Algemene indruk

Frans Bruggemann
Berichten: 12
Lid geworden op: 16-05-2016 12:23

Algemene indruk

Bericht door Frans Bruggemann » 10-05-2019 17:46

Ik heb net met alle 6V-klassen het examen gemaakt. Ik was een kwartier voor tijd klaar. Van de 95 leerlingen was er een klaar en de anderen hadden de maximale tijd nodig.
Het was een pittig examen, waarbij ik me soms bij opgaven afvroeg wat de bedoeling was.
Deze vragen zullen ongetwijfeld in de items per vraag op dit forum worden bediscussieerd.
Één vraag wil ik er toch uitlichten, vraag 32. In de vraagstelling wordt aangegeven dat er sprake is van een problematische verhouding tussen consumenten en supermarktketens. Ik heb dat niet kunnen lezen.

We hebben gelukkig nog een weekend om alles rustig op ons te kunnen laten inwerken.
Reacties leerlingen: pittig tot heel erg pittig.

D.G.
Berichten: 137
Lid geworden op: 14-05-2016 11:52

Taalfout examen

Bericht door D.G. » 10-05-2019 20:01

Heeft iedereen de taalfout gezien aan het begin van alinea 4 van tekst 1? Slordig!

Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Bericht door Herma » 10-05-2019 23:37

Dat het examen wederom te lang was, ben ik met je eens, Frans. Ook ik maakte het tijdens de zitting en was net op tijd klaar. Die schema's zorgvuldig overnemen kostte tijd. 93 procent van de kandidaten had de volledige tijd nodig en geen tijd over om op taalfouten na te kijken.
Fijn dat bij open vragen niet steeds een beperkt aantal woorden geëist werd.

M.A.
Berichten: 60
Lid geworden op: 15-05-2016 21:07

Bericht door M.A. » 11-05-2019 09:45

De primaire reactie van leerlingen: wat veel schema's, die kostten me te veel tijd om ook netjes over te nemen. De lengte van het examen noemden ze in één adem, evenals het feit dat de teksten niet echt aanspraken.

Leerlingen vroegen zich overigens ook af waarom ik zo veel tijd en energie had gestoken in behandelen van argumentatie en drogredenen. Daarnaast waren ze verbaasd over het vrijwel ontbreken van vragen over 'teksten vergelijken'.

Gert Rijlaarsdam
Berichten: 30
Lid geworden op: 08-05-2017 17:25

Bericht door Gert Rijlaarsdam » 11-05-2019 10:14

Wat een verbetering dat het nu echt over tekstbegrip ging, en niet over functies en argumentatie. Onderwijs in tekstbegrip loont, onderwijs in trukjes niet(of minder). Een waardig vwo-examen. Nu maandag het bijgestelde correctievoorschrift nog.

Christine Brackmann
Berichten: 280
Lid geworden op: 12-05-2016 22:42

Bericht door Christine Brackmann » 11-05-2019 14:45

Mijn eerste indruk was dat het goed te doen was en misschien zelfs wel makkelijk. De leerlingen waren gemengd hierover: sommige vonden het inderdaad makkelijk, andere juist erg pittig. Ik vind het wel vreemd dat er twee domeinen getoetst worden in het examen en dat dan één domein (argumentatie) ontbreekt. Ik zou het toejuichen als de examenmakers hun keuzes op dit vlak zouden toelichten. Is dit examen nu echt vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren? Of moet de n-term hier weer de eeuwige gelijkmaker spelen?

Veel vragen leken op elkaar: vergelijkbare zinnetjes zoeken. Dat vond ik niet echt interessant, maar wellicht test dat vraagtype wel heel duidelijk de leesvaardigheid.

Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Re: Taalfout examen

Bericht door Herma » 11-05-2019 18:53

D.G. schreef:Heeft iedereen de taalfout gezien aan het begin van alinea 4 van tekst 1? Slordig!
En een fout in de tweede alinea van tekst 2: aristmatica i.p.v. arithmatica.

