Pagina 2 van 5

vraag 25

Geplaatst: 15-05-2019 12:25
door laanf000
Ik heb leerlingen die de vraag goed hebben beantwoord, maar in telegramstijl.
Ze krijgen dus 0 scorepunten. Daarbij moet ik ook nog eens 4 fouten rekenen, omdat ze 4 onvolledige zinnen hebben geschreven.
Dat betekent in één klap -6 scorepunten. Best veel!

leerlingen die niets hebben opgeschreven, zijn beter af...

Re: vraag 25

Geplaatst: 15-05-2019 13:35
door HansD
laanf000 schreef:Ik heb leerlingen die de vraag goed hebben beantwoord, maar in telegramstijl.
Ze krijgen dus 0 scorepunten. Daarbij moet ik ook nog eens 4 fouten rekenen, omdat ze 4 onvolledige zinnen hebben geschreven.
Dat betekent in één klap -6 scorepunten. Best veel!

leerlingen die niets hebben opgeschreven, zijn beter af...
Hoezo -6 scorepunten? Volgens het cv is -4 toch het maximum?
Het is helaas waar dat leerlingen soms beter af zijn door niks op te schrijven, maar dat geldt niet voor dit soort extreme gevallen.

Ik vind dat je trouwens wel heel streng bent als je het mes aan twee kanten laat snijden: én 'zinsbouwfouten' én telegramstijl.
Waar ligt trouwens de grens tussen onvolledige zinnen en telegramstijl? Ik ben geneigd iets niet zomaar als telegramstijl te interpreteren, tenzij het wel extreem kort en bondig is.

Re: vraag 25

Geplaatst: 15-05-2019 16:31
door Elka
laanf000 schreef:Ik heb leerlingen die de vraag goed hebben beantwoord, maar in telegramstijl.
Ze krijgen dus 0 scorepunten. Daarbij moet ik ook nog eens 4 fouten rekenen, omdat ze 4 onvolledige zinnen hebben geschreven.
Dat betekent in één klap -6 scorepunten. Best veel!

leerlingen die niets hebben opgeschreven, zijn beter af...
Als je iets als telegramstijl beoordeelt, dan mag/hoef je geen spelfouten meer te rekenen. Dit staat in één van de geschriften van het Cito, zie de link, blz. 5.

https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/ ... 9_def3.pdf

vraag 25

Geplaatst: 15-05-2019 19:46
door laanf000
Bedankt voor de reacties. Ik was te streng en ga het aanpassen.

Geplaatst: 16-05-2019 02:04
door Ben Salemans
Ben Salemans schreef:Bij vraag 25 moet het antwoord in een of meer volledige zinnen worden gegeven. Ik vind de vraagstelling verwarrend. Als een leerling bij 1a "hebben last van regels" invult dan denkt die leerling waarschijnlijk het kopje "de 'konstigen'" erbij. De leerling denkt dan dat hij eigenlijk de volledige zin "de 'konstigen' hebben last van regels" heeft geschreven. Maar die gedachte klopt waarschijnlijk niet, omdat dan het lidwoord 'de' in de opdracht met een hoofdletter 'D' zou zijn geschreven, aan het begin van de zin. (De leerling zal gedacht hebben: och, daar hebben we de zoveelste spelfout in dit examen. Haha.) Bij vraag 32 moeten ook volledige zinnen worden geschreven. Daar is het eerste gedeelte van de zin al gegeven en moet je dat eerste gedeelte aanvullen. Ik vind dat de vraagstelling bij vraag 25 de leerling uitnodigt "de konstigen" en "de onkonstigen" aan te vullen tot volledige zinnen. Leerlingen die dat gedaan hebben, moeten nu wellicht bestraft worden met 4 (grammaticale) taalfouten vanwege het schrijven van onvolledige zinnen. Dat vind ik zuur, te zuur.
Tinka K. schreef:In reactie op Ben: ik heb de leerlingen deze logica niet aangerekend. Velen hebben inderdaad verder geschreven na 'de 'konstigen'' en daarmee dan een correcte zin geformuleerd. Ik weiger vooralsnog de leerlingen af te rekenen op deze vaagheid in de vraag.
Ben Salemans schreef:Bedankt. Hopelijk is Levende Talen het met ons eens. Anders moet ik bij heel veel leerlingen in één keer, alleen al bij deze ene opdracht, vier grammaticafouten noteren.
In de Handreiking van Levende Talen wordt hierover op blz. 4 (over Vraag 25) opgemerkt:
"Vanwege de vraagvorm (een schema met categorieën) kan het zijn dat leerlingen de spelling (hoofdletters) en grammatica (volledige zinnen) niet goed in acht heeft (lees: hebben; BS) genomen, het schematische karakter van het antwoord legitimeert een soepele hantering van de regels."
Ik ga daarom, net als Tinka K., leerlingen niet straffen met aftrekpunten voor ongrammaticaliteit, spelfouten (die hoofdletter aan het begin) als ze in het schema in Vraag 25 "de konstigen" en "de onkonstigen" zien als het begin van een zin die ze moeten aanvullen.

vraag 25

Geplaatst: 16-05-2019 08:21
door Ivar Gierveld
Als bij 2a 'worden weggejaagd' oid staat, lijkt me dat een goed alternatief voor gedemotiveerd raken. Het is in alinea 7 immers het gevolg van het gedemotiveerd raken (laatste zin) 'en gaan dan maar wat anders doen'. Eens?

Geplaatst: 16-05-2019 16:34
door Christine Brackmann
Esther schreef:
kabo265 schreef:Veel leerlingen schrijven bij 2b: 'Zij bepalen de regels.'
Is dit hetzelfde als 'ze hebben niet zo veel moeite met regels.' ?
Heb ik ook. Ik vind dat wel verdedigbaar, want dit staat wel zo in de tekst.
Ik ben het hiermee eens. Als de leerling er ook nog bij zegt dat de onkonstigen 'graag' de regels bepalen, dan is het antwoord zelfs beter dan nu in het cv is gegeven.
Een mijns inziens correct antwoord bij 2b: "De 'onkonstigen' proberen juist het werk te onderwerpen aan regels en te optimaliseren en te vertalen naar targets."

Re: vraag 25

Geplaatst: 16-05-2019 17:24
door Christine Brackmann
Ivar Gierveld schreef:Als bij 2a 'worden weggejaagd' oid staat, lijkt me dat een goed alternatief voor gedemotiveerd raken. Het is in alinea 7 immers het gevolg van het gedemotiveerd raken (laatste zin) 'en gaan dan maar wat anders doen'. Eens?
Eens.

Geplaatst: 16-05-2019 17:27
door Christine Brackmann
Bij 2a: ipv 'gedemotiveerd' schrijven leerlingen ook wel dat de konstigen niet van regels houden/ geen regels willen. Ik vind dat ze daarmee prima een 'houding tav werk dat tacit knowledge vereist' uitdrukken. Het antwoord uit het cv is meer een houding tav regels. Ik zou dit dus graag goed rekenen. Graag jullie mening.

Geplaatst: 16-05-2019 17:43
door Matthijs603
Eens.

Ik twijfel nog wel over 2b: 'onkonstigen bepalen de regels.' Ik heb die antwoorden nu nog fout gerekend, omdat het dan niet meer om een houding gaat, maar om iets wat gedaan wordt. Vinden jullie dit antwoord toch goed genoeg, omdat (zoals ook in het LT-verslag staat) er eigenlijk geen volledig goed antwoord te geven is bij 2a en 2b?