Pagina 1 van 3

vraag 26

Geplaatst: 17-05-2019 09:44
door Gert Rijlaarsdam
Vraag 26 is niet goed gesteld, denk ik. Er is sprake van een resultaat van een onderzoek, en gegevens die tot dit resultaat leidden. Leerlingen moet dat resultaat en die gegevens samenvatten.

Het resultaat van een onderzoek is juist dat er een uitspraak wordt gedaan over oorzaken en effecten in een zin: minder X leidt tot minder Y. In dit onderzoek: minder kans op dementie door bloeddruk laag houden en voorkomen van diabetes, met de aantekening dat hogere opleidingsniveaus minder gevolgen ondervinden van dementie door de grotere reservecapaciteit.

Geplaatst: 17-05-2019 19:46
door AnnetteNED
Bolletje 1:

Moet 'één op de drie' per se genoemd worden of is het ook voldoende als ze zeggen dat mensen zelf van alles kunnen doen om dementie te voorkomen?

Geplaatst: 17-05-2019 19:54
door AnnetteNED
Bolletje 4:

Is het voldoende als ze alleen zeggen dat het opleidingsniveau invloed heeft op dementie? Nee hè?

Geplaatst: 18-05-2019 00:31
door Matthijs603
Nou ja, dat is het bij bolletje 3 (bloeddruk) wel (daar hoeft zelfs alleen het verband te worden benoemd). Ik zou dan niet direct weten waarom dat bij de indicator 'opleidingsniveau' niet zo zou zijn..

Geplaatst: 18-05-2019 10:39
door AnnetteNED
Matthijs603 schreef:Nou ja, dat is het bij bolletje 3 (bloeddruk) wel (daar hoeft zelfs alleen het verband te worden benoemd). Ik zou dan niet direct weten waarom dat bij de indicator 'opleidingsniveau' niet zo zou zijn..
Ja, daarom twijfel ik ook. Ik heb ook de neiging om het goed te rekenen.

Geplaatst: 18-05-2019 12:31
door tommyhopstaken
Wat ik ook verwarrend vind aan het correctiemodel is dat bolletje 3 en 4 eigenlijk uitwerkingen/voorbeelden zijn van bolletje 2. 'Vermijdbare risicofactoren' zijn, hoe ik het lees althans, bijvoorbeeld het zorgen voor een bloeddruk (of cholesterolwaarde) die niet te hoog is en een hoog opleidingsniveau (dat door het onderzoek als 'leefstijl' wordt gezien). Ik wacht met nakijken van deze vraag totdat het LT-verslag binnen is. 't Is een ingewikkelde... :cry:

Geplaatst: 18-05-2019 21:00
door Gert Rijlaarsdam
tommyhopstaken schreef:Wat ik ook verwarrend vind aan het correctiemodel is dat bolletje 3 en 4 eigenlijk uitwerkingen/voorbeelden zijn van bolletje 2. 'Vermijdbare risicofactoren' zijn, hoe ik het lees althans, bijvoorbeeld het zorgen voor een bloeddruk (of cholesterolwaarde) die niet te hoog is en een hoog opleidingsniveau (dat door het onderzoek als 'leefstijl' wordt gezien). Ik wacht met nakijken van deze vraag totdat het LT-verslag binnen is. 't Is een ingewikkelde... :cry:

en het LT-verslag zegt daar iets over!

Geplaatst: 19-05-2019 08:52
door Gert Rijlaarsdam
Het LTN-dcoentenpanel Havo zei (gemeld aan CvTE0:
Vraag 26 is een heel mooie vraag, die de ingewikkelde redenering van alinea 1 en 2 terugvraagt.
De vraag bestaat uit een beknopping van alinea 1 en 2 (‘het resultaat van een onderzoek...en welke gegevens tot dit resultaat leidden’, en een samenvatopdracht: vat het resultaat en de gegevens die daartoe leidden samen.
De vraagstelling leidt ertoe dat de idee van de vraag niet goed tot zijn recht komt, en leerlingen op de automatische piloot van de examentraining parkeert: er is sprake in de vraag van ‘het resultaat’ en ‘de gegevens’, er kunnen vier punten verdiend worden, dus leest de leerling de taak als: som vier dingen op, waarvan er een iets is als resultaat en drie dingen zijn die voor ‘gegevens’ kunnen doorgaan. Maar dat is geen toetsing van tekstbegrip, want aan de betekenis van de woorden resultaat en gegevens kan volledig voorbijgegaan worden. En juist deze twee begrippen leveren in de vraagstelling voor de goede lezers problemen op.

