Pagina 2 van 5

Re: Vraag 25

Geplaatst: 21-05-2018 01:50
door Ben Salemans
N. Lagendijk schreef:Wanneer antwoord 3 en 4 zijn omgedraaid (nevengeschikte subargumenten), maar inhoudelijk beide juist, reken ik dit goed. Doen jullie dat ook?
Die omdraaiing met die alternatieve volgorde van de twee nevenschikkende argumenten ben ik nog niet bij mijn leerlingen tegengekomen. Maar die is zeker goed.

Er zijn diverse alternatieve situaties mogelijk. Ik noem er twee.

Situatie A. De leerling heeft de volgorde van de nevenschikkende argumenten uit het correctievoorschrift (zijnde: links in hokje 1 het draagkracht-argument en rechts in hokje 2 het lening-bij-Staat-argument) omgedraaid. Als het draagkracht-argument bij de leerling in hokje 2 staat en het lening-bij-de-Staat-argument in hokje 1, dan zijn die twee hokjes goed ingevuld; dat zijn twee juiste antwoorden. Maar dan kloppen de twee bijbehorende subargumenten no. 3 en 4 natuurlijk niet meer. Ik vind dat de twee subargumenten niet aan het lening-bij-de-Staat-argument mogen worden gekoppeld. Dus in situatie A kunnen dan maximaal twee antwoorden goed zijn en dat levert 1 punt op.

Situatie B. De leerling heeft aan de rechterkant van het schema twee correcte subargumenten ingevuld (de onderlinge volgorde van de subargumenten doet er, zoals gezegd, niet toe), maar die hangen aan een incorrect of te gebrekkig geformuleerd argument dat niet in het correctievoorschrift staat. Ik vind dan dat die leerling geluk heeft gehad en dat de leerling met die twee correcte subargumenten twee goede antwoorden heeft gegeven. Dat levert dan 1 punt op. Als die leerling dan ook nog het draagkracht-argument in hokje 1 heeft geplaatst krijgt de leerling er nog 1 punt erbij (in totaal heeft die leerling dan 2 punten want er zijn 3 antwoorden correct).

Heb je een beter voorstel? Graag!

Geplaatst: 21-05-2018 09:37
door Janice
Wat vinden jullie van het antwoord bij 4: bij problemen komt de lener niet meteen in financiële problemen? Ondanks dat het niet zo’n mooie formulering is, neig ik er wel naar het goed te rekenen.

Geplaatst: 21-05-2018 10:49
door ZDG
Bij het tweede subargument (nummer 4), is het antwoord nog steeds correct wanneer een leerling een groter deel van de zin antwoorden.

Dus niet:
- De lener kan in het geval van problemen met betrekking tot de aflossing veel makkelijker tot een oplossing komen met de financier,

Maar zij hebben hun antwoord aangevuld met:
- zonder in een sneltreinvaart in allerlei financiële problemen te raken, (hetgeen regelmatig voorkomt bij mensen die zich committeren aan leningen bij banken en particulieren)

Ik twijfel of dit wel een volledig juist antwoord is, eigenlijk staat hier te veel informatie.

Hoe denken anderen hierover?

Geplaatst: 21-05-2018 10:57
door ZDG
Bij punt 1: een leerling antwoord het volgende

- De lening wordt terugbetaald naar draagkracht. Iemand die een studie doet met een laag economisch rendement mag er langer over doen om de schuld te betalen. Eventueel kan een restschuld worden kwijtgescholden.

Of:
Een leerling geeft bij argument 1 het argument
- 'studenten lenen geld in plaats van dat ze het zomaar krijgen, maar dan wel op een eerlijke, sociale manier die voorkomt dat de toegankelijkheid van studenten in het geding komt' en geeft daarbij bij argument 2
- 'de lening die wordt aangegaan voor het volgen van een studie wordt terugbetaald naar draagkracht.'

Hierboven staat geloof ik dat het eerste gedeelte goed kan worden gekeurd, maar volgens mij niet in combinatie punt dit tweede argument. Of zie ik dat verkeerd?


Wat vinden jullie hiervan?

argumentatieschema??

