Pagina 5 van 5

Geplaatst: 23-05-2018 10:04
door Marente
AnnetteNED schreef:
Christine Brackmann schreef:
metteke schreef:Sommige van mijn leerlingen noemen de naam van degene die het bezwaar aandraagt. Dus als ze zeggen: 'De werkgelegenheid zal afnemen volgens Van Tongeren" dan is hun antwoord dus eigenlijk fout, ook al staat die werkgelegenheid als 6e mogelijkheid in het CV...? :?
Ik heb naar dat laatste punt - afnemen werkgelegenheid - erg zitten zoeken in de tekst bij de critici, dus vanaf alinea 9. Ik zie het punt wél genoemd worden bij Van Tongeren (voorstander, r. 86-88) en in r. 102-103 (voor rekening van de journalist), maar niet bij de critici. Het verbaast me dat het in het cv staat. Lastig als de leerling 'Van Tongeren' expliciet noemt. Ze is geen criticus. Eigenlijk dus niet goed.
Maar bedoelen ze bij deze vraag met 'critici' niet gewoon 'beoordelaars'? Ook de voorstanders noemen soms bezwaren tegen de deeleconomie.
Op basis hiervan en de definitie in Van Dale, zou je toch moeten concluderen dat ook bezwaren van o.a. Van Tongeren goed zijn? Het zou raar zijn als deze ene wel goed is volgens het cv en andere niet.

Geplaatst: 24-05-2018 20:56
door Matthijs603
Toch nog een vraagje over (het verder fijne!) verslag van LT:

Bij streepje 5 staat als tweede puntje dat 'systeem' noodzakelijk is. Vervolgens worden drie mogelijke antwoorden genoemd zonder het woord 'systeem'. Begrijp ik dan goed dat de opmerking over de noodzaak van 'systeem' alleen betrekking heeft op puntje 1? (Dus dat het systeem van reviews wel zonder onwenselijk kan, maar niet zonder systeem)

Geplaatst: 24-05-2018 21:04
door Herma
Klopt Matthijs, je aanname is juist. De zin bij het tweede bolletje onder streepje 5 hoort bij het eerste bolletje.

Geplaatst: 25-05-2018 11:16
door AnnetteNED
Bij streepje 4:

Is dit antwoord goed genoeg voor risico op monopolievorming?
- De deeleconomie zal kleine bedrijven wegconcurreren.

Geplaatst: 25-05-2018 12:11
door D.G.
AnnetteNED schreef:Bij streepje 4:

Is dit antwoord goed genoeg voor risico op monopolievorming?
- De deeleconomie zal kleine bedrijven wegconcurreren.
Dit heb ik fout gerekend, want er kunnen dan nog steeds meerdere (grote) bedrijven zijn.

Geplaatst: 25-05-2018 21:59
door Miracolo
Justine schreef:
Peter van Klinken schreef:Ik mis bij de antwoordmogelijkheden het antwoord: "er kan een cultuur ontstaan waarin iedereen elkaar beoordeelt".
Het signaalwoord 'en' in regel 268 maakt mijns inziens duidelijk dat Frenken hier nog een bezwaar aanvoert, dat niet zozeer de systematiek van de reviews aangaat, maar meer een onderliggend, principieel bezwaar. Dat dit in de vorm van een (retorische) vraag is gesteld maakt het in mijn ogen niet minder een bezwaar. Ik zou dit antwoord goed willen rekenen. Zijn jullie dit met me eens?

Ik heb ook een leerling die dit antwoord geeft en zou het goed willen rekenen om dezelfde reden als jij, Peter.
Ik ga het ook goed rekenen. Heb ook een leerling die dit antwoord geeft.

Geplaatst: 25-05-2018 22:05
door Herma
Miracolo schreef:
Justine schreef:
Peter van Klinken schreef:Ik mis bij de antwoordmogelijkheden het antwoord: "er kan een cultuur ontstaan waarin iedereen elkaar beoordeelt".
Het signaalwoord 'en' in regel 268 maakt mijns inziens duidelijk dat Frenken hier nog een bezwaar aanvoert, dat niet zozeer de systematiek van de reviews aangaat, maar meer een onderliggend, principieel bezwaar. Dat dit in de vorm van een (retorische) vraag is gesteld maakt het in mijn ogen niet minder een bezwaar. Ik zou dit antwoord goed willen rekenen. Zijn jullie dit met me eens?

Ik heb ook een leerling die dit antwoord geeft en zou het goed willen rekenen om dezelfde reden als jij, Peter.
Ik ga het ook goed rekenen. Heb ook een leerling die dit antwoord geeft.
In het verslag van LT staat ook dat je dit mag goed rekenen bij het (denkbeeldige) vijfde streepje.

Re: vraag 8

Geplaatst: 02-06-2018 03:39
door Ben Salemans
Ik wil nog even terugkomen op 'de extreme vorm van het kapitalisme', dat door AnnetteNED werd aangekaart:
Matthijs603 schreef:
AnnetteNED schreef: En sommige leerlingen noemen nog dit:
- De deeleconomie is een voorbeeld van de extreme vorm die het kapitalisme heeft aangenomen.
Dit is toch gewoon het eerste element? Het deel achter de slash. Of bedoel je dat in dit antwoord 'ongewenste' mist?
Het antwoord van die leerlingen dat Annette citeert, houdt in dat het (totale)kapitalisme een extreme vorm heeft aangenomen. Dat hebben de leerlingen correct afgeleid uit de tekst, regels 179-183 (onderstreping door mij):
Byung-Chul Han, die in Berlijn woont, noemde onlangs de deeleconomie een voorbeeld van de 'de extreme vorm die het kapitalisme heeft aangenomen'.
Die Byung-Chul Han stelt dus dat het gehele kapitalisme (en alle vormen daarvan) een extreme vorm heeft aangenomen.

In het correctievoorschrift wordt achter de slash bij het eerste streepje het volgende gemeld over de deeleconomie:
Het is een (ongewenste) extreme vorm van kapitalisme
Dat betekent toch net iets anders dan in de tekst staat... Het correctievoorschrift drukt uit dat er diverse soorten kapitalisme zijn (zeg extreme vormen en minder extreme vormen), maar dat deeleconomie tot de extreme vormen van kapitalisme behoort. Nogmaals, Byung-Chul Han vindt het hele kapitalisme extreem geworden. Hij maakt geen onderscheid tussen extreme en minder extreme vormen van kapitalisme, wat het correctievoorschrift zegt of suggereert. Is dat weer een foutje in het correctievoorschrift?

Maar laat maar zitten, hoor. Anders krijgen jullie nog een hekel aan mij: "daar heb je hem weer". Dit is ook wel een beetje mosterd na de maaltijd? Maar ik begreep in een keer wat Annette bedoelde, geloof ik.