Pagina 2 van 3

Geplaatst: 14-05-2019 21:12
door Ben Salemans
Ik ga natuurlijk niks veranderen in de tekst. Ik meld de tweede corrector wat ik zie. Fraude is wel een erg zwaar woord... Het is een slim handigheidje. Toon maar eens aan dat het niet klopt.

Geplaatst: 14-05-2019 21:29
door Ivar Gierveld
Ben Salemans schreef:Ik ga natuurlijk niks veranderen in de tekst. Ik meld de tweede corrector wat ik zie. Fraude is wel een erg zwaar woord... Het is een slim handigheidje. Toon maar eens aan dat het niet klopt.
Nee, dat is flauw. Dat lijkt me de omgekeerde bewijslast. Van een 6 vwo-leerling mag je verwacten dat ie weet wat een zin is. Er wordt gevraagd om 1 zin. Hij antwoordt met 2 zinnen dus mag alleen het eerste antwoord meegenomen worden in de beoordeling.

Ik wil natuurlijk niet discusieren over de vraag of 'fraude' te sterk is of niet. De correctievoorschriften zijn echter wel duidelijk. Als er 2 antwoorden gegeven worden en er wordt er 1 gevraagd, geldt alleen het eerste antwoord. Niks mis met een oogje dichtknijpen en een handigheidje toe te passen, maar een zin is een zin. Dat weet een 6 vwo'er.

Geplaatst: 14-05-2019 21:42
door Ben Salemans
Fraude... Lekkere woordkeus. Ik zeg niks meer over deze kwestie.

Geplaatst: 14-05-2019 21:50
door Ivar Gierveld
Ben Salemans schreef:Fraude... Lekkere woordkeus. Ik zeg niks meer over deze kwestie.
Dan neem ik de woordkeus terug. Met excuses. 'Discutabel'? Ik snap natuurlijk best dat het allemaal heel lief bedoeld is, en ik vind het ook logisch dat de randjes worden gezocht.

Ik denk in ieder geval dat regels vrij helder zijn daar waar te veel antwoorden worden gegeven.

Geplaatst: 14-05-2019 22:58
door Ben Salemans
Ivar Gierveld schreef:
Ben Salemans schreef:Fraude... Lekkere woordkeus. Ik zeg niks meer over deze kwestie.
Dan neem ik de woordkeus terug. Met excuses. 'Discutabel'? Ik snap natuurlijk best dat het allemaal heel lief bedoeld is, en ik vind het ook logisch dat de randjes worden gezocht.

Ik denk in ieder geval dat regels vrij helder zijn daar waar te veel antwoorden worden gegeven.
Oké, excuses geaccepteerd. Ik zie vooral veel basale onduidelijkheden. Wat is een zin? Wat is een volledige zin? Wanneer is een zin grammaticaal? Enzovoorts.

vraag 17

Geplaatst: 15-05-2019 15:56
door Ivar Gierveld
Moet 'om dingen in perspectief te plaatsen' er per se bij? Of is het voldoende als de leerling aangeeft dat er tijd genomen moet worden/onderzoek gedaan moet worden?

Re: vraag 17

Geplaatst: 16-05-2019 11:46
door Joke
Ivar Gierveld schreef:Moet 'om dingen in perspectief te plaatsen' er per se bij? Of is het voldoende als de leerling aangeeft dat er tijd genomen moet worden/onderzoek gedaan moet worden?
Levende Talen is daar heel duidelijk over: "[...] de toevoeging 'om dingen in perspectief te plaatsen' [...] is dus geen noodzakelijk antwoordelement."

En ik ben het 100% met Levende Talen eens. Had dit zelf al zo beoordeeld voordat LT er was.

Geplaatst: 16-05-2019 11:49
door Joke
Vraagje: ik heb leerlingen die antwoorden geven in de trant van "focussen op feiten", "nieuws moet objectiever", "meer informatie geven en minder eenzijdigheid".

Ik ben geneigd dit goed te rekenen, omdat dit voor mijn gevoel neerkomt op het eerste antwoord in het correctiemodel: "journalistiek waarvoor meer onderzoek gedaan wordt".

Maar... ik twijfel of ik dit goed kan rekenen, omdat het natuurlijk niet 100% hetzelfde is en Levende Talen zegt er helemaal niets over. LT noemt alleen "een reflectievere inslag" als kern. Is feiten/objectief/informatie hetzelfde als reflectiever zijn?

Ik twijfel. Wat vinden jullie?

Geplaatst: 16-05-2019 11:57
door Matthijs603
Ik twijfel hier ook over. Heb voorlopig het voordeel van de twijfel gegeven.

Vraag 17

Geplaatst: 16-05-2019 12:55
door Carlo
Ook ik heb een leerling die antwoordt dat journalisten vooral naar de feiten moeten kijken. Dit reken ik fout op grond van alinea 13 de emotionalisering laat zich niet meer terugdringen, dat zou zelfs niet wenselijk zijn. Ook stelt Schutte in alinea 15 dat enkelvoudige emoties in de journalistiek onwenselijk zijn. Daaruit maak ik op dat meervoudige emoties dus wel kunnen.