en dus 0 punten krijgt) maar in dat antwoord ook verscheidene formuleer- of spelfouten heeft staan?

Is het de bedoeling die formuleer- of spelfouten wel bij de aftrekfouten mee te nemen?

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Bericht door metteke » 14-05-2016 14:58

Uit de antwoorden van het CvtE op veelgestelde vragen (de link daar naar toe heb ik nu even niet voor handen), blijkt dat dat wel moet, ja! :cry:

Liselotteschuuring
Berichten: 53
Lid geworden op: 11-04-2016 23:13

Bericht door Liselotteschuuring » 14-05-2016 15:39

Dat ligt eraan. Als het gaat om een antwoord waar de leerling in volledige zinnen moest antwoorden, dan moet je (ook in foute antwoorden) spel- en formuleerfouten meerekenen. Als het gaat om een antwoord waar de leerling niet gevraagd werd in volledige zinnen te antwoorden, dan moet je alleen de spelfouten meerekenen, en niet de formuleerfouten.

lukas
Berichten: 9
Lid geworden op: 14-05-2016 19:19

Bericht door lukas » 14-05-2016 19:21

In het document 'Veelgestelde vragen vakspecifieke correctieregels CE Nederlands havo en vwo 2016' staat:

Hoe moet correct taalgebruik worden beoordeeld bij een open vraag waarop niet in volledige zinnen hoeft te worden geantwoord?

Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar wordt er wel gelet op fouten in de spelling.

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Bericht door metteke » 14-05-2016 20:36

lukas schreef:In het document 'Veelgestelde vragen vakspecifieke correctieregels CE Nederlands havo en vwo 2016' staat:

Hoe moet correct taalgebruik worden beoordeeld bij een open vraag waarop niet in volledige zinnen hoeft te worden geantwoord?

Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar wordt er wel gelet op fouten in de spelling.
In het correctievoorschrift staat bij de vakspecifieke regels, nummer 1: 'spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde'.

Betekent het antwoord van het CvtE nu dat je bij vragen waarin niet in volledige zinnen hoeft te worden geantwoord alleen naar spelfouten kijkt, en niet naar de twee andere genoemde fouten?

Pff... Ben ik de enige die het nog wat onduidelijk vind?

Janice
Berichten: 11
Lid geworden op: 14-05-2016 16:00

Bericht door Janice » 15-05-2016 12:20

metteke schreef:
lukas schreef:In het document 'Veelgestelde vragen vakspecifieke correctieregels CE Nederlands havo en vwo 2016' staat:

Hoe moet correct taalgebruik worden beoordeeld bij een open vraag waarop niet in volledige zinnen hoeft te worden geantwoord?

Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar wordt er wel gelet op fouten in de spelling.
In het correctievoorschrift staat bij de vakspecifieke regels, nummer 1: 'spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde'.

Betekent het antwoord van het CvtE nu dat je bij vragen waarin niet in volledige zinnen hoeft te worden geantwoord alleen naar spelfouten kijkt, en niet naar de twee andere genoemde fouten?

Pff... Ben ik de enige die het nog wat onduidelijk vind?
Het is inderdaad ingewikkeld, maar zoals je het nu zegt, hoort het inderdaad.

Petra
Berichten: 2
Lid geworden op: 15-05-2016 12:21

Bericht door Petra » 15-05-2016 12:24

Dat vroeg ik me ook af. Als er niet in volledige zinnen geantwoord hoeft te worden, hoef ik verkeerde lidwoorden, woorden die los zijn geschreven i.p.v. aan elkaar, verkeerd woordgebruik niet fout te rekenen?

Geert Nauta
Berichten: 16
Lid geworden op: 14-05-2016 07:21

Bericht door Geert Nauta » 15-05-2016 13:16

En als leerlingen iets opsommen, bijvoorbeeld bij vraag 17, is het ontbreken van een hoofdletter dan fout als die opsomming niet wordt voorafgegaan door een inleidende zin?

A. Scholten
Berichten: 5
Lid geworden op: 13-05-2016 11:49

Bericht door A. Scholten » 15-05-2016 15:59

Concreet voorbeeld:
vr. 30, Een leerling schrijft:
'Ja, de typering is wel terecht, want in tekst twee wordEN uitsluitend negatief commentaar geschreven.'
Deze formuleringsfout dien ik dus NIET aan te rekenen, omdat het een vraag betreft waar niet expliciet bij vermeld werd dat er in (een) volledige zin(nen) moest worden geantwoord..
Best gek, toch?

D.G.
Berichten: 137
Lid geworden op: 14-05-2016 11:52

Bericht door D.G. » 15-05-2016 19:29

Die fouten moet je wel rekenen. Dus niet alleen spelfouten, maar ook formuleerfouten in open vragen moeten fout gerekend worden. Zo zie ik het althans.

zie het correctievoorschrift
Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open vragen. Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden verstaan spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd
0 fouten 0
1 fout of 2 fouten 1
3 of 4 fouten 2
5 of 6 fouten 3
7 of meer fouten 4
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.

Plaats reactie