Tijdvak 2 Brief naar CvTE

Dit forum is gesloten.
Plaats reactie
Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Tijdvak 2 Brief naar CvTE

Bericht door Herma » 22-06-2016 01:30

Hans Peetsold vroeg mij zijn brief naar het CvTE hier te plaatsen

Het onderstaande bericht heb ik naar het CITO gestuurd.

Geachte heer/mevrouw,

Hoewel ik waardering heb voor de inzet van het CITO ten aanzien van de samenstelling van de examens en de correctievoorschriften, moet mij toch het een en ander van het hart. Ik ben al 34 jaar een gelukkig docent Nederlands, maar dit jaar zijn mij ten aanzien de examens en de correctievoorschriften toch een aantal zaken opgevallen. Ik beperk mij nu tot het het herexamen Nederlands havo, waar ik bij het correctievoorschrift toch wel mijn vraagtekens wil zetten.

Bij vraag 23 worden de leerlingen naar antwoord B gestuurd, omdat er in de vraag expliciet gerefereerd naar de taak die de overheid door de burgers toegedicht wordt. Het is dan wel vreemd, dat in het antwoordmodel, de reden van deze vraag bij de burgers gelegd wordt, nl. antwoord A, terwijl er vanuit de vraagstelling naar een oplosser van het probleem gezocht wordt.

Uit de formulering van vraag 26 blijkt niet, dat er een oorzaak-gevolgverband aangegeven moet worden. Er wordt alleen naar een oorzaak gevraagd. Mijns inziens moet bij het aangeven van de oorzaak 2 punten toegekend worden.

Bij vraag 28 wordt niet aangegeven of het oordeel positef of negatief moet zijn, ten aanzien van de afspraken tussen het bedrijfsleven en de overheid. Daarnaast is de vraag dermate ruim gesteld, dat woorden of zinsnedes (waar is de term zinsgedeelte gebleven) of zinsgebruik als: effectief middel (r14), tot milieuvriendelijk gedrag aanzetten (15-16) mijns inziens ook goed gerekend zouden moeten worden.

Bij vraag 33 wordt het gedeelte na de dubbele punt als enig juiste antwoord gegeven, terwijl een dubbele punt impliceert, dat dit slechts een explecitering is van het voorgaande deel van de zin, of een conclusie weergeeft. In dit geval is het eigenlijk een parafrasering van het eerste deel en dus goed. Dit wordt nog versterkt, door het begin van de zin: "Het uiteindelijke doel is .... Dit impliceert dat dit de kernzin van de alinea is en dus de belangrijkste boodschap bevat, die daarna eventueel onderbouwd of uitgewerkt wordt. Kortom; zowel het zinsgedeelte links, als rechts van de dubbele punt zou 1 punt verdienen.

Ik hoop dat u mijn aanvelingen nog kunt meenemen in de uiteindelijke versie van het correctiemodel en anders in de N-term, zodat mijn leerlingen en vele anderen in Nederland de beoordeling krigen, die zij verdienen.

Met vriendelijke groet,

Drs. Hans Peetsold

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 22-06-2016 02:31

Bedankt, Herma, voor het plaatsen van de brief van Hans. Ik ben het helemaal eens met Hans: er moet maar flink worden gesleuteld aan de N-term! Ook omdat vraag 17 (met drie punten) niet te doen is. Die N-term moet minstens een half punt worden verhoogd van 0,9 naar 1,4/1,5. Hans, bedankt!

metteke
Berichten: 218
Lid geworden op: 14-05-2016 12:59

Bericht door metteke » 22-06-2016 10:21

t.a.v. vraag 33 ben het niet met Hans eens: er wordt toch echt gevraagd naar het zinsgedeelte dat het doel van die bedrijven het best uitlegt. Voor de dubbele punt staat m.i. het doel genoemd, na de dubbele punt wordt het uitgelegd.

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 24-06-2016 00:09

Is deze brief nu naar het CITO gestuurd en/of naar het CvTE?

Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Bericht door Herma » 24-06-2016 00:59

Officieel is deze verstuurd naar het CvTE (want eindverantwoordelijk), maar die stuurt hem ook door naar de examenmakers van het Cito om eventueel te reageren.

Plaats reactie