Pagina 2 van 5

Re: Vraag 12.3b

Geplaatst: 14-05-2019 13:43
door Marente
HansD schreef:
M.Kusters schreef:ik heb leerlingen die bij 12.3b antwoorden: "De groei van het inlevingsvermogen".
Ik zie in alinea 14 staan dat ons inlevingsvermogen aanzienlijk groeit als we meer informatie over anderen krijgen. Daar hebben we tijd voor nodig. Alinea 15 opent daarna met 'dus' in de eerste zin.
Ik zie daarin dat er bij lezers een gewenst effect wordt bereikt (door meer tijd te besteden aan 'vertraagde journalistiek')
Ik geloof dus dat het antwoord van mijn leerlingen ook goed is, ook al vermeldt het CV deze mogelijkheid niet. Wat vinden jullie?
Ik zie ├╝berhaupt (nog) niet in waarom "De groei van het inlevingsvermogen" niet goed is. In mijn beleving betekent empathie gewoon inlevingsvermogen. Van Dale zegt: "het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander". Waarin zit dan het zeer subtiele verschil?
Volgens mij rekenen we dit, met het cv in de hand, gewoon goed.
Helemaal mee eens.

Re: Vraag 12

Geplaatst: 14-05-2019 13:45
door HansD
Marente schreef:
Arjan Domhof schreef:Sommige van mijn leerlingen zeggen bij 1a: 'klanten lokken met emoties'. Ik twijfel of ik het goed moet rekenen, acht het wel verdedigbaar. Wat denken jullie?
Ik worstel met hetzelfde. Ik denk dat ik het toch maar goed reken, aangezien het klopt met de strekking van de tekst.
Volgens mij moet snelheid wel in het antwoord voorkomen. Dit element komt immers in alle varianten voor.

Geplaatst: 14-05-2019 14:02
door Mirjam
Meerdere leerlingen hebben als antwoord bij 1b "De media laten zien wat er in de hoofden van mensen omgaat." Is dat een alternatief antwoord waaruit de 'meer reflectie' voldoende blijkt?

Geplaatst: 14-05-2019 14:54
door M.A.
Reactie op mijn vraag aan CvTE:

Dank voor uw bericht. U stelt dat u bij 3b van vraag 12 van het vwo examen Nederlands, de antwoordmogelijkheid de groei van het inlevingsvermogen mist.

Bij 3b van vraag 12 staat in het correctievoorschrift het volgende De kern van een goed antwoord is: (aanzet tot) empathie / maatschappelijke betrokkenheid.
Het is onmogelijk om alle mogelijke bewoordingen van een correct antwoord in het correctievoorschrift op te nemen. Daarom is er in het correctievoorschrift gekozen voor de bewoording De kern van een goed antwoord is.

Het is aan u om vanuit uw professionaliteit te beoordelen of de groei van het inlevingsvermogen de kern van het goede antwoord raakt.

Als u nog inhoudelijke vragen heeft over deze melding, dan kunt u reageren op deze e-mail. Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het contactformulier van het Examenloket.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Geplaatst: 14-05-2019 14:58
door HansD
Mirjam schreef:Meerdere leerlingen hebben als antwoord bij 1b "De media laten zien wat er in de hoofden van mensen omgaat." Is dat een alternatief antwoord waaruit de 'meer reflectie' voldoende blijkt?
Ik vind dat niet goed. Het "laten zien wat er in de hoofden van mensen omgaat" gaat over empathie (alinea 13) en niet over het bij jezelf te rade gaan. De reflectie komt pas terug in alinea 14 als het gaat over tijd en bezinning.

Geplaatst: 14-05-2019 15:00
door Sylvia
Bij 12.1 wordt door diverse leerlingen presentisme genoemd. Als ik naar r. 182 tot en met 187 kijk, vind ik dat eigenlijk niet zo gek bedacht. Media vertellen in real time is volgens mij hetzelfde als snelle berichtgeving. We kunnen geen afstand nemen van de gebeurtenissen komt overeen met weinig ruimte voor reflectie. Wat vinden jullie?

Geplaatst: 14-05-2019 15:04
door Yke Schotanus
Bij 1a vind ik klanten lokken met emoties niet goed. Zoals ik al eerder heb betoogd, gaat ook de gewenste journalistiek over emoties. SChutte vindt dat daarmee niets mis is. Ze wil alleen andere emoties. Daarover gaat punt 2. Het verschil in werkwijze is dat je voor die andere emoties traagheid nodig hebt. Het gaat bij 1a dus om het tegenovergestelde daarvan, namelijk: snelheid,

Geplaatst: 14-05-2019 15:04
door HansD
Sylvia schreef:Bij 12.1 wordt door diverse leerlingen presentisme genoemd. Als ik naar r. 182 tot en met 187 kijk, vind ik dat eigenlijk niet zo gek bedacht. Media vertellen in real time is volgens mij hetzelfde als snelle berichtgeving. We kunnen geen afstand nemen van de gebeurtenissen komt overeen met weinig ruimte voor reflectie. Wat vinden jullie?
Ik vind dat daar zeker wel wat in zit, maar presentisme is toch geen werkwijze van de media? Presentisme is een filosofische duiding ervan. Ik ben geneigd om dat niet goed te rekenen.

Re: Vraag 12

Geplaatst: 14-05-2019 17:07
door Lauranne
RobP schreef:
Arjan Domhof schreef:
Bij 2b zie ik vaak, in plaats van niet-enkelvoudige emoties: enkelvoudige emoties wantrouwen. Is dat goed genoeg?
Dat denk ik niet. Er wordt gevraagd naar de aard van de emotie, die is niet enkelvoudige emoties wantrouwen.

Geplaatst: 14-05-2019 17:08
door Lauranne
HansD schreef:
Sylvia schreef:Bij 12.1 wordt door diverse leerlingen presentisme genoemd. Als ik naar r. 182 tot en met 187 kijk, vind ik dat eigenlijk niet zo gek bedacht. Media vertellen in real time is volgens mij hetzelfde als snelle berichtgeving. We kunnen geen afstand nemen van de gebeurtenissen komt overeen met weinig ruimte voor reflectie. Wat vinden jullie?
Ik vind dat daar zeker wel wat in zit, maar presentisme is toch geen werkwijze van de media? Presentisme is een filosofische duiding ervan. Ik ben geneigd om dat niet goed te rekenen.
Presentisme is inderdaad geen werkwijze, dit antwoord sluit volgens mij ook niet aan bij de vraag en reken ik niet goed.