De twee begrippen in deze vraag leveren een probleem op. Een resultaat van het onderzoek kan zijn: dementie is te voorkomen in een derde van de gevallen. Dat is dan eigenlijk de conclusie, of de uitkomst. De term ‘gegevens’ verwijst naar data in een onderzoek, maar die worden in deze alinea’s niet vermeld. Wel worden er elementen genoemd die samenhangen (‘suggestie’, schrijft de auteur) met de kans op dementie (leefstijlrisicofactoren: bloeddruk, diabetes). Vervolgens voegt de auteur eraan toe dat de gevolgen van dementie samenhangen met opleidingsniveau: hogere opleidingsniveaus hebben een hogere reservecapaciteit om de gevolgen van dementie op te vangen.

Het resultaat van een onderzoek hoeft niet beperkt te worden tot de kwantitatieve uitkomst (een derde van de dementiegevallen kan voorkomen worden). Het resultaat van een onderzoek is eerder de samenhang: minder/meer X en minder/meer Y hangen samen met kans op dementie. Als een leerling dat als resultaat ziet, terecht, van het onderzoek in alinea 1, dan komt die hopeloos in de war met de term ‘gegevens’.

Eigenlijk is de vraag zoals nu gesteld onbeantwoordbaar, en biedt reparatie via het antwoordmodel geen uitkomst. Schrappen van deze vraag (alle leerlingen vier punten) zou o.i. de beste oplossing bieden. In de toekomst kan een schemavraag hier wellicht een goed vraagalternatief zijn.

Als het CvTE er toch voor zou kiezen om de vraag te handhaven, dan kan het volgende voorstel misschien soelaas bieden.

Als je de samenvatting schematiseert, kom je tot een verdeling in 6 blokjes.
Blokje 2, 3 en 4 hebben te maken met 1 (voorkomen van dementie), blokje 5 en 6 gaan in op het opvangen van de ziekte en niet in op het voorkomen ervan. Dat onderscheid moet in de samenvatting van de leerling duidelijk worden.Je kunt als leerling onmogelijk bedenken hoe je de vier punten bij de vraag kunt verdienen. De vraag vraagt twee (soorten) dingen (resultaat, gegevens), de examenmakers bieden vier scorepunten, en het argumentatieschema bestaat uit zes blokjes.

Onze suggesties voor een andere puntenverdeling:
Er zijn twee redeneringen: Iedere redenering krijgt twee punten
A. Hoe dementie te voorkomen?
• vermijden/voorkomen (dementie)
• door bloeddruk laag houden & diabetes voorkomen /in de hand houden van leefstijlrisicofactoren
B. Opvangen van gevolgen
• opleidingsniveau beïnvloedt
• gevolgen (dementie)


Afbeelding

Geplaatst: 19-05-2019 12:13
door metteke
Gert, is de verwachting dat het CvTE nog met een reactie komt hierop? Want de voorgestelde verdeling van punten in de handreiking kunnen we niet zonder meer gaan toepassen, denk ik?

Geplaatst: 19-05-2019 12:34
door Gert Rijlaarsdam
metteke schreef:Gert, is de verwachting dat het CvTE nog met een reactie komt hierop? Want de voorgestelde verdeling van punten in de handreiking kunnen we niet zonder meer gaan toepassen, denk ik?

Dag Metteke, ja wij verwachten een antwoord. De kwesties die we aanroeren staan allemaal op het forum:22-25-26-32