Pagina 1 van 1

Meerkeuzevraag 5,8,9,22,29,34,35: 1 punt; 11,26,33: 2 punten

Geplaatst: 13-05-2019 01:44
door Ben Salemans
In Wolf zijn al de correcte antwoorden op de tien meerkeuzevragen te zien. Bij elk van de zeven meerkeuzevragen is 1 punt te verdienen. Nieuw dit jaar is dat bij drie meerkeuzevragen (11, 26 en 33) telkens 2 punten te behalen zijn.

Dit zijn de correcte antwoorden: 5-B, 8-D, 9-B, 11-A (2 punten!), 22-C, 26-B (2 punten!), 29-D, 33-C of 33-D (2 punten!), 34-D 35-C.

De tien meerkeuzevragen leveren samen maximaal 10 van de in totaal 65 punten op.

Edit 13-5-2019: uit het Correctievoorschrift blijkt dat bij 33 antwoord C ook goed is (dankzij het goede voorwerk van collega's die de eerste versie van het Correctievoorschrift afgelopen weekend kritisch hebben bekeken). Daarom heb ik hierboven "33-D" vervangen door "33-C of 33-D". Dit moet nog in Wolf worden aangepast (want daarin staat nog steeds dat alleen 33-D correct is.)

Geplaatst: 13-05-2019 08:27
door Matthijs603
Ik baal een beetje van de hoofdgedachtevragen dit jaar. De hoofdgedachte was afgelopen jaren (logischerwijs) vrijwel altijd in net iets andere woorden te vinden in het slot, en anders wel in de titel of inleiding. Een leerling die op deze manier heeft leren zoeken naar de hoofdgedachte, komt bij vraag 26 eerder op D dan op B uit (B staat vooral in het middenstuk; alinea 5) en bij vraag 33 eerder op C dan op D. Vraag 11 is nog wel te doen met deze tactiek (als je al vanaf alinea 13 gaat zoeken naar de hoofdgedachte), maar hier moet je meerdere kernzinnen samennemen.

Het voelt een beetje als strikvragen zo.

Geplaatst: 13-05-2019 16:15
door Yke Schotanus
Het CvTE wil dat mensen teksten begrijpen, niet dat ze trucjes toepassen. Dat de hoofdgedachte op een andere plaats te vinden zou zijn dan anders, mag dus geen argument zijn. Als je een mooie tekst hebt en de hoofdgedachte bevindt zich ergens anders dan gebruikelijk, dan is dat zo. Het is alleen wel de vraag of, in het geval van vraag 26, de hoofdgedachte werkelijk in het midden te vinden is. Zie mijn eerdere reactie bij die vraag.