Pagina 3 van 5

Re: argumentatieschema??

Geplaatst: 23-05-2018 06:17
door Christine Brackmann
metteke schreef: Het CV heeft m.i. bij punt 2 te weinig overgenomen uit de tekst. In de tekst staat namelijk 'het sociale aspect wordt bekrachtigd door het feit dat er bij de Staat wordt geleend.' Hieronder passen de subargumenten wel.
Hier ben ik het mee eens.

Geplaatst: 23-05-2018 21:54
door Peter van Klinken
ZDG schreef:Bij punt 1: een leerling antwoord het volgende

- De lening wordt terugbetaald naar draagkracht. Iemand die een studie doet met een laag economisch rendement mag er langer over doen om de schuld te betalen. Eventueel kan een restschuld worden kwijtgescholden.

Of:
Een leerling geeft bij argument 1 het argument
- 'studenten lenen geld in plaats van dat ze het zomaar krijgen, maar dan wel op een eerlijke, sociale manier die voorkomt dat de toegankelijkheid van studenten in het geding komt' en geeft daarbij bij argument 2
- 'de lening die wordt aangegaan voor het volgen van een studie wordt terugbetaald naar draagkracht.'

Hierboven staat geloof ik dat het eerste gedeelte goed kan worden gekeurd, maar volgens mij niet in combinatie punt dit tweede argument. Of zie ik dat verkeerd?


Wat vinden jullie hiervan?
'Studenten lenen geld in plaats van dat ze het zomaar krijgen, maar dan wel op een eerlijke, sociale manier die voorkomt dat de toegankelijkheid van studenten in het geding komt.'

Oftewel: het leenstelsel heeft een sociaal karakter want studenten lenen op een eerlijke manier.

Een leenstelsel is een manier van lenen. Ik vind het dus verdacht veel lijken op het herhalen van het standpunt en reken dit fout bij argument 1.

Geplaatst: 24-05-2018 15:34
door Manouk
Quote lukt me niet, maar op de vraag of zowel rentepercentage als afbetalingstermijn genoemd moeten worden, heeft Herma bij haar antwoord drie vraagtekens geplaatst. Vinden jullie ook dat dit geen punten waard is?

Geplaatst: 24-05-2018 15:46
door Herma
Met knippen en plakken kun je ook citeren, Manouk.
Eerder schreef ik:
Suzanh2 schreef:
punt 1: Wanneer een studie een minder hoog economisch rendement heeft, mag iemand er langer over doen om de lening terug te betalen. Mag dit ook goed gerekend worden?
Punt 2: Moeten zowel particulier als bank worden genoemd?
Punt 3: Moeten zowel afbetalingstermijn als rentepercentage worden genoemd bij punt 3?
Punt 4: Moeten ‘problemen’ per se worden genoemd of is het antwoord: 'je kunt wat betreft de aflossing sneller tot een oplossing komen met de financier' ook voldoende?


Punt 1: goed, want dit gaat over draagkracht.
Punt 2: hoeft niet, want staat in antwoordmodel tussen haakjes.
Punt 3: ik denk van wel. ???
Punt 4: ik zou voor dit antwoord wel het punt geven.
Manouk vraagt nu of afbetalingstermijn en rentepercentage beide genoemd moeten worden bij 3. Wacht even het LT-verslag af. Ik ben daar nog steeds niet uit.
Maar bij nader inzien vind ik inmiddels wel dat argument 1 hierboven niet goed is, omdat dat het subargument bij terugbetalen naar draagkracht is. Misschien staat daarover ook nog iets in het LT-verslag.

Geplaatst: 24-05-2018 18:14
door Herma
Ik vroeg het CvTE om een reactie op een alternatief schema als antwoord:

Ik denk dat er een alternatief argumentatieschema mogelijk is bij vraag 25 van het havo-examen Nederlands, nl (voor het gemak in telegramstijl):

1. Staatslening (waardoor schappelijke afbetalingstermijn en rentepercentages).
2. (En) naar draagkracht terugbetalen.
3. (want) bij minder hoog rendement langere terugbetalingstermijn
4. (en) eventuele restschuld kwijtschelden.

Ik hoor graag hoe u hierover denkt.


En kreeg als antwoord:

Dank voor uw melding n.a.v. het examen Nederlands havo. Wij hebben deze voorgelegd aan onze vakdeskundigen en ontvingen onderstaande reactie.

