Pagina 1 van 1

vraag 21: originele tekst en examentekst

Geplaatst: 17-06-2019 22:15
door Christine Brackmann
Blijkens de originele tekst is alinea 6 een uitwerking van het advies openheid te betrachten uit alinea 5. De tekst van alinea 7 luidt in het origineel als volgt: "Dat brengt me op het tweede punt. Wetenschappers zouden zich publiekelijk moeten beperken tot uitspraken waarover in het wetenschappelijk forum een redelijke mate van overeenstemming bereikt is." Volgens het cv is dit echter het derde punt. Het tweede punt uit het cv ('uitleggen') hoort onder 'openheid betrachten'.
Hier het origineel: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/18/ne ... 4-a1516993

Re: vraag 21: originele tekst en examentekst

Geplaatst: 18-06-2019 21:17
door moniquevankruining
Dat is vreemd. Ik had inderdaad ook de indruk dat alinea 6 eerder een uitwerking was dan een nieuw advies.
Doordat in de vraag echter staat dat uit elke alinea een advies moet worden gehaald, zal de leerling er wel uitkomen. Ik vraag me wel af wat de beweegredenen van het Cito zijn.

Re: vraag 21: originele tekst en examentekst

Geplaatst: 19-06-2019 08:38
door Christine Brackmann
Het advies dat ze uit alinea 6 moeten halen, staat verstopt in het midden. Mijn leerling pakte de eerste zin van die alinea, wat ik niet onlogisch vind, maar wel te veel vind overlappen met 'betracht openheid'. Het cv-antwoord doet dat overigens ook. 'uitleggen' lijkt me 'openheid betrachten'. Echt vreemd dat de tekst zo geanalyseerd is door de examenmakers dat ze op drie adviezen komen.

Re: vraag 21: originele tekst en examentekst

Geplaatst: 19-06-2019 11:14
door Liselotteschuuring
Ik had er bij het lezen ook twee, en had bij alinea 6 "uitwerking" staan. Ik was verrast door vraag 21.

Re: vraag 21: originele tekst en examentekst

Geplaatst: 19-06-2019 16:02
door Mirjam
Mijn oplettende collega wees me erop dat de tweede antwoordmogelijkheid bij bolletje 1 (alinea 5) "Wetenschappers moeten toegeven dat ze soms bevooroordeeld zijn" niet in alinea 5 staat, maar in alinea 6. Als een leerling deze optie bij alinea 6 noemt, kunnen we dat dus goedkeuren.