Ben Salemans
Berichten: 218
Lid geworden op: 24-04-2016 23:46

Bericht door Ben Salemans » 12-05-2019 02:52

Ik vond het een redelijk vwo-examen Nederlands. Voor mij als docent waren de gereserveerde drie uur net genoeg. Voor leerlingen was het examen daarom misschien net iets te lang (maar gelukkig was het niet zo erg als vorig jaar). Jammer en eigenaardig is dat het domein Argumentatie opnieuw niet of nauwelijks aan de orde kwam in dit examen.

Tekst 2, de column ‘De Kunst en de Regels’ van Dirk Bezemer, vond ik geen goede keuze. De eerste reden daarvoor is dat de inleiding slecht te volgen is of aan alle kanten rammelt. Het leek wel of er iets was weggelaten. En… dat is ook zo. Tekst 2 begint namelijk met de tweede alinea uit de oorspronkelijke column, die we kunnen lezen op https://www.groene.nl/artikel/de-kunst-en-de-regels. De tekst begint dus niet met het toch vrij onbegrijpelijke “Een lacune in mijn opleiding die tegenwoordig niet meer mogelijk is”, maar met:
“Vorige week woonde ik een opvoering bij van Mariken van Nimwegen, want mijn zoon was er figurant (een heel goede, concludeerden we achteraf). Zo leerde ik in de huiselijke Stadsschouwburg van Groningen het verhaal van Mariken kennen.

Een lacune in mijn opleiding die tegenwoordig niet meer mogelijk is: het internet wemelt van de leerdossiers waarin scholieren je een samenvatting plus exegese geven. Het is maar dat u het weet, mocht u ook iets in te halen hebben.”
Ik vind het echt onbegrijpelijk dat de examenmakers die eerste alinea geschrapt hebben. Die lacune waarmee Tekst 2 nu begint, werd in de weggelaten eerste alinea uitgelegd. In de huidige vorm is toch volkomen onduidelijk wat die lacune inhoudt?

De tweede reden waarom ik minder te spreken ben over ‘De Kunst en de Regels’ is dat hierin te gemakzuchtig en incorrect door prof. Bezemer of de examenmakers wordt omgesprongen met het middeleeuwse begrip ‘konst’. Tekst 2 draait om de kernregel van het mirakelspel Mariken van Nieumegen: “Door d’onkonstige gaat die konste verloren”. Deze kernregel wordt in noot 2 vrij vertaald met “Door de onkundigen gaat de kunst verloren”. Dit is gewoon een foute en te gemakzuchtige vertaling: ‘konst’ is niet ‘kunst’; een veel betere vertaling zou ‘kunde’ zijn geweest. ‘Konst’ wordt in noot 2 fout vrij vertaald en zet leerlingen op het verkeerde been; ook de betekenis van afgeleide termen als ‘konstigen’ en ‘onkonstigen’ (in noot 2 wel correct vertaald met 'onkundigen') is door die foute vertaling toch vrij onduidelijk. Als je als leerling geen kennis hebt van de middeleeuwse ‘artes liberales’ of ‘vrije konsten”, ben je al vlug geneigd zijn om de titel ‘De Kunst en de Regels’ te interpreteren als “kunstenaars hebben last van de ambtenarij of bureaucratie". Ik zou ‘De Kunde en de Regels’ een veel betere titel hebben gevonden. Het zou goed zijn geweest als prof. Bezemer of de examenmakers zich hadden verdiept in de betekenis van die ‘vrije konsten’, bijv. via https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_vrije_kunsten, om maar eens te beginnen. Ook is er erg veel vakliteratuur over de vrije kunsten/konsten gepubliceerd.

Regel 37 van Tekst 3 bevat twee woorden “daar voor”. Moet dat niet één woord “daarvoor” zijn?

Yke Schotanus
Berichten: 267
Lid geworden op: 13-05-2016 13:45

algemene indruk

Bericht door Yke Schotanus » 12-05-2019 18:25

Als ik de reacties zo bekijk, lijkt het erop dat de examenmakers zelf aardig op weg zijn naar de maximale aftrek voor spelling en formuleren. Ik struikelde over de volgende incongruente opsomming: Op die manier wordt niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de buik van de lezer bediend (vraag 15/tekst 1, r. 64-68). In mijn ogen (en oren) moet hier staan: 'maar worden ook...'