Geplaatst: 21-05-2018 12:16
door PeterNeyssen
Dag Christine en anderen,
Ik begrijp het argumentatieschema niet, en wellicht is het ook fout.
In het CV staan onder een feitelijk argument (2) subargumenten (3 en 4). Dat kan toch alleen bij een waarderend argument?!
Ik kan die subargumenten 3 en 4 niet logisch verbinden aan argument 2. Ook al niet omdat in het CV de argumenten 3 en 4 worden voorafgegaan door het gevolgtrekkende (DAARDOOR) !
Zo zou in het CV de redenering van 3 naar 2 bijvoorbeeld toch geparafraseerd moeten kunnen worden als:
"er wordt bij de staat geleend WANT de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk."???
En dat is nogal onzinnig.
Wel zinnig is het omgekeerde:
"de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk WANT er wordt bij de staat geleend"
In de tekst wordt deze redenering ook zo verwoord, met de gevolgtrekkende frase "hier vloeit uit voort".
Dus; zou het (feitelijk) argument 2 niet omgewisseld moeten worden met de (waarderende) argumenten 3+4?
Dan dus als antwoord:
Standpunt: Het nieuwe leenstelsel heeft een sociaal karakter.
1 Want de lening wordt terugbetaald naar draagkracht.
2 (Want) de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk
en (want) je kunt in geval van problemen met de aflossing sneller tot een oplossing komen.
(zijn eigenlijk twee argumenten)
3 (Want) er wordt bij de staat geleend.
4....?
(Dan klopt dus het in de vraag gegeven schema niet meer).
Kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar dat hoor ik natuurlijk ook graag van iemand.
Overigens heeft geen enkele van mijn leerlingen het schema (geheel) volgens het CV ingevuld.
Met groet,
Peter Neyssen

taalfout/bijzin

Geplaatst: 21-05-2018 12:45
door PeterNeyssen
Margreeth schreef:Ik vind het raar dat bij deze vraag in volledige zinnen beantwoord moet worden, terwijl het cv dat eigenlijk niet doet. Nummer (2) 3 en 4 zijn samen een volledige zin. Als een leerling precies het antwoord van het cv heeft zou je volgens mij taalfouten hebben :?
Is geen taalfout meer ( :shock: )
CV vakspecifieke regels: "Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden gerekend."
Maar het mag nog steeds niet al te gek worden:

"Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. "

Re: argumentatieschema??

Geplaatst: 21-05-2018 13:01
door metteke
PeterNeyssen schreef:Dag Christine en anderen,
Ik begrijp het argumentatieschema niet, en wellicht is het ook fout.
In het CV staan onder een feitelijk argument (2) subargumenten (3 en 4). Dat kan toch alleen bij een waarderend argument?!
Ik kan die subargumenten 3 en 4 niet logisch verbinden aan argument 2. Ook al niet omdat in het CV de argumenten 3 en 4 worden voorafgegaan door het gevolgtrekkende (DAARDOOR) !
Zo zou in het CV de redenering van 3 naar 2 bijvoorbeeld toch geparafraseerd moeten kunnen worden als:
"er wordt bij de staat geleend WANT de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk."???
En dat is nogal onzinnig.
Wel zinnig is het omgekeerde:
"de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk WANT er wordt bij de staat geleend"
In de tekst wordt deze redenering ook zo verwoord, met de gevolgtrekkende frase "hier vloeit uit voort".
Dus; zou het (feitelijk) argument 2 niet omgewisseld moeten worden met de (waarderende) argumenten 3+4?
Dan dus als antwoord:
Standpunt: Het nieuwe leenstelsel heeft een sociaal karakter.
1 Want de lening wordt terugbetaald naar draagkracht.
2 (Want) de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk
en (want) je kunt in geval van problemen met de aflossing sneller tot een oplossing komen.
(zijn eigenlijk twee argumenten)
3 (Want) er wordt bij de staat geleend.
4....?
(Dan klopt dus het in de vraag gegeven schema niet meer).
Kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar dat hoor ik natuurlijk ook graag van iemand.
Overigens heeft geen enkele van mijn leerlingen het schema (geheel) volgens het CV ingevuld.
Met groet,
Peter Neyssen
Het CV heeft m.i. bij punt 2 te weinig overgenomen uit de tekst. In de tekst staat namelijk 'het sociale aspect wordt bekrachtigd door het feit dat er bij de Staat wordt geleend.' Hieronder passen de subargumenten wel.

Re: argumentatieschema??

