Pagina 5 van 5

Geplaatst: 01-06-2018 02:23
door Ben Salemans
Klopt! Onderstaand mailtje werd mij donderdagmiddag gestuurd door onze examensecretaris. Groetjes van Ben

--Begin-mailtje---------------

Van: Examenblad [mailto:mailing@examenblad.nl]
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 13:48
Onderwerp: Eindexamen 2018: opgave 25 bij centraal examen Nederlands havo

Logo Examenblad
Officiële mededeling
Eindexamen 2018: opgave 25 bij centraal examen Nederlands havo

S.G. Sophianum
Landsraderweg 3
6271 NT Gulpen

Aan examensecretarissen en docenten Nederlands havo

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij de Examenlijn zijn vragen binnengekomen over de beoordeling van de antwoorden van examenkandidaten bij opgave 25 op het gebied van spelling en grammatica. Omdat alle kandidaten, of ze wel of niet een antwoord hebben gegeven, en ongeacht de formulering van een gegeven antwoord, drie scorepunten hebben gekregen, hoeft dit antwoord niet beoordeeld te worden op spelling of grammatica.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes bij het vervolg van uw werk in deze examenperiode.

Met vriendelijke groet,

Freya Martin
Clustermanager talen en kunst & cultuur havo/vwo
College voor Toetsen en Examens

Deze mailing is verzonden aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen en de geregistreerde docenten Nederlands havo.

--Einde-mailtje---------------