Voor het overige is mijn indruk van het examen vooralsnog redelijk positief, maar ik zeg pas echt wat ik ervan vindt nadat het antwoordmodel gepubliceerd is en ik weet hoe de Levende Talenbrief nieuwe stijl uitpakt.

Te lang vond ik het examen niet. Ik kwam meer dan een uur na het begin van het examen de zaal binnen, heb tegen mijn gewoonte eerst de teksten allemaal gelezen voor ik de vragen ging maken, en was een paar minuten voor het eind van de reguliere tijd klaar. Mijn leerlingen waren gematigd positief. Vijf a tien procent was een half uur voor tijd weg, en slechts één leerling heeft me gemeld dat hij niet alles af had.

De teksten vond ik waardevol. Aan de tweede heb ik dit weekend in meerdere contexten kunnen refereren. Jammer dat niet alle leerlingen de mooie inhoud zagen. Degenen die ik gesproken heb, vonden met name de eerste tekst te abstract-filosofisch. Alleen de derde vonden ze wel te doen.

Ik denk dat ik het met Gert Rijlaarsdam eens ben over de aard van de vragen, maar nogmaals: eerst het antwoordmodel zien. Vraagspecifieke reacties zet ik apart.

Herma
Berichten: 334
Lid geworden op: 11-04-2016 23:00

Bericht door Herma » 12-05-2019 18:30

Voor de tweede keer in mijn leven maakte ik het examen Nederlands tijdens de officiële zitting in de examenzaal: de grote, kale gymzaal, waar niet alleen de vwo’ers, maar ook de havisten en vmbo’ers op dat moment hun examens maakten.
Ik vond het een gruwel! Wat een taaie en saaie bezigheid! Ruim anderhalf uur was ik bezig met het zorgvuldig beantwoorden van de vragen bij de eerste tekst, die op zich interessant was en de vragen erbij te doen waren. Daarna volgde stress omdat ik vreesde niet op tijd klaar te zijn. Er was geen tijd voor reflectie: dat het examen geen argumentatievragen bevatte, merkte ik niet op. Aan die 'lacune' heb ik geen aandacht besteed, omdat daarover geen vragen gesteld werden. De incongruentie zag ik pas toen M.A. ons daar op wees, maar 'daar voor' zag ik wel meteen, evenals 'aristmatica'. Mij viel vooral op dat ik steeds maar schema’s moest overnemen. Dat deed ik braaf, ook bij vraag 12 en 19 waar het overnemen van de tekst uit het schema mij overbodig leek. Verrast was ik door vraag 6 en 7 omdat het vragen naar verschillen anders was dan gebruikelijk. Dat vond ik wel een aardige variant. Blij was ik dat ik niet steeds op het aantal woorden hoefde te letten en die dus ook niet hoefde tellen. Vraag 32 sloeg ik aanvankelijk over vanwege gevreesde tijdnood, en toen ik later toch tijd daarvoor had, leek me dat een vraag waarop verschillende antwoorden mogelijk waren.

Een paar keer heb ik overwogen ermee te stoppen. Wat deed ik mezelf aan?! Ik verlangde terug naar de tijd dat er twee grote teksten werden aangeboden, waarvan een met vragen en een om samen te vatten. Dat gaf tenminste wat variatie. Nu moest ik steeds weer opnieuw vragen lezen en herlezen om zeker te weten wat ‘ze’ wilden horen, terug naar de tekst om zeker te weten dat ik geen relevante informatie miste en vervolgens het antwoord netjes (leesbaar), correct en volledig formuleren. En dat drie uren lang! Wat een welkome afwisseling zou het zijn om een tekst zelfstandig te bevragen door er een samenvatting van te maken, zonder structurerende vragen, zoals bij de eerste keer dat ik examen Nederlands (in de gymzaal) deed, 46 jaar geleden.

Versta mij goed. Ik zeg niet dat het examen vroeger beter was, maar wat meer creativiteit en eigen inbreng in het examen Nederlands mag best. Zolang dit examen voor vijftig procent het eindcijfer bepaalt, snap ik heel goed waarom veel leerlingen denken dat Nederlands saai is.

Plaats reactie