Het antwoord is gebaseerd op de signalen in de tekst. Standpunt staat in alinea 2: ‘studenten lenen geld… maar dan op een eerlijke, sociale manier’ (r. 31-34)
Het eerste argument staat in alinea 3: ‘Dat is waar… draagkracht.’ (r.37-40), het tweede in alinea 4: ‘Daarnaast…bank’ (r. 47-50). ‘Daarnaast’ markeert dat het een tweede argument is, dus het eerste argument wordt daarvoor gegeven (in alinea 3), gevolgd door de subargumenten: ‘Hier vloeit uit voort…bank (r. 50-55) en ‘Ook kan de lener…raken,’ (r. 55-60).

In het voorgestelde antwoord, gaat het om een uitleg van het eerste argument (wat betekent het om naar draagkracht terug te betalen), en niet om een onderbouwing.


Mijn reactie daarop:

Ik begrijp dat het argumentatieschema in het cv op uw analyse hieronder gebaseerd is en bestrijd die ook niet.

Ik begrijp niet waarom het alternatieve schema niet ook goed zou zijn.

Ten eerste omdat wat u 'uitleg van het eerste argument' noemt als subargumenten beschouwd kunnen worden bij naar draagkracht terugbetalen, zoals ook de uitleg van wat lenen bij de staat betekent in het cv-schema subargumenten genoemd worden. Een volledig argumentatieschema zou dan ook bestaan uit twee argumenten met elk twee subargumenten, maar dat werd niet gevraagd.

Ten tweede is het begrijpelijk dat sommige leerlingen voor dit alternatieve schema kozen omdat bij het cv-schema de signaalwoorden 'want', 'immers', 'omdat' etc. voor de subargumenten niet ingevuld kunnen worden: Er wordt bij de staat geleend want? afbetalingstermijn en rentepercentage zijn schappelijk en in geval van problemen kun je sneller tot een oplossing komen. Dat klopt niet! Het alternatieve schema daarentegen klopt ook wat signaalwoorden betreft helemaal! Het zijn dan ook niet de minste leerlingen die hiervoor kozen.

Ten derde hebben we gisteren tijdens de examenbespreking van LT besloten dat argument 1 en 2 ook omgewisseld mogen worden en terecht, want een argumentatieschema hoeft niet de volgorde van de tekst te volgen. Als dan bij argument 2 (terugbetalen naar draagkracht) de twee subargumenten daarbij benoemd moeten worden, zijn dat de lange termijn van terugbetaling bij minder hoog rendement en eventuele kwijtschelding van restschuld. De twee subargumenten bij lenen van de staat komen dan niet in het schema voor, zoals de twee subargumenten bij lenen naar draagkracht in het cv-schema achterwege blijven.

re n.a.v. 3e aanvulling correctie

Geplaatst: 28-05-2018 18:29
door PeterNeyssen
PeterNeyssen schreef::
Ik begrijp het argumentatieschema niet, en wellicht is het ook fout. (...)
Kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar dat hoor ik natuurlijk ook graag van iemand.


Toch aardig van CvTE dat ze nu mij (en alle collega's) niet in verwarring achterlaten...
Wel vreemd dat dit zo in het examen terecht kon komen.

Re: re n.a.v. 3e aanvulling correctie

Geplaatst: 28-05-2018 18:32
door Herma
PeterNeyssen schreef:
PeterNeyssen schreef::
Ik begrijp het argumentatieschema niet, en wellicht is het ook fout. (...)
Kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar dat hoor ik natuurlijk ook graag van iemand.


Toch aardig van CvTE dat ze nu mij (en alle collega's) niet in verwarring achterlaten...
Wel vreemd dat dit zo in het examen terecht kon komen.
Ja Peter, door jouw opmerking begreep ik waarom sommige leerlingen een alternatief schema invulden. Dank!

Taalfouten

Geplaatst: 28-05-2018 18:54
door MG
Weet iemand hoe het nu zit met de taalfouten die gemaakt zijn bij deze vraag?

Re: Taalfouten

Geplaatst: 28-05-2018 19:07
door PeterNeyssen
MG schreef:Weet iemand hoe het nu zit met de taalfouten die gemaakt zijn bij deze vraag?
Als je zelfs 3 punten krijgt wanneer je niets antwoordt, mag je natuurlijk voor spelfouten ook niets aftrekken!

Re: Taalfouten

Geplaatst: 28-05-2018 19:12
door AnnetteNED
PeterNeyssen schreef:
MG schreef:Weet iemand hoe het nu zit met de taalfouten die gemaakt zijn bij deze vraag?
Als je zelfs 3 punten krijgt wanneer je niets antwoordt, mag je natuurlijk voor spelfouten ook niets aftrekken!
Ja, is dat echt zo?