Geplaatst: 21-05-2018 16:30
door Herma
metteke schreef:
PeterNeyssen schreef:Dag Christine en anderen,
Ik begrijp het argumentatieschema niet, en wellicht is het ook fout.
In het CV staan onder een feitelijk argument (2) subargumenten (3 en 4). Dat kan toch alleen bij een waarderend argument?!
Ik kan die subargumenten 3 en 4 niet logisch verbinden aan argument 2. Ook al niet omdat in het CV de argumenten 3 en 4 worden voorafgegaan door het gevolgtrekkende (DAARDOOR) !
Zo zou in het CV de redenering van 3 naar 2 bijvoorbeeld toch geparafraseerd moeten kunnen worden als:
"er wordt bij de staat geleend WANT de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk."???
En dat is nogal onzinnig.
Wel zinnig is het omgekeerde:
"de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk WANT er wordt bij de staat geleend"
In de tekst wordt deze redenering ook zo verwoord, met de gevolgtrekkende frase "hier vloeit uit voort".
Dus; zou het (feitelijk) argument 2 niet omgewisseld moeten worden met de (waarderende) argumenten 3+4?
Dan dus als antwoord:
Standpunt: Het nieuwe leenstelsel heeft een sociaal karakter.
1 Want de lening wordt terugbetaald naar draagkracht.
2 (Want) de afbetalingstermijn en het rentepercentage zijn schappelijk
en (want) je kunt in geval van problemen met de aflossing sneller tot een oplossing komen.
(zijn eigenlijk twee argumenten)
3 (Want) er wordt bij de staat geleend.
4....?
(Dan klopt dus het in de vraag gegeven schema niet meer).
Kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar dat hoor ik natuurlijk ook graag van iemand.
Overigens heeft geen enkele van mijn leerlingen het schema (geheel) volgens het CV ingevuld.
Met groet,
Peter Neyssen
Het CV heeft m.i. bij punt 2 te weinig overgenomen uit de tekst. In de tekst staat namelijk 'het sociale aspect wordt bekrachtigd door het feit dat er bij de Staat wordt geleend.' Hieronder passen de subargumenten wel.
Ik vind dat Peter een punt heeft!
Nu snap ik waarom sommige leerlingen het schema alternatief invullen (door mij hier in telegramstijl):
1. Staatslening waardoor schappelijke afbetalingstermijn en rentepercentages.
2. (En) naar draagkracht terugbetalen.
3. (want) bij minder hoog rendement langere terugbetalingstermijn
4. (en) eventuele restschuld kwijtgescholden.

Helemaal goed, volgens mij. Goed rekenen op basis van 3.3?

Geplaatst: 22-05-2018 17:27
door Jessss
ZDG schreef:Bij het tweede subargument (nummer 4), is het antwoord nog steeds correct wanneer een leerling een groter deel van de zin antwoorden.

Dus niet:
- De lener kan in het geval van problemen met betrekking tot de aflossing veel makkelijker tot een oplossing komen met de financier,

Maar zij hebben hun antwoord aangevuld met:
- zonder in een sneltreinvaart in allerlei financiële problemen te raken, (hetgeen regelmatig voorkomt bij mensen die zich committeren aan leningen bij banken en particulieren)

Ik twijfel of dit wel een volledig juist antwoord is, eigenlijk staat hier te veel informatie.

Hoe denken anderen hierover?
Ja, wat uitvoerig geformuleerd maar geen verkeerde informatie toch? Dit gebeurt er zonder maximum aantal woorden. Ik ga dit antwoord goed rekenen.

Geplaatst: 22-05-2018 18:15
door Christine Brackmann
Ik kan de redenering van Peter volgen, maar ik plaats er een ander tegenover (in beknopte formuleringen):

Standpunt: 'het nieuwe leenstelsel heeft een sociaal karakter'
want (1) terugbetalen naar draagkracht (de zin daarna in de tekst lijkt mij een toelichting)
want (2) je leent bij de Staat (feitelijk argument)
(3) kenmerkend voor leningen bij de staat is dat ze schappelijk zijn etc
(4) eveneens kenmerkend is dat je snel tot een oplossing kan komen

Peter, jij zag de argumenten als positieve gevolgen en dat past inderdaad niet bij een feitelijk standpunt. Argumenten op basis van kenmerk wel, als ik het goed heb. Altijd glibberig terrein.

Aardig wat leerlingen hebben deze analyse goed, hoewel veel bij punt 1 de toelichtende zin pakken. In de tekst is de cv-zin mijns inziens logisch als argument te herkennen.