Pagina 1 van 5

Vraag 25

Geplaatst: 12-05-2019 18:33
door Yke Schotanus
Ik vrees dat de hybride instructie 'neem het schema over' en 'antwoord in één of meer volledige zinnen' nog wel eens voor nakijkproblemen kan gaan zorgen. Ikzelf heb geantwoord in twee volledige regels, maar heb die onder het schema geschreven, niet erin. Mij lijkt dat goed. Ook goed: in elk vakje een aparte zin. Ook goed: In verschillende vakjes een halve, derde of kwart zin, zolang die zinnen met elkaar maar één of meer volledige zinnen vormen.

Geplaatst: 13-05-2019 17:10
door Ben Salemans
Bij vraag 25 moet het antwoord in een of meer volledige zinnen worden gegeven. Ik vind de vraagstelling verwarrend. Als een leerling bij 1a "hebben last van regels" invult dan denkt die leerling waarschijnlijk het kopje "de 'konstigen'" erbij. De leerling denkt dan dat hij eigenlijk de volledige zin "de 'konstigen' hebben last van regels" heeft geschreven. Maar die gedachte klopt waarschijnlijk niet, omdat dan het lidwoord 'de' in de opdracht met een hoofdletter 'D' zou zijn geschreven, aan het begin van de zin. (De leerling zal gedacht hebben: och, daar hebben we de zoveelste spelfout in dit examen. Haha.) Bij vraag 32 moeten ook volledige zinnen worden geschreven. Daar is het eerste gedeelte van de zin al gegeven en moet je dat eerste gedeelte aanvullen. Ik vind dat de vraagstelling bij vraag 25 de leerling uitnodigt "de konstigen" en "de onkonstigen" aan te vullen tot volledige zinnen. Leerlingen die dat gedaan hebben, moeten nu wellicht bestraft worden met 4 (grammaticale) taalfouten vanwege het schrijven van onvolledige zinnen. Dat vind ik zuur, te zuur.

Geplaatst: 14-05-2019 19:06
door Tinka K.
In reactie op Ben: ik heb de leerlingen deze logica niet aangerekend. Velen hebben inderdaad verder geschreven na 'de 'konstigen'' en daarmee dan een correcte zin geformuleerd. Ik weiger vooralsnog de leerlingen af te rekenen op deze vaagheid in de vraag.

Geplaatst: 14-05-2019 19:19
door Ben Salemans
Ben Salemans schreef:Bij vraag 25 moet het antwoord in een of meer volledige zinnen worden gegeven. Ik vind de vraagstelling verwarrend. Als een leerling bij 1a "hebben last van regels" invult dan denkt die leerling waarschijnlijk het kopje "de 'konstigen'" erbij. De leerling denkt dan dat hij eigenlijk de volledige zin "de 'konstigen' hebben last van regels" heeft geschreven. Maar die gedachte klopt waarschijnlijk niet, omdat dan het lidwoord 'de' in de opdracht met een hoofdletter 'D' zou zijn geschreven, aan het begin van de zin. (De leerling zal gedacht hebben: och, daar hebben we de zoveelste spelfout in dit examen. Haha.) Bij vraag 32 moeten ook volledige zinnen worden geschreven. Daar is het eerste gedeelte van de zin al gegeven en moet je dat eerste gedeelte aanvullen. Ik vind dat de vraagstelling bij vraag 25 de leerling uitnodigt "de konstigen" en "de onkonstigen" aan te vullen tot volledige zinnen. Leerlingen die dat gedaan hebben, moeten nu wellicht bestraft worden met 4 (grammaticale) taalfouten vanwege het schrijven van onvolledige zinnen. Dat vind ik zuur, te zuur.
Tinka K. schreef:In reactie op Ben: ik heb de leerlingen deze logica niet aangerekend. Velen hebben inderdaad verder geschreven na 'de 'konstigen'' en daarmee dan een correcte zin geformuleerd. Ik weiger vooralsnog de leerlingen af te rekenen op deze vaagheid in de vraag.
Bedankt. Hopelijk is Levende Talen het met ons eens. Anders moet ik bij heel veel leerlingen in één keer, alleen al bij deze ene opdracht, vier grammaticafouten noteren.

Geplaatst: 14-05-2019 20:16
door Tinka K.
Wat doe ik met deze? Het antwoord van mijn leerling is:

1a houding vol passie en toewijding
2a liefde voor de kunst van het werk
1b werk alleen zien als bron van inkomen
2b meer geïnteresseerd in de regels dan het doel

Los van de inhoud: valt dit onder telegramstijl (en dus 0 punten), of kan ik hier 4 grammaticale fouten kwijt en gewoon 2 punten op inhoud geven?

Geplaatst: 15-05-2019 09:13
door kabo265
Veel leerlingen schrijven bij 2b: 'Zij bepalen de regels.'
Is dit hetzelfde als 'ze hebben niet zo veel moeite met regels.' ?

Geplaatst: 15-05-2019 11:31
door M.A.
Tinka K. schreef:Wat doe ik met deze? Het antwoord van mijn leerling is:

1a houding vol passie en toewijding
2a liefde voor de kunst van het werk
1b werk alleen zien als bron van inkomen
2b meer geïnteresseerd in de regels dan het doel

Los van de inhoud: valt dit onder telegramstijl (en dus 0 punten), of kan ik hier 4 grammaticale fouten kwijt en gewoon 2 punten op inhoud geven?
Het is heel zuur maar m.i. valt dit inderdaad onder telegramstijl en zou betreffende leerling geen punten voor deze vraag moeten krijgen. Immers, zelfs als je 'de 'konstigen'' en 'de 'onkonstigen'' erbij zou denken, kunnen we niet spreken van een volledige zin.

I.h.k.v. gedeelde smart: ook ik heb een dergelijk antwoord bij deze vraag gezien bij vier leerlingen...

Geplaatst: 15-05-2019 11:40
door M.A.
Wat doe ik als een leerling 'de konstigen' niet herhaalt, maar wel zijn antwoord steeds begint met een hoofdletter?

Geplaatst: 15-05-2019 11:40
door Esther
kabo265 schreef:Veel leerlingen schrijven bij 2b: 'Zij bepalen de regels.'
Is dit hetzelfde als 'ze hebben niet zo veel moeite met regels.' ?
Heb ik ook. Ik vind dat wel verdedigbaar, want dit staat wel zo in de tekst.

Geplaatst: 15-05-2019 11:44
door Esther
M.A. schreef:Wat doe ik als een leerling 'de konstigen' niet herhaalt, maar wel zijn antwoord steeds begint met een hoofdletter?
Ik ga het goed rekenen. De leerling heeft duidelijk voortgebouwd op het onderwerp De